Geocaching


 

 

Dolná  Krupá

 

 

          kaštieľ

 

 

6.12.2009

 

Jedna zaujímavá "keška  sa nachádza v parku kaštieľa s bohatou históriou - nazýva sa "Hudobná" a mali by byť v nej iba CD-čka...

Uvidíte krásny kaštieľ, záhradu s mostmi, jazierkom, sekvojou, jaskyňou, stavidlom a pod.

Kaštieľ je však známy i vďaka pobytu rodinného priateľa majiteľov  - slávneho skladateľa Ludwiga van Beethovena, ktorý tam zložil "Sonátu mesačného svitu".

    Kaštieľ a obec Dolná Krupá sa nachádza asi 10 km severne od mesta Trnavy. Spomína sa už v roku 1113 ako majetok zoborského kláštora. Od 19. storočia patrila rodine Brunsvíkovcov.

Dostanete sa tam od Piešťan: smerom na Trnavu, v Trnave smerom na Jaslovské Bohunice a ďalej ako smerom z Trnavy po ceste 3. triedy;
alebo po ceste 2. triedy č. 502 na Vrbové a Trstín, po obci Naháč odbočka vľavo na  
cestu 3. triedy smerom na Hornú a Dolnú Krupú.

 HISTÓRIA :

Kaštieľ postavila zemianska rodina Brunsvikovcov, pochádzajúcich z Hlohovca.  Štyri štíhle stĺpy a trojuholníkový štít, sú hlavné poznávacie znaky stavby. Dnes patrí k najkrajším príkladom vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku.

   Keď sa  Michal II. Brunsvik  oženil do Dolnej Krupej, ich syn Anton v rokoch 1749–1756 postavil prvý kaštieľ v barokovom slohu, ktorý stál na miestne dnešného. Panovníčka Mária Terézia povýšila zemana Antona Brunsvika 7. októbra 1775 do grófskeho stavu.

Po jeho smrti v roku 1780 sa panstva ujíma Antonov druhorodený syn Jozef Brunsvik (1750 – 1827).

1792 oslovil hlavného staviteľa Uhorskej kráľovskej stavebnej komory - Jána Josefa Talherra, s požiadavkou na vypracovanie plánov prestavby kaštieľa. A tak bol kaštieľ prestavaný a rozšírený na barokovo-klasicistický objekt. Zároveň boli vybudované mnohé ďalšie objekty: divadlo, domček záhradníka, oranžéria, kúpeľný domček v záhrade, altánky v parku ap.

Onedlho, už v roku 1813 oslovil, mladého 24-ročného architekta Antona Pia Rigela z Ríma, s požiadavkou na prebudovanie celého areálu v modernom – klasicistickom štýle. Vtedy vznikol rozsiahly, vyše 100 hektárový anglický park podľa projektov belgického záhradného architekta Henryho Nebiena. Kaštieľ začala obklopovať kópia anglickej krajiny. Vznikol  tu prírodno-krajinársky celok s množstvom architektonickýchMíria Henrieta Choteková stavieb, jazerami s ostrovom, sochami a pod. S tým bol spojený  i ďalší unikát – umelý kopec. Navŕšili ho ľudia v rokoch 1813-1819, pri úprave terénu za kaštieľom. Na najvyššom mieste v strede budúceho vinohradu vyrástol umelý pahorok. Kopec vŕšili poddaní i furmani z okolia dlhé mesiace a dvíha do výšky približne 15 metrov.

V rokoch 1822-1828 prebiehali práce na kaštieli, kedy bol vystavaný do dnešnej podoby. Patrí medzi najkrajšie príklady vidieckej klasicistickej architektúry na Slovensku. Bol známy bohatými umeleckými zbierkami, knižnicou s tisíckami zväzkov kníh a mimoriadnou obrazovou galériou.

Sobášom  prišli do Krupiny Chotekovci.

Úpadkom kaštieľa bol rok 1937, kedy bolo zbúrané divadlo a rok 1945, kedy po prechode frontu bol kaštieľ vyrabovaný. Bol však stále obývaný. V r. 1946 je v  kaštieli zriadený ústav na liečenie tuberkulóznych chorôb.

V r.1946 zomiera v Dolnej Krupej posledná grófka – Mária Henrieta Choteková.

    Nastáva nová éra kaštieľa, kedy bol roku 1947 po pozemkovej reforme  areál rozparcelovaný, a park odvtedy zostal s dnešnou rozlohou 17 hektárov. Mnohé významné objekty knižnica, hospodárske budovy ap. boli zbúrané.
V rokoch 1949  až 1969 bol zriadený v kaštieli ústav pre duševne chorých pacientov, v rokoch 1969 -1978 bol kaštieľ prestavaný pre potreby novozriadeného Domova slovenských skladateľov a
 od 1.1.2003 prechádza celý kaštieľ s areálom do správy Slovenského národného múzea – Hudobného múzea.

Obyvatelia kaštieľa :

Jozefina Brunsvikova     Terezia Brunsvik    Tereza Brunsvik   

Brusvikoví Franc a Sidonia       Jozefina BrunsvikBeethoven

Dnešný stav :

V susedstve budovy sa nachádza hudobný pavilón, ktorý sa spolu s kaštieľom viaže k pobytom slávneho skladateľa Ludwiga van Beethovena, priateľa rodiny grófa Brunsvika, najmä Terezy Brunsvikovej.....a ktorý tu údajne skomponoval známu Sonátu mesačného svitu.

Rodina Dopyerovcov – vynálezcov akustickej rezofonickej gitary – pochádzala z Dolnej Krupej a na ich počesť bola na budovu kaštieľa Maticou Slovenskou osadená pamätná tabuľa v r. 1993.

Kaštieľ má otváraciesvoje  hodiny
Počas víkendu iba po predchádzajúcom ohlásení sa na pracovisku Kaštieľ Dolná Krupá.

Bezplatné služby:
prechádzka po historickom anglickom parku, lektorské služby, parkovanie v areáli kaštieľa na ploche za kaštieľom;

 

http://www.dolnakrupa.com/