Traja králi

      6. január

Sviatku Troch kráľov sa taktiež hovorilo deň Zjavenia pána a týmto dňom taktiež končí pre väčšinu z nás vianočné obdobie. Z liturgického hľadiska je koniec Vianoc až na druhú nedeľu v januári na Krst Krista Pána. Tento deň bol ale hlavne v znamení malých koledníkov, prezlečených za Troch kráľov, obchádzajúich domácnosti, kde koledovali a pritom žehnali domu tým, že posvätenou kriedou napísali na dvere začiatočné písmená troch kráľov a letopočet.

Viac tu:
 https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/tri-krale/

Podľa Konferencie biskupov Slovenska (KBS) si v tento deň cirkev pripomínala "tri zázraky"

1 - príchod mudrcov z východu, ktorí prišli pozdraviť novonarodeného Ježiška do Betlehéma, ktorý sa dnes nachádza na území Palestíny. Boli to prví pohania, ktorí sa stali kresťanmi. Mali prísť z oblasti vtedajšej Perzie, 

2 - Ježišov krst v Jordáne a

3 - Ježišov prvý zázrak v Káne Galilejskej.

Čítajte viac: https://domov.sme.sk/c/22296045/krestania-slavia-sviatok-zjavenia-pana-znamy-ako-traja-krali.html

..." Traja králi je označenie mudrcov označených v Evanjeliu podľa Matúša. Boli to prví pohania, ktorí uverili v Ježiša. Ich počet ani mená nie sú v Biblii zaznamenané. Ich počet bol stanovený podľa troch darov,zlata, kadidla a myrhy, ktoré sú uvedené v Biblii.

... Biblista Jozef Jančovič z Univerzity Komenského prezradil, čo o týchto biblických postavách v skutočnosti vieme. Tieto dary, majú naznačovať istý honor, veľkosť a dôležitosť toho dieťaťa, nového kráľa. Zlato symbolizuje bohatstvo a kráľovskú hodnosť, kadidlo stúpajúce pri bohoslužbe hore vzdialene naznačuje božskú identitu Krista a myrha, vzácny výlučok zo stromov zapravený do drahej masti, sa používala na liečenie rán, čo duchovne odkazuje na jeho utrpenie.“ Neskôr sa objavujú aj ich mená: Gašpar, Melichar a Baltazár a začali sa označovať za kráľov. Evanjelium hovorí, že pochádzali z Východu, čo je biblický odkaz na počiatky ľudstva a vyspelé civilizácie. Najčastejšie sa spomína Perzia. „Od nej boli neskôr odvodené aj ich mená: Gašpar, Melichar a Baltazár, ktoré sú typické pre tento región,“ hovorí biblista a pokračuje. „Mudrci sa stali predmetom legendárnej tvorivosti, ktorá sa ich snažila nejako vypátrať. Hoci získali perzské mená, ľudia ich začali identifikovať s rozličnými rasami: Baltazár zastupuje Arabov, Gašpar prezentuje Afriku a Melichar Perziu. V rámci ľudovej tvorivosti tak traja mudrci predstavovali celý známy svet.“

   V gréckokatolíckej cirkvi sa ich príchod spomína v rámci sviatku Narodenia Pána. Neoznačujú sa ako králi, ale ako mudrci - mágovia. Počas tohto sviatku sa posväcujú domy, pričom nad dvere kňaz píše podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20-C+M+B-16 (Christus mansionem benedicat - Kristus nech žehná tento dom). Toto sa však často chybne vysvetľuje ako 20-G+M+B-16 podľa začiatočných písmen údajných mien troch kráľov....."  píšu na websreánke https://sk.wikipedia.org/wiki/Traja_kr%C3%A1li

 Evanjelista Matúš píše, že Ježišovi sa prišli pokloniť mudrci od Východu. Postupne ich však ľudia začali voľne nazývať kráľmi.

..."Zjavenie Pána - V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je Bohozjavenie prikázaným sviatkom. Na sám sviatok alebo v období tesne po ňom je zvykom, že kňaz chodí svätiť domy a byty veriacim. Tiež je zvykom, že v predvečer sviatku (teda 5. januára) sa koná slávnostná večera s rovnakými jedlami ako štedrá večera 24. decembra.

 

ZDROJ : https://www.cas.sk/clanok/927943/traja-krali-patria-k-najzahadnejsim-postavam-noveho-zakona-boli-vobec-traja/

"My traja králi ideme k Vám,

šťastie, zdravie, vinšujeme Vám.

Ďaleko je cesta Vaša?

Do Betléma myseľ naša.

Čože ty čierny stojíš vzadu,

vystrkuješ na nás bradu?

Ej, ja nie som žiaden čierny,

som len od slnka opálený.

Slnko je toho príčina,

že je moja tvár opálená.

Keby´s na slnko nechodil,

nebol by´s sa tak opálil.

Maličké sme zavinuli,

do jasličiek uložili.

Dobre sa tu mávajte,

s Pánom Bohom bývajte."