Zaujímavosti z Geocachingu


 

 

 

Kostol sv. Michala

- Veľký Klíž

 

 

Veľký Klíž - podhorská obec obkolesená Tribečským pohorím patri do okresu Partizánske.

 

 

Obec tvoria dve miestne časti - Klíž a Kližské Hradište. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1230, história obce je podstatne staršia. Osídlenie súvisí so založením benediktínskeho opátstva za vlády Ladislava I. /1074 - 1077 , ktoré s pohnutou históriou pretrvalo až do roku 1562. Neskôr v obci pôsobili aj iné rehole. Existenciu benediktínskeho kláštora priamo potvrdzuje listina z roku 1230, v ktorej sa spomína magister a mních kláštora v Clus (Klíž). Neskôr vznikla pri kostole a kláštore obec Hradište (Klížske) vedľa nej obec Klíž.

 

Najvýznamnejšou a najzachovalejšou historickou pamiatkou je románsky kostolík sv. Michala z 11. storočia, ktorý stoji v cintoríne Klížskeho Hradišťa. Používal sa ešte v roku 1828. V 19. a 20. storočí spustol, ale v roku 1936 bol obnovený do pôvodného stavu. Skladá sa z polkruhovej apsidy (- výklenku, v ktorom sa nachádza barokový oltár sv. Mikuláša z 18. storočia), z lode a z kruhovej veže pri západnej fasáde. Zachovali sa pôvodné, polkruhovo zakončené, románske okná v apside a lodi. Na konche (klenba tvaru štvrťgule) sa tiež zachovali fragmenty stredovekých nástenných malieb. Podľa jeho malých rozmerov (loď 3,92 x 5,33 m) možno predpokladať, že to nebol kostol kláštorný, ale kostol pansky, o čom svedčia aj zvyšky drevenej empory. Kostolík pre nezvyklú formu jeho veže nemožno včleniť do nijakej pôdorysnej schémy. Donedávna bol tento kostolík bez strechy.

V roku 1936 sa začali renovovať ruiny kostolíka. Rekonštrukciu riadil český historik umenia architekt VÁCLAV NEMCL. Pred rekonštrukciou bol kostolík len zrúcanina. Rekonštrukcia sa podarila. Nasledovali ďalšie roky ticha. V 70. rokoch nasledovala výmena strechy, ktorú vykonali miestny stolársky majstri. Po oprave strechy nastalo ďalšie vákuum. V roku 1994 po 166 rokoch sa sem opäť vrátil náboženský život prostredníctvom vdp. Milana Kováča a iných kňazov z okolia. Slúžili tu sv. omše na sviatky Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých. V roku 1997 táto tradícia zanikla a kostolík opäť čaká na svoje objavenie.
Interiér kostolíka je prekvapivo malý. Meria len 5x4 metre. Podlaha je urobená z tehál uložených na spôsob parkiet (na kant ). Kostolík má na bielo natreté steny a neobsahuje žiadny interiér. Na chór vedú točivé schody. Polkruhová apsida má priemer 2,5 metra. V nej je šikmo umiestnený masívny kamenný blok - oltár, ktorého priečna os smeruje kolmo ku vchodu kostola. Na pravé poludnie sa dostanú na jednu os oltár, vchod a južné slnko. Traduje sa, že kostolík je zasvätený sv. Michalovi. Nie je to však pravda, v súčasnosti čaká na biskupské pomenovanie.

FOTO prevzaté z internetu :

ZDROJE :

http://www.vs.sk/oupd/obce/velkli.html

http://www.geocaching.sk/geocache-detail.php?id=745459

http://pe.virtualslovakia.eu/velkykliz/  -  mapa

http://velkykliz.webzdarma.cz/1strana.html