MORENA

Marmuriena alebo Kyselica

 

slamená figurína ženy, symbol zimy, smrti

 

 

Od stredoveku nosili po slovenských

dedinách figurínu ženy, zriedkavejšie muža,

ktorú nakoniec hodili do vody, alebo spálili.

Verili, že tak vyženú z obce choroby, smrť,

urýchlia odchod zimy. Najstarší doklad

o tomto zvyku na území Slovenska je zo

16. storočia.

Tento zvyk má korene v predkresťanskom období, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Týmto silám pripisovali aj striedanie ročných období.

 

 

 

Zhotovuje sa z dvoch drevených palíc v tvare kríža obkrútených slamou oblečená býva do sviatočného (svadobného) odevu.

 

 

Vynášanie Moreny sa konalo na Smrtnú nedeľu / dva týždne pred veľkou nocou/v Liptove, Gemeri, na Spiši, na strednom Slovensku, alebo na Kvetnú nedeľu na západnom a južnom Slovensku, kde následne prinášali letečko.

 

 

Vynášanie Moreny v podstate býva tak, že dievčatá oblečené v krojoch chodia s Morenou po uliciach spievajúc obradné piesne až za obec, kde sa Morena zničí – zapálením, hodením do potoka a pod. Často sa hodí z mosta do vody alebo zo skaly. V rôznych oblastiach Slovenska sa tento obrad trochu odlišuje.

Znamená však spoločne - Podľa poverových predstáv sa vynesením a zničením Moreny ako symbolu zimy a smrti mala magicky privolať jar.

 

 

Pozrite si, ako vyzeral obrad Vynášanie Moreny v Čachticiach – na stránke : http://www.bathory.sk/oz/morena.html

 

Trochu histórie :

Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti. Prvé správy o Morene sú zo 16. storočia. Podľa poverových predstáv sa vynesením a zničením Moreny ako symbolu zimy a smrti mala magicky privolať jar. Niekde sa vynášanie Moreny považovalo za prostriedok na zaháňanie epidémií moru (tento význam prevažuje v tradícii okolitých krajín). Vykonávateľmi obradov boli, podľa správ zo 14. storočia zo susedných slovanských krajín, dospelí obyvatelia. Neskôr ich vystriedala mládež, najmä dievčatá. Opisy z 19. storočia zachytávajú obrad v aktívnej rozvinutej forme. Od 30. rokov 20. storočia obrad postupne zaniká. Jeho štruktúra nedovoľuje rozvíjať zábavné prvky a poverové predstavy zanikli. Jej vykonávateľmi sa v mnohých oblastiach stali deti. V súčasnosti sa vynášanie Moreny vyskytuje pomerne ojedinele a na jeho inovácii sa podieľajú najmä miestne folklórne skupiny.

 

Celoslovenské typy piesní pri vynášaní Moreny  sú napr.:

 „Morena, Morena! Za kohos' umrela?“;

 „Morena, Morena! Kde si prebývala?“;

Hej, Hana, hej! Kde ťa ponesiemo?“ (Gemer);

„Šmiertko ukrutná“;

„Idze smertka s kudzeľu“ (východné Slovensko).

 

 

                                                                                          

                                         SlovakiaPhotos.com Štefan Kačena

                                                      http://www.slovakia.travel/entitaview.aspx?l=1&idp=6604

 

"Smrtná nedeľa":

Smrtná nedeľa čos priletela.
Smrtná nedeľa čos priletela.
Azda bys nám krásnu, pre tú našu chasu čariť vedela.
Priletela som poľom i lesom.
Priletela som poľom i lesom.
Priniesla som žíru, hrsť dobrého chýru,
Vám aj mládencom,
Vám aj mládencom.
Svätý Jurko náš, zem sa otvára.
Svätý Jurko náš, zem sa otvára.
Aby rástla tráva, do samého Jána, tráva zelená až po kolená.
Aby rástla tráva, do samého Jána, tráva zelená až po kolená.

 

 

Ukážka z aktu Vynášania Moreny :

 

Muriena naša,
kdes prebývala?
V dedinskom dome,
v novej stodole.
Za dievčatami s Morenou kráčali mládenci, ktorí na kratšej žrdi niesli figurínu chlapa – „dedka“ oblečeného do otrhaných šiat a spievali:
Dedko náš, dedko,
požral si nám všetko,
nič si nám nenechal,
tak si sa dobre mal.
Po vynesení Moreny sa dievčatá opäť vracali späť so spevom:
Vyniesli sme Morenu zo vsi,
priniesli sme máj nový do vsi,
posejeme súržicu s ovsy.
Navaríme čierneho piva,
opojíme kmeťovho syna.
Ak nebude píti,
budeme ho bíti,
s trima kyji kyjovati,
za vlasy ruvati,
dáme mu, dáme
šidlo i kopyto,
jeho žene – sito i koryto

 

Keď sa dievčatá Moreny zbavili, chodili zase s "letečkom" .

 

LETEČKO  :

 

 

 

http://knihy.cpress.cz/DataFiles/Book/00003389/Download/SKH0026_kapitola.pdf

http://www.svinna.sk/?id_menu=30103&firmy_slovenska_flag=0