ZO STRÁNKY :

 http://vianocezvyky.szm.sk/VianocneZvyky/ramPredvianocne%20zvyky.htm

Vyberám :

 

S T R I D Ž I E   D N I :

 

1. K A T A R Í N A ( 25. november )

Hlavnou udalosťou tohto dňa bola všade "katrenská zábava",v rôznom prestrojení K najčastejším maskám patrili mládenci oblečení v ženských šatách, medveď s medvediarom a tiež cigánky. Bola to posledná zábava pred adventom ( Katrena hudbu zaviera ).

2. O N D R E J ( 30. november )
Kedysi chodili ráno po domoch malí vinšovníci. Cez deň chodili zasa mládenci prezlečení za žobrákov a snažili sa dievčatá zašpiniť sadzami a popichať kožou z ježa, alebo chodili prezlečení za vlka a medveďa a zabávali obyvateľov dediny.
 V prvom rade bol však deň Ondreja dňom ľúbostnej mágie.

 

3. B A R B O R A ( 4.december )

Večer po domoch chodili "Barborky". Boli to dievčatá alebo ženy, neskôr i muži, oblečení do bielych šiat so šatkou cez tvár, aby ich nebolo poznať. Metlou alebo husacím krídlom symbolicky zamietli izbu a odišli do ďalšieho domu.
 

5. L U C I A ( 13. december )

Deň Lucie a s ním v podstate celé obdobie až do Vianoc sa pokladali za nešťastné dni, pretože sa uvoľňovali zlé sily.

"Lucia pochádzala zo Syrakúz a zomrela ako martýrka okolo roku 300. Podľa legendy, ktorej najstarší variant je v Danteho Božskej komédii, Lucii, už ako kresťanke, vnútili pohanského ženícha, ktorého očarili jej krásne oči. Situáciu vyriešila tým, že si ich vylúpila a na miske ich poslala svojmu obdivovateľovi. Panna Mária ju za to odmenila novými, ešte krajšími očami."
V ľudových vrstvách považovali Luciu za najväčšiu bosorku.
Účinným ochranným prostriedkom bol na celom území Slovenska cesnak.