- Zaujímavosti z Geocachingu


 

 

 

HALUZICKÝ  KOSTOL

 

 

Obec Haluzice (vraj najmenšia v celom TN kraji),  leží v Bošáckej doline, 11 km severne od Nového Mesta nad Váhom , na juhovýchodnej strane Bielych Karpát.

Cez obec preteká  Haluzický potok, ktorý svojou erozívnou činnosťou vytvoril prírodnú pamiatku, nazývanú  Haluzická tiesňava, ktorá delí obec na dve časti. Zo svahov je výhľad na Považský Inovec,  Beckovský hrad,  Tematín a na končiare Bielych Karpát.

 

 Archeologické výskumy hovoria o nálezoch spred 25 tisíc rokov a dokonca i starších. V ôsmich náleziskách bolo objavené veľké množstvo predmetov a nástrojov rôznych typov kultúr. Dávnu existenciu Haluzíc potvrdzujú aj nálezy sídliska a popolnicového pohrebiska z lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej. Už okolo roku 1240 bol v Haluziciach postavený Románsky kostol.

Historické pramene hovoria, že ku koncu 12. st. bola dolina husto osídlená eremitami - pustovnými mníchmi z rádu Benediktínov z N.M.nad Váhom, ktorí zmenili kláštorný život na pustovnícky - eremitský. Z tohto obdobia pochádza aj názov doliny, odvodený od slova eremita - bosonohý mních - bosák.

V minulosti patrili  do beckovského panstva.
 

 

 Románsky kostol  je v obci Haluzice najstaršia historická pamiatka. Podľa niektorých prameňov na tomto mieste pôvodne stálo  hradisko.  Prvá písomná zmienka o haluzickom opevnenom kostole pochádza z roku 1299. V tomto období bol kostol dobytý  vojskom Matúša Čáka. Obsadenie kostola sa datuje do éry panovania posledného uhorského kráľa z rodu Arpádovcov - Ondreja III., ktorý mal spor s Matúšom. Keďže na pravej strane Váhu daného regiónu nebol hrad, ani hradisko, kostol bol opevnený. Kostol mal zvonicu a postupom rokov ho najskôr goticky a neskôr renesančné upravili. V 16. storočí predĺžili loď, pristavili sakristiu a vybudovali obranný múr so vstupnou vežou a strieľňami. Opevňovanie kostolov v tom čase nebolo nijakou osobitosťou, veď veľakrát boli jedinou pevnou stavbou v širokom okolí a okrem ochrany pred nepriateľským vojskom plnili aj úlohu útočiska pred povodňami alebo silnými búrkami. Na začiatku 18. storočia z haluzického kostolíka odviezli neskorogotickú sochu madony z konca 15. storočia.

Od roku 1718 sa nachádza vo farskom kostole v Beckove a pravdepodobne ide o jedinú zachovanú pamiatku z pôvodného interiéru. Haluzický kostol slúžil veriacim do začiatku 19. storočia. V roku 1810 bol už opustený a postupne chátral. Prvá väčšia rekonštrukcia sa uskutočnila v roku 1968. Starostlivosť o jeho areál prevzali obyvatelia obce a neskôr rímsko- katolícky farský úrad v Bošáci. Návštevníkov zaujme pôvodný portál v západnej časti románskej lode a otvory po trámoch drevenej empory. V predĺženej časti lode zostali dve okná s gotickou kružbou. 

 

Zo severu vedľa románskeho kostola je Haluzická Prierva - roklina, 1 km dlhá, 200 m široká a 50 metrov hlboká, ktorá vznikla eróziou haluzického potoka. Roklina sa stále zväčšuje. Dr. Ľ. Holuby spomína, že okolo roku 1780 boli postavené dva rady domov okolo potoka a ľudia ho prechádzali cez lávku.

Severne od Trenčianských Bohuslavíc sa vypína kopec Hájnica (341 m), chránené nálezisko teplomilných vzácnych rastlín s výskytom hlaváčika jarného.

 

 

 http://haluzice.exint.sk/page14.html

http://poi.mtb-bike.sk/bod/ukaz/3

http://www.haluzice.estranky.cz/

http://sk.wikipedia.org/wiki/Haluzice

 

 

 

 

 

 

 

 

TIESŇAVA :

 

ZVONICA :