6.decembra  je Mikuláša

 

 

    Deti sa toho dňa nevedia dočkať a už večer predtým si chystajú ukladajú topánky do okna, alebo predo dvere , aby ich mohol Mikuláš naplniť dobrotami. A skutočne, na druhý deň ráno z topánok niečo vytŕča.... Občas sa stane, že sám Mikuláš osobne zaklope na dvere. Pre veľa detí nastane vtedy nepríjemná situácia. Veď kto bol vždy dobrý? Kto sa už raz s Mikulášom stretol, vie, že sa ho nemusí báť. Mikuláš je priateľom všetkých detí.


 

Sv. Mikuláš z Mýri ( z Bari)

Kedysi dávno, pred 1 700 rokmi žil v Tureckom meste Myra biskup

 - sv. Mikuláš Mýrsky.

 Narodil sa niekedy okolo roku 270,Patare na južnom pobreží Malej Ázie v rímskej provincii,  v západnej časti poloostrova Malá Ázia v dnešnom Turecku, bohatému patarskému obchodníkovi do kresťansej -  gréckej  rodiny. Bežne se udáva, že sa tak stalo mezi rokmi 280/286, ale udávajú sa i skoršie termíny, z ktorých najstarší hovorí  o roku 250. 

V súčasnej dobe je Patara takmer pochovaná pod dunami neustále sa pohybujúceho piesku a zdá sa, že nie je ďaleko k tomu, aby sa pod ním stratili i posledné stopy kúpeľného komplexu, divadla, brány a ostatních pamiatok kedysi rozkvetajúceho sa mesta.

 Už v mladosti bol povestný pre svoju dobročinnosť, ktorá ešte vzrástla, keď sa stal biskupom. Zdedil veľké bohatstvo, ktoré použil na obdarovávanie  tých, ktorí to najviac potrebovali. Dal postaviť aj nemocnicu. Vykonával dobré skutky, pomáhal ľuďom, ale nik ho pri tom nevidel, nik nezbadal. Vždy nebadane zmizol a ľudia, ktorým pomoc poskytol, mu nemohli ani poďakovať.
Je známy príbeh, ako dal nepozorovane v noci trom chudobným dievčatám peniaze na veno, aby sa mohli vydať. Odtiaľ sa azda odvodzuje ľudový zvyk v niektorých krajinách, že v noci pred sviatkom sv. Mikuláša sa dávajú deťom darčeky tak, aby to nezbadali, kto im ich dáva. Ďalšie príbehy zo životopisov sv. Mikuláša hovoria aj o tom,  ako svätý biskup dosiahol oslobodenie troch nevinne na smrť odsúdených dôstojníkov, ako zachránil stroskotaných námorníkov, ako odvrátil od svojho mesta hlad, ako vzkriesil zabitých klerikov.


   Sv. Mikuláš Mýrsky zomrel 6.decembra, niekedy medzi rokmi 345 a 352
pokojnou smrťou   ( uvádza sa i  rok 330) v Myre,  /dnes Demere – Turecko/ v pomerne vysokom veku.  Pochovali ho v kostole v Myre, kde boli jeho telesné pozostatky až do roku 1087.

  V 11. storočí,  keď sa Byzantská ríša potácala pod útokmi  početných nájazdov islamských bojovníkov a  Malá Ázia sa stala sučasťou  islamského sveta,  padol Mikulášov hrob do rúk muslimov, čo vyburcovalo  talianských námorníkov,  ktorí v roku1087 Myru prepadli a Mikulášove ostatky odviezli do talianskeho prístavného mesta  Bari.  Prázdny sarkofág však stojí v Demre dodnes. Kryptu s Mikulášovými pozostatkami posvetil v roku 1089 pápež Urban II. Tam vystavili nový kostol zasvätený sv. Mikulášovi, do ktorého uložili svätcove pozostatky. Odvtedy sa sv. Mikuláš z Mýri nazýva aj sv. Mikuláš z Bari.


    Na Východe sa úcta sv. Mikuláša Mýrskeho rozšírila už v 6. storočí. Na kresťanský Západ sa dostal prostredníctvom italogréckych cirkevných obcí a vzrástla najmä po prenesení svätcových ostatkov do Bari.  Napriek všetkej kritickej obozretnosti a výhradám treba pripustiť, že v postave mýrskeho biskupa muselo ísť o výnimočnú osobnosť, ktorá vyvolala nezvyčajnú pozornosť a úctu.