Sviatok všetkých  svätých

"Dušičky"

     

     1. novembra  - Sviatok všetkých svätých, je jedným zo sviatkov rímskokatolíckej cirkvi. Sviatok Všetkých svätých sa prvýkrát slávil v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Panteón a zasvätil ho Panne Márii a všetkým svätým. Dôvodom zavedenia sviatku bola nemožnosť sláviť každý jednotlivý deň svätcov. Pápež Gregor III. (731-741) ustanovil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých.
 Tento sviatok sa začal sláviť v 8. storočí, najprv v Írsku, potom v Anglicku.


   2. novembra  - je Pamiatka zosnulých, ľudovo - "dušičky".   Noc pred dušičkami je nocou, kedy sa stretáva svet živých a kráľovstvo neživých, je to najmagickejšia noc v roku, traduje sa, že v túto noc navštevujú mŕtvi náš svet. Dušičky zaviedol roku 998 clunyjský opát Odilo, ktorý sa takto snažil čeliť pretrvávajúcim pohanským obradom. V katolíckej obci tento sviatok začal v  roku 1915, nariadením pápeža  Benedikta XV.

     V tento deň u nás ožívajú mĺkve cintoríny, zaplnia sa ľuďmi, ktorí prinášajú kvety a vence a zapaľujú sviečky. V USA a v Anglicku je sviatok známy ako Halloween a patrí medzi najpopulárnejší sviatok a domy si zdobia svietidlami z dyní. Tekvicové lampáše v oknách alebo na priedomí domov mali odohnať zlých duchov. História Helloweenu siaha až do čias dávnych Keltov. V Japonsku je sviatok známy ako festival svetiel, inde ako deň mŕtvych.