Zaujímavosti z Geocachingu

 


 

 

Hlohovský zámok

 

júl 2009

 

 

 

Predpokladá sa, že pôvodné slovanské hradisko bolo založené na tomto mieste už v rokoch 870 – 880. Vzhľadom na to, že archeológovia doteraz jeho existenciu nepotvrdili, za prvý historicky podložený dôkaz o pamiatke sa považuje Zoborská listina z roku 1113.

Na listine vlastníkov hlohovského panstva sa objavilo niekoľko zvučných mien. V roku 1275 kráľ Ladislav IV. daroval hrad prvému feudálnemu vlastníkovi, ktorý bol z rodu Abovcov. Istý čas patril aj husitom a Turkom. Ďalej patril  Ujlakiovcom, Turzovcom, Forgáčovcom a Erdődyovcom. Práve Erdődyovci hrad prestavali na pohodlné panské sídlo, premenil pôvodne strohý stredoveký hrad na prepychové barokové sídlo, dal postaviť Empírové divadlo a zahájili aj tradíciu zámockej púte. Obývali ho až do roku 1945, kedy sa do mesta dostali sovietske vojská.
Zámok v roku 1945 skonfiškoval štát. Po skončení vojny jeho priestory slúžili ako provizórna vojenská nemocnica Červenej armády. V roku 1947 bol zámok uvoľnený pre Štátny detský domov a v nasledujúcom roku sa tu zriadil Výskumný ústav pre duševne chorú mládež.  Od roku 1951 boli na hlohovskom zámku obývacie priestory a učebne výchovného ústavu pre mládistvých, ktoré sa  v priestoroch zámku nachádzalo takmer do konca storočia.

 

Niekdajšie reprezentačné priestory zámku mali barokovú výzdobu, empírový nábytok, stropné maľby a obloženie stien. Torzo zachránených exponátov sa momentálne nachádza v depozite tunajšieho Vlastivedného múzea. Pozlátené barokové sane môžete obdivovať počas prehliadky hradu Červený kameň a vzácny Oltár narodenia Pána, nachádzajúci sa istý čas v zámockej kaplnke, patrí do zbierok Slovenskej národnej galérie.

Budova zámku má nepravidelný päťuhoľníkový tvar s dvoma vchodmi s kamenným ostením, je trojpodlažná s vežičkou uprostred čelnej fasády.

 Súčasťou zámku je stredoveká kaplnka. K jeho vybaveniu patril vzácny nábytok, umelecké diela i rozsiahla knižnica. V súčasnosti je interiér hlohovského zámku verejnosti neprístupný.
Neďaleko zámku stojí  Empírové divadlo, ktoré dal postaviť v r.1802 Jozef Erdödy. Výstavbu viedol staviteľ, maliar a sochár z rakúskeho Eisenstadtu , pôvodom Talian,  Pietro Travaglia.  Koncertoval tu dokonca i sám Ludwig van Beethoven, čo pripomína jeho busta umiestnená pred budovou divadla.

Okolo zámku je rozsiahly anglický park s francúzskymi terasami. Zámok, kedysi architektonický skvost, reprezentačné sídlo a pyšná dominanta Hlohovca je dnes rozkradnutý, zdevastovaný a rozpadávajúci sa objekt, ktorý čoraz naliehavejšie volá o pomoc. Okoloidúcich zvedavcov víta len ťažká zamknutá brána a zuby strážnych psov, ktoré sa nebezpečne ceria spoza mreží prízemného okna. Svetlým bodom je oprava strechy, rekonštrukčné práce v Empírovom divadle a kaplnke, starostlivosť o záhrady v blízkosti zámku. Vzhľadom na veľkosť a havarijný stav objektu je však čoraz obťažnejšie aspoň stabilizovať jeho momentálnu situáciu.
 

 

FOTODOKUMENT  :

Zámocká záhrada a pôvodné schody :

 

Zámocká záhrada sa udržuje :

 

Pamätník pred Empírovým divadlom :

Empírové divadlo dostáva nový šat :

..z druhej strany to ešte nestihli.....

 

Akurát altánok na kraji zámockej záhrady je chudáčik ešte stále v dezolátnom stave :

 

Zámok vyzerá strašidelne...a chudáčik volá po obnove!

 

Zdroj :

http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=712961