Košík - veľkonočná dekorácia

 

 

 

Cieľ : využitie odpadového materiálu na dekoračný predmet

 

Technika : skladanie a prepletanie papiera

 

Pomôcky :  Veľký reklamný časopis Kauflandu, lep, hnedá temperová farba, šikovné prstočky

 

 

 

Postup :  Celé reklamné noviny z Kauflandu /sú malé i veľké - my potrebujeme tie veľké/ rozložíme, no celkom neotvoríme a prvý raz pretrhneme  obr. a

              - preložíme na polovicu a druhý raz pretrhneme  obr.b

              -  máme štyri časti celých niekoľkohárkových novín obr.c

              - rozoberieme ich a začneme skladať pásy  obr. d

pozn. : prekladáme a trháme noviny vždy tak, aby preloženie išlo po riadkoch textu...

             - vzniknú nám preložené pásy 12 x 31 cm  ...pripravíme si ich 12ks. /10  kratších a z dvoch urobíme jeden dlhý pás/

1- Pásy : vyrobíme 10 kusov pásikov :

            - preložíme pás novín na tri časti a zlepíme  obr.e

            - tento vzniknutý pás ešte raz preložíme na polovicu a zlepíme - tak vznikne hotový základný pásik  obr.e1

            - zo zvyšných dvoch neposkladaných novinových pásov zlepíme jeden veľký - rozložiť, dať na seba a skladať a zlepovať tak ako predošlých desať obr.f ...akurát tento bude oveľa dlhší.   obr. f1

2- Prepletanie : je to niečo ako štopkanie ....mamičky to vedia....

            - z dvoch pásikov zlepíme kríž ... t.j. jeden pásik prilepíme navrch druhého- čo bude prostriedok spleteného košíka obr.g

            - susedné dva  pásiky prilepíme navrch kríža  obr. g1 a ďalšie okrajové dva pásy zasa odspodu   obr.g2

            - zvyšné štyri pásiky prepletáme akoby sme štopkali a hneď prilepujeme na každej plôške pásu , ktoré sa dotýkajú  obr. g3

            - vznikne nám prepletená dečka  obr. g4

3- Výroba okrajov :

 - časť pásov, ktoré sú neprepletené, preložíme smerom dovnútra    obr. h

  - vyčnievajúce preložené pásy potom zložíme na polovicu smerom dovnútra tak, aby vznikla dutinka a zlepíme tesne pri dne košíka  obr. h1

 pozn. : lepidlo nanesieme na kraj prekladaného pásika ku dnu košíka a prilepíme / necháme tam dutinku, v ktorej budeme  nakoniec viesť spojovací dlhý jedenásty pásik...  

 - dutinkami vedieme dlhý pás papiera, podľa potreby zastrihneme, na koniec spojovacieho pásika nanesieme  lepidlo a vsunieme do poslednej dutinky - tým upevníme okraje košíka   obr. h2

- vznikol nám novinový papierový košík   obr. h3

4. Záverečná úprava :

- namaľujeme  celý košík hnedou temperovou farbou,   obr. ch prípadne nakoniec prelakujeme, ale to poproste radšej rodičov

- do košíka vložíme slamu, alebo zelené krepové pásiky a poukladáme kraslice, kuriatko, kvietky podľa toho čo doma máte aby ste vytvorili veľkonočnú dekoráciu   obr. ch1

 

 

obr.a  ↑                                                                                  obr.b  ↑

 

obr.c ↑                                                                                   obr.d ↑  

 

 

obr. e ↑                                                                                       obr.  e1

 

 

 obr. f   ↑                                                                                      obr. f1 ↑  

 

obr. g ↑                                                                                     obr. g1

 

obr. g2                                                                                       obr. g3

 

obr. g4  ↑                                                                                       obr. h ↑  

 

obr. h1 ↑                                                                                         obr. h2 ↑  

 

obr. h3  ↑                                                                                   obr. h4 ↑  

 

obr. ch1 ↑