VIANOČNÉ Pranostiky

K Vianočnému obdobiu  sa viaže mnoho pranostík najmä o počasí. Tu je niekoľko z nich:

Katarína

Katarína na ľade - Vianoce na blate, alebo  Katarína na blate - Vianoce na ľade.

O N D R E J

Aj tento deň mal význam z hľadiska pranostík.
Aké počasie bolo na Ondreja, také malo byť celú zimu. Počasie však slúžilo aj na predpovede úrody: Ak na Ondreja hrmí, bude málo orechov.
Keď sú na Ondreja kvapky na stromoch, bude veľa ovocia.

Vianočné pranostiky

Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Keď je hus na Vianoce v blate, Jozef bude na ľade.
Lepšie Vianoce treskúce ako tekúce.


24. 12. - Štedrý večer

Aký je čas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
Keď je na Štedrý večer hmla, bude plané počasie. 

Ak na   sv. Štefana svietilo slnko, bude drahé ovocie.
Štedrý večer každému je milý, dá vraj pánboh vína, požehná v obilí.
Ak je na Štedrý deň jasný východ slnka, urodí sa jarné obilie.
Na Štedrý deň hviezdičky, ponesú vajíčka sliepočky.
Ak je na Štedrý deň vietor, bude malá úroda.
Keď je na Štedrý deň na na nebi veľa hviezd, bude veľa zemiakov.
Ak padá na Štedrý deň sneh, urodí sa veľa vína.
Tvrdo a jasno na Štedrý deň, urodí sa veľa hrachu.

25. 12. - Božie narodenie

Na Božie narodenie o blšie prevalenie.
Keď na narodenie Krista pršať začne, počas štyroch týždňov počasie bude mračné.
Keď na Narodenie Krista pršať začne, za štyri týždne počasie bude mračné.
Keď na Vianoce pokryté sú polia snehom, môžeš na Veľkú noc sedieť pod košatým stromom.
Keď je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ľade.
Ako medzi Kračúnom, tak medzi Jánmi.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Aký je čas na Vianočný deň, taký má byť aj budúci január.
Koľko sa ukáže prvý sneh pred Vianocami, toľko bude trvať po Vianociach.
Lahodný a teplý čas na Vianoce je znamením, že zima bude dlho trvať.

Na Vianoce - po gágorče, na Velikú noc - moc.
Na Ducha - do polbrucha.
Na trojicu - len lyžicu.
Do Vianoc - hoj, od Vianoc joj!
Do Vianoc pravdivo, od Vianoc dojivo.
Jasné Vianoce, tmavé stodole.
Ak sa na Vianoce voda z neba leje, starosť o úrodu, kečku vám ohreje.
Vodný mlyn, ktorý Vianociam melie koláče, nebude Veľkej noci pogáče.
Keď je na Štedrý deň veľa hviezdičiek, na budúci rok je veľa kureniec.
Keď je na Štedrý deň mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
Keď je Vianočná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záčine.
Ak sú dažde, teplo v hody, nedobrý rok za tým chodí.
Keď dvadsiateho piateho svieti slnko len toľko, čo gazda koňa oširuje, bude dobrá úroda ze

Lepšie Vianoce treskúce nežli tekúce.

26. 12. - sv. Štefan

Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veľké príkopy a záveje narobia.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
Na svätého Štefana nesmie už byť barina.
Na svätého Štefana každý sa má za pána.
Keď duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.
Ak na   sv. Štefana svietilo slnko, bude drahé ovocie.


27. 12. - sv. Ján

Sivý svätý Ján veští dobrý rok.

28. 12. - Mláďatká

Mláďatkách i deň sa omladzuje.