Zaujímavosti z Geocachingu

 


 

 

 

Kostol -

Zemianske Podhradie

 

 

Architektonicky pozoruhodný empírový kostol, postavený v štýle, aký nemá paru v strednej Európe.

 

  

Kraj : Trenčín, okres : Nové Mesto nad Váhom,  obec Zemianske Podhradie, významná obec z kultúrno-historického hľadiska sa nachádza v strede Bošáckej doliny.

 

 

         Je unikátom tohto druhu v strednej Európe. Bol postavený v rokoch 1784 až 1801. Stojí na mieste bývalého močariska. Pri jeho stavbe boli najskôr do zeme zatlčené dubové koly, na ktoré bol postavený kostol. Kostol je oválneho pôdorysu  s výrazným obvodovým stĺporadím okolo celého obvodu. Zvon v podstreší je z roku 1821. Má štvoro dverí, ktoré vedu na každú svetovú stranu a ani jedny nie sú hlavne.
Zaslúžil sa oň grófka Ester Príleská, ktorá zorganizovala založenie evanjelickej cirkvi, kostol zafinancovala a dokonca sa vraj podieľala na jeho projektovaní. Tá počas výstavby kostola pod hrozbou použitia strelnej zbrane prinútila kňaza, aby ju zosobášil s mužom jej srdca. Keď bol sobáš vyhlásený za neplatný, išla na osobnú audienciu k cisárovi Jozefovi II. Ten sobáš odobril. Mimochodom, aj vďaka tomu, že Ester si pred návštevou požičala dieťa, aby obmäkčila vladárovo srdce.

        Táto zaujímavosť má vzťah k národnému dejateľovi Ľudovítovi Štúrovi. Pri stene kostola odvrátenej od hlavnej cesty uvidíte dlhý drevený rebrík vedúci na pôjd. Ten využíval Štúr ako skrýšu v čase, keď bol prenasledovaný cisárskym vojskom. A tiež ako miesto stretnutí s jeho osudovou láskou Adelou.

  

 

Neďaleko, v budove evanjelickej fare sa dnes nachádza Pamätný dom J.L. Holubyho a L.V.Riznera.
Za povšimnutie stoji aj Kaštieľ rodín Prileskych-Ostroluckych v Zemianskom Podhradí, ktorý je známy Adelou Ostrolúckou, niekdajšou láskou Ľ.Štúra.

 

Renesančný kaštieľ je najstaršou pamiatkou v obci zo 17. storočia. Pôvodne to bol opevnený dvojvežový kaštieľ. Neskoršie bol prestavaný v empírovom slohu s rozsiahlym parkom. Bol v majetku zemianskych rodín Príleských, neskôr Ostrolúckych. na začiatku 20. storočia prešiel poslednými rekonštrukčnými prácami. Dnes je v ňom umiestnený Dom sociálnych služieb- ústav pre mentálne postihnuté ženy. 

Je to dvojpodlažná budova s dvoma hranolovými vežami na nárožiach. Na priečelí sa nachádza medzi vežami iónske stĺporadie. Dvojkrídlová budova má dva trakty s okružnou chodbou. Bočné fasády sú z čias jednotnej empírovej úpravy.

 

Vo výhode sú tí z vás, ktorí dôsledne rešpektovali povinné čítanie a čítali knihu Jar Adely Ostrolúckej

Zemianske Podhradie je pre znalcov slovenských dejín úzko späté so štúrovcami a s tak veľkým množstvom zaujímavostí, že hádam aj ja na obrodenecké hnutie našich prapradedov začneme pozerať s väčšou úctou.

Niekdajšie bydlisko najlegendárnejšej štúrovskej lásky (žiaľ tragickej) Adely Ostrolúckej.

 

.