Výtvarná výchova  - Tvorivé dielne - Úvod                  


   Tvorivé dielne

                                                          

1.   Voskový obrázok - rozžehlené voskovky
2.   Slovenské hrady - kolorovaná kresba
       
4.   Temperová fantázia - tlač z plochy
5.   Jesenný strom v noci   - práca s listami
6.   Vločka  z papiera   - vystrihovanie
       
       
       
       
       
       
13.  Vianočná pohľadnica  - papierová koláž
14.  Pohľadnica - detská  - papierová koláž
15.  Maska I. - tvárová  - kašírovaná na balóne
16.  Valentínske srdiečko  - dekoračný predmet
17.  Papierové deti  - kolektívna práca - výzdoba herne
18.  Obrázok 3D  - tvarovanie servítka do obrázku
19.  Maľovaná mozaika  - hra s farbou a tvarom
20.  Veľkonočné hniezdo  - tvorivá dielňa- hniezdo a sliepočka
21.  Záložka - papierová  - prepletanie s farebným papierom
1. Zbrojnoš  
2.  Jesenný strom  
3. Jesenné aranžovanie  
4. Listová koláž  
5. Vianočné pohľadnice  
6. Cesta do Betlehemu