Záujmové činnosti  -  Spoločensko-vedná  -  Sviatok práce  -  Pinkertonova agentúra


Pinkertonova

 detektívna agentúra

 

 

- bola založená v 19. storočí ako súkromná policajná sila, určená k prenikaniu do  radikálnych /priebojných/ a robotníckych organizácií s cieľom tieto zničiť.

 

Zakladateľom prvej detektívnej agentúry USA bol  Škót Allan Pinkerton, syn Írskeho policajta. Emigroval do štátov v roku 1842  ako 23 ročný mladík. Pracoval so skupinou zaoberajúcou sa pátraním po zločincoch. Životná „náhoda“ mu zásadne zmenila  život. Správa o schopnom mladíkovi sa rýchlo šírila a  dostával  ponuky na vyhľadávanie ďalších zločincov. V roku 1849 bol už menovaný ako prvý detektív v Chicagu. Spolu s právnikom Edwardom Ruckerom vytvoril severozápadnú policajnú agentúru známu pod menom : Pinkertonova národná detektivna agentúra. Pracoval na systéme centralizácie všetkých kriminálnych identifikačných záznamov - vytváral databázu. Na fasáde domu, kde agentúra sídlila, bolo heslo ‚My nikdy nespíme‘. A nad ním veľké čierno - biele oko. Pinkertonove logo (oko).

Agenrúra vyriešila množstvo sérií vlakových lúpeží. V roku 1861 bola agentúre zverená úloha chrániť A. Lincolna počas jeho inauguračnej cesty po Amerike. Pinkerton odhalil a prekazil vražedné spiknutie proti nemu. Agentúra sa stala známou i prenasledovaním Franka a Jessie Jamesa. Pinkerton tiež počas života napísal niekoľko kníh.

Zomrel na infekciu jazyka v roku  1884. Po jeho smrti agentúra v práci pokračovala a čoskoro sa stala hlavnou silou proti  vývinu mladého robotníckeho  hnutia v USA i v Kanade. A toto úsilie poškvrniko dobré meno Pinkertona na dlhé roky. Boli zapájaní do  protirobotníckych aktivít koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Mnoho stúpencov práce obvinilo Pinkertonovcov z  podnecovania vzbury , aby zdiskreditovali odbory a ospravedlnili tvrdé zákroky policie.

 

Pinkertona možno  právom označiť za duchovného otca a iniciátora modernej priemyselnej protišpionáže. Dodnes je A. Pinkerton vzorom pre súkromných detektívov.

Pikerton a Lincoln