Záujmové činnosti  -  Prírodovedná činnosť  -  Prílety vtákov na jar


   Prílety vtáčikov na jar

                           

                                                     

 

 

 

 

1.apríl je deň vtáctva. Pôvod tohto dňa  je v tom, že v apríli k nám prilietava najviac sťahovavých vtákov. Tento deň bol ešte v roku 1900, za Rakúsko-Uhorska, ustanovený ako Deň ochrany vtáctva a stromov. Málokto vie, že zakladateľom tejto tradície bol rodák zo Slovenska, pán Otto Hermann.

 

Na jar k nám priletí okolo 30 miliónov vtákov, ktoré tu aj zostanú žiť. Ďalšie milióny vtákov cez naše územie len preletia na svojej ceste k hniezdiskám na severe.

 

Mnohé druhy vtákov sú známe tým, že sa vrátia na to isté miesto. Napríklad lastovičky a bociany sú verné svojim hniezdiskám, priletia späť na ten istý dom. Mláďatá sa už nemusia vrátiť na tú istú lokalitu a rodičia ich väčšinou aj vyháňajú.
Vtáky pri návrate zo svojich zimovísk preletia okolo šesť až osem tisíc kilometrov. Dá sa povedať, že majú najlepšie orientačné zmysly, ktoré predstihujú asi aj najlepšie GPS. Riadia sa viacerými spôsobmi, ako je vnímanie geomagnetického pólu Zeme - vedia presne, kde je sever. Keď tiahnu v noci, vedia sa riadiť podľa hviezd, vnímajú tiež polarizované svetlo a majú veľmi dobrú vizuálnu pamäť. Keď už nejakú trasu raz preleteli, vedia si ju veľmi dobre zapamätať, a tak nie je pre ne problém trafiť späť.
 

Veľa ľudí si myslí, že vtáky odlietajú do teplých krajín kvôli zime, ale nie je to pravda. Perie je totiž jedným z najlepších tepelnoizolačných materiálov. Vtáky odlietajú za potravou, lebo počas zimy u nás nenájdu hmyz, mravce, komáre, dážďovky či žaby. Preto odlietajú ďaleko na juh, niektoré až na južný cíp Afriky.
 

Husi, ktoré sa presúvajú po oblohe v kŕdľoch zobrazujúcich číslo jeden. Túto formáciu využívajú napríklad športovci v cyklistike. Nie je to vždy v jednotke. V závislosti od toho, ako fúka vietor, sú husi v zástupe buď na jednu, alebo druhú stranu. Ten, kto letí v zákryte, si šetrí energiu a postupne sa striedajú. Súvisí to teda hlavne s úsporou energie, migrácia je náročná.

 

Ktoré vtáky prilietajú ako prvé, ktoré ako posledné?
V priebehu februára k nám prilietajú škovránky, cíbiky a tiež trasochvosty. Ako posledné, zvyčajne koncom apríla až začiatkom mája, sa u nás objavia vlhy a strakoše. Medzi poslednými prilietajú aj dážďovníky, ktoré sa u nás zdržia len necelé tri mesiace.
 

Teraz na jar, keď vtáky prilietajú, tak samce spievajú predtým, ako začnú hniezdiť, aby prilákali samičku. Vedecké výskumy potvrdili, že čím lepší spevák, tým je väčšia šanca nájsť si partnerku. Kvalitu spevu samička hodnotí podľa toho, aký je hlas energický, koľko slabík samček používa a ako dlho spieva. Nejaký začiatočník alebo starší jedinec, ktorí nevedia dobre spievať, majú oveľa menšiu šancu na párenie. Potom, keď začínajú hniezdiť, tak si spevom obhajujú svoje teritórium.
 

 

ZDROJ :  http://www.mojimilacikovia.sk/zobraz/clanok/1862/