- Zaujímavosti z Geocachingu


 

 (Pred)

Románsky kostol - Dechtice

obec Dechtice, okres Trnava

V Dechticiach nájdete malý klenot architektúry, Kostol Všetkých svätých, pôvodnú románsku rotundu z roku 1172. Je to malá tehlová stavba so zaujímavých pôdorysom, ktorý je zvonka obdĺžniková.

 

Kostol všetkých svätých bol postavený v roku 1172. Tvrdí to kanonická vizitácia z roku 1782 zachovaná na fare v Dechticiach a niet dôvodu jej neveriť. Stavebný materiál, štýl kostola a freska na južnej stene hovoria za správnosť udávaného roku.

Pôdorys lode je zvonku obdĺžnikový, vnútri elipsový (6,25 x 6,40 m). Loď je zaklenutá tehlovou kupolou (zatiaľ nemožno vedieť, či nejde o vôbec prvú klenbu u nás). Vstup do kostola je pod barokovou vežou, ale zachoval sa aj pôvodný portál v južnej stene lode. Je to polkruhový románsky oblúk, kombinovaný s neskorším gotickým portálikom, orientovaným šikmo k fasáde. Ich osadenie do muriva je najlepším argumentom, že vonkajší obdĺžnikový pôdorys je pôvodný.

Stavebným materiálom je tehla. Roku 1741 keď bol kostol renovovaný, pristavili k nemu barokovú vežu a  roku 1756 chórus v lodi. Pôvodný románsky pôdorys pritom nebol narušený. Tento pôdorys je neobyčajný a v našom regióne sa s ním nikde inde nestretávame.

Kostol bol renovovaný aj v roku 1932, kedy dostal nové zvony. Vtedy bola otvorená i krypta, kde je pochovaná zemianska rodina Jackovicová. Pri renovácii kostolíka boli objavené prekrásne unikátne fresky na južnej stene apsidy a lode. Na fragmente v apside sa zachoval obraz s dvomi apoštolmi, azda ako zvyšok väčšej kompozície Eucharistickej večere. (Stretnutie Krista s Neveriacim Tomášom)