"Vynášanie Moreny" 

v  školskom klube   18. marca 2015

PROGRAM:

Spev pri nesení Moreny:
 

Nesieme Morenu

 

Nesieme Morenu, v oleji smaženú,

 kde ju zanesieme, keď sami nevieme?

Na richtára vráta, tam je veľa zlata,

richtárka dá zlatku, že má kamarátku.

 Richtár keď ju zočí, svet sa s ním zatočí,

 povie, to je krása, dá nám celé prasa.

 

Program pred mostom:  Spev pri nesení Moreny na most:
  Smrtná nedeľa":

1. dievča:
Smrtná nedeľa, čos priletela.
VŠETCI : Smrtná nedeľa čos priletela.
Azda bys nám krásnu, pre tú našu chasu čariť vedela.
2. dievča:
Priletela som poľom i lesom.
VŠETCI: Priletela som poľom i lesom.
Priniesla som žíru, hrsť dobrého chýru,
Vám aj mládencom,
VŠETCI: Vám aj mládencom.
1. dievča: Svätý Jurko náš, zem sa otvára.
VŠETCI: Svätý Jurko náš, zem sa otvára.
Aby rástla tráva, do samého Jána, tráva zelená až po kolená.
VŠETCI: Aby rástla tráva, do samého Jána, tráva zelená až po kolená.
2. dievča: Muriena naša, kdes prebývala?
1. dievča:
V dedinskom dome, v novej stodole.

VŠETCI:  V dedinskom dome, v novej stodole.

Nesieme Morenu

 

Nesieme Morenu, v oleji smaženú,

 kde ju zanesieme, keď sami nevieme?

Na richtára vráta, tam je veľa zlata,

richtárka dá zlatku, že má kamarátku.

 Richtár keď ju zočí, svet sa s ním zatočí,

 povie, to je krása, dá nám celé prasa.

 

                           

Na moste: Pri pálení Moreny: Po hodení do vody :
 

 Deti: Morena, Morena,

kde si prebývala?

Morena: Tam hore, tam hore,

v tej tmavej komore.

Deti: Čo si ta robila?

Morena: Mlieko som mútila.

Deti: Kdeže je to mlieko?

Morena: Vrany ho vypili.

Deti: Kdeže sú tie vrany?

Morena: Na suchom konári.

Deti: Kdeže je ten konár?

Morena: Chlapci ho odťali.

„Morena, Morena, obi si kolená. 
Prichystáme ťa, odejeme ťa,
zapálime ťa, zhodíme ťa.
Vo vode ťa utopíme
takto ťa odprevadíme.
Nech rozkvitne zelený háj
a nech príde krásna jar.“

Morena, Morena,
do vody si hodená.
Plávaj si len v šíry kraj
a jar nám tu zanechaj.

Morena, Morena,
vo vode si horená,
zimu si nám odniesla

a teplú jar priniesla.

   Po vynesení Moreny sa dievčatá opäť vracali späť so spevom:

Vyniesli sme Morenu zo vsi, priniesli sme máj nový do vsi.
Posejeme ďatelinku s ovsy, nasadíme máj zelený do vsi.
 

 

 

Pesničky s tancom po spálení Moreny:

KUKULIENKA

1. Kukulienka, kde si bola, keď tá tuhá zima bola?

    Hajaja, kukuku, sedela som na buku,

    hajaja, kukuku, sedela som na buku.

2. Sedela som na tom dube, kde janíčko drevo rúbe.

    Hajaja, kukuku, sedela som na buku,

    hajaja, kukuku, sedela som na buku.

Čerešničky, čerešničky

1. Čerešničky, čerešničky, čerešne,

vy ste sa mi rozsypali po ceste.

[:Kto vás nájde, ten vás pozbiera,

ja som mala včera večer frajera.:]

2. Bol to šuhaj maľovaný, jak ruža,

toho som si vyvolila za muža,

[:ani by mu robiť nedala,

len by ho pre krásu doma chovala.:]

PO VALAŠSKY OD ZEME

Po valašsky od zeme, kto mi kozy zaženie

A ja by ich bol zahnal, ale som sa vlka bál.

Štyri kozy piaty cap, kto vyskočí, bude chlap.

A ja by som vyskočil, ale som sa zatočil.

Hojže, hojže bača moj, tebe koška a mne loj.

Tebe kožka na dudy a mne lojík pod zuby.

Z Východnej dievčatá

Z Východnej dievčatá, čim sa umývate?
že vy svoje líčka vždy červené máte.
My sa umývame každý deň do rôčka,
v studenej vodičke z bystrého potôčka.

A ja sama prvá, ja sa nemaľujem,
ja na svoje líčka farby nekupujem.
Keby ja na líčka, farby kupovala,
kdeže by moja mať peňazí nabrala. 

Spievanky, spievanky

Spievanky, spievanky, kdeže ste sa vzali,

či ste z neba spadli, či ste v háji rástli?

 

Z neba sme nespadli, v háji sme nerástli,

ale nás mládenci a dievčence našli.

 

Robota, robota, na celý deň ťa mám,

nechce sa mi robiť ak si nezaspievam.

 

KRÁSNA, KRÁSNA

 

Krásna, krásna, kde si húsky pásla?
[:
Niže pánskej lúčky stratila papučky. :]
 
Krásna, krásna, kdes papučky striasla?
[:Prišla domov s plačom, dostala korbáčom. :] 
Krásna, krásna, od plaču sa triasla, 
[:
mamka ju ľútala, kapustník núkala. :]
Krásna, krásna, húsky viac nepásla.
[:
Nechcem kapustníka, radšej šuhajíka. :]

 

 

Tancuj, tancuj, vykrúcaj

Tancuj, tancuj, vykrúcaj, vykrúcaj, len mi piecku nezrúcaj, nezrúcaj,

dobrá piecka na zimu, na zimu, nemá každý perinu, perinu.

[:Tralala, tralala, tralalala lalala, lalala.:]

Stojí vojak na varte, na varte, v roztrhanom kabáte, kabáte,

od večera do rána, do rána, rosa naňho padala, padala.

[:Tralalala,...:]