PRANOSTIKY :

 

Pranostiky sú súčasťou ľudovej slovesnosti , ktorá je je súčasťou ľudovej kultúry.

Ľudová slovesnosť je to vlastne tvorba ľudu, je súčasťou ľudovej kultúry.

Sú to dielka  neznámych, anonymných tvorcov z ľudu, šíri sa ústnym podaním, z pokolenia na pokolenie.

Vytvárala sa dávno pred vznikom písanej literatúry.

Zahŕňa slovesné výtvory ústneho podania :

rozprávky, básne, piesne, povesti, príslovia, hádanky, báje, balady, porekadlá,  pranostiky.

 

Pranostiky vznikli na základe dlhého pozorovania prírodných javov, ktoré neskôr ľudia zovšeobecnili. Sú to ľudové predpovede počasia. 

Pranostiky sa môžu ale i nemusia splniť. Skúsme pozorovať, či sa  plnia.....