ADVENTNÝ  VENIEC  

je symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, Má štyri sviece - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ.

 

     Okolo roku 1860 zavesil Johan Henrich Wichern, hamburský duchovný v domove pre opustené deti, prvý adventný veniec. Stal sa vychovávateľom a študoval teológiu. Pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať sa o chudobných ľudí, rozhodol sa zriadiť pre chudobné a opustené deti útulok. Dom nazval Drsný dom, deti v jeho opatere tu boli nielen ubytované, ale sa aj priúčali remeslu. Pretože sa neustále pýtali, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, vyrobil pre ne drevený veniec s 24 sviečkami: 19 tenšími - predstavovali všedné dni a 4 hrubšími - symbolizovali štyri adventné nedele. Veniec bol vtedy  vlastne ako adventný luster, ozdobený jedľovými vetvičkami a mal 24 sviečok, teda oveľa viac ako dnešný adventný veniec. Nielen každý týždeň, ale denne sa zapaľovala nová sviečka. Ako keď vy každý deň otvárate nové dvierka na adventnom kalendári.
 

 Dnes do venca vkladáme štyri sviečky, podľa počtu adventných nedieľ a postupne s pribúdajúcimi nedeľami ich zapaľujeme.