FAŠIANGové masky

 

 

Fašiangy sú nemysliteľné bez masiek. Na dedinách robili pochôdzky po domoch s maskami muži. Tradičné masky - medveď, turoň, koza, kôň - znázorňujú mužskú silu plodnosti. Masky predvádzali najčastejšie smrť a ožitie zvieraťa, čo malo vyjadriť obnovu, prebúdzanie prírody k životu po zime. K najstarším maskám patria muži preoblečení za ženy, prespanky alebo Cigánky, ktoré zdôrazňujú alebo parodujú erotické momenty, napríklad v správaní svadobného páru. Muži v maskách majú aj typické rekvizity, napríklad ražeň na napichovanie slaniny, šabľu, ale aj tanečné rekvizity, zvonce a hrkálky.

slamenik


Slameník
alebo kurina baba - je jednou z najstarších masiek.

Túto masku nazývali aj celkom obyčajne Slama. Symbolizuje obilie a hojnosť.
Slameník mohol byť celý obtočený slamou, alebo ako Kurina baba mal len slamenú sukňu. Obom maskám však nemala chýbať na hlave korunka z prekrížených povriesiel alebo kláskov obilia a zvonček.


Fašiangová tvorivá dielňa
na mojej stránke
kurinaNa obrázku je Kurina baba zo Štiavnika, fotografia z roku 1985 pochádza z publikácie Šťastie, zdravie, pokoj svätý... alebo Vianoce na Slovensku od Viery Feglovej.
masky
ILUSTRAČNÉ FOTO: JÁN KROŠLÁK   
Zdroj:
http://naszvolen.sme.sk/c/5774096/po-desatrociach-ozili-ladzany-fasiangovymi-tradiciami.html
 Autor fotografie: