Popis, ako funguje Geocaching vo fotografii :

 

Tzv. KEŠKY : /nádobky s nejakým obsahom na výmenu, aby nájdenie zaujímavého miesta bolo zaujímavé aj pre deti a je tam ukrytý logbook - zápisník, kde sa zapíšeš/zaloguješ/

 

Toto je klasická keška :

 

Keška prepchatá hračkami - tak to máte šťastie....:

 

Toto je mikro kešková - krabička z filmu - väčšinou býva  s magnetom a pripnutá n nejakom kove...:

 

A úplne maličké sú tzv. "nano"  sú to minimagnetky - dajú sa rozšróbovať a je tam prťavý logbook!  :

 

Potom sú aj zaujímavé a maskované nádobky / kešky/  v ktorých niekedy hračky nebývajú, iba  napríklad nejaké drobnosti - mince a pod. V každej však musí byť logbook /zápisník/ :

 

 

Logbook /zápisník/ - zo stredne veľkej kešky a z mikro kešky, čo je  napr.  krabička z cukríkov TIK-ZAK, alebo púzdro z filmu :

 

Geocachingove skrýše:

 

Najčastejšie bývajú v dutinách stromov :

 

Pod, alebo za kameňom :

 

V koreni stromu:

 

 

Skrýš môže byť aj netradične umiestnená - napríklad za dopravnou značkou  :

 

Je aj rada nebezpečných a náročných kešiek :

.....tie nebezpečné sú v popise od majiteľa kešiek označené stupňom podľa čísiel - 1 - 5. Tak tam treba dávať bacha s deťmi!!!!!! alebo na takéto ich radšej nebrať....Často treba používať horolezeckú výstroj...

 

- V  diere v kamennej stene - toto je jedna z nebezpečných na útesoch..... :

 

- Vysoko v konštrukcii - treba mať taktiež horolezeckú výstroj...

 

Obsah kešiek :

- môže byť i zaujímavý, ak v nej nájdeme napríklad odliatok originálnej

MORAVIANSKEJ  VENUŠE :

 

...alebo skameneliny :

 

Vzácny obsah kešiek sú :

1. TB - travelbugy ich cieľom je putovať z cache do cache. Je to ľubovoľný predmet doplnený o kovový identifikačný štítok, tiež nazývaný psia známka (z angl. dog tag).

2. GC - geocoiny - (putovná) minca s vyrazeným unikátnym kódom, podobne ako Travel Bug. Putuje po svete a loguje sa rovnakým spôsobom ako TB.

  Preto si travelbug  a geocoin neponechávajte, ale premiestňujte ich do inej cache.

Ak niekde nájdete v keške niektorý z trackovateľných predmetov (TB, GC) máte niekoľko možností ako sa zachovať: ak si ho necháte, treba ich zalogovať o tom  všetkom sa dočítate tu :

 

 

My sme našli v jdnej keške oba :

A na

 

A na záver :  ako náš malý kešer  schováva log book do mikrokešky :