Zaujímavosti z Geocachingu


 

 

 

Rochova kaplnka vo Vrbovom

 

 

Kaplnka sa nachádza na SZ okraji  mesta Vrbové.

Rochovu kaplnku postavili Vrbovčania v čase moru.

 

Mor = Čierna smrť. V širšom zmysle slova znamená mor akékoľvek vážne infekčné ochorenie s výrazným dopadom na spoločnosť, hlavne v stredovekých kronikách. V užšom zmysle slova je to choroba spôsobená baktériou Yersinia pestis. Jedna z foriem moru je prenášaná blchami. Po uhryznutí dochádza k zhnednutiu pokúsaneho miesta a následne sa objavia hrče v oblasti lymfatických uzlín. Pre človeka nebezpečnejšia forma je pľúcny mor, ktorý sa prenáša kvapôčkovou infekciou. Posledná vlna moru zasiahla Slovensko v 18. storočí. V súčasnosti sa našťastie toto ochorenie už v Európe nevyskytuje. V dávnej minulosti, kým nebol pôvod moru objasnený, mnohí ho pokladali za predzvesť apokalypsy, Boží trest. Ako obvykle, obdobie neistoty vyústilo do náboženskej horlivosti.

 

V čase moru Vrbovčania postavili kaplnku. Zasvätili ju Svätému Rochovi ktorému boli adresovane modlitby za uzdravenie chorých pri morových epidémiách. Strediskom jeho kultu boli Benátky. Podľa legendy pochádzal Roch zo zámožnej rodiny z južného Francúzka. Keď mu zomreli rodičia, rozdal svoj majetok chudobným a vydal sa na púť do Ríma. Behom svojej cesty vraj zázračne uzdravoval chorých, nakoniec vraj sám podľahol morovej nákaze. Uchýlil sa do ústrania, kde sa k nemu primotal pes a ten mu prinášal jedlo. Roch sa prekvapivo uzdravil, vrátil sa do rodiska, kde ho nikto nepoznal a uvrhli ho do väzenia, ako vyzvedača. Tam po piatich rojoch zomrel. Jeho pozostatky sú uložené v Benátkach. 16.august je deň sv. Rocha v niekoľkých krajinách.              

       

Svätý Roch býva zobrazovaný ako mladý zarastený muž v pútnickom odeve, na odhalenej nohe sú zjavne morové vredy. Sprevádza ho pes, ktorý olizuje hnis vytekajúci z rán.

ZDROJ : http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=687517

FOTO z www.geocache.sk :