Vtáčie hry

                              
Mačka a vtáčik

Hráči sa chytia za ruky a vytvoria veľký kruh. Dvaja dobrovoľníci sa stanú na chvíľu nepriateľmi – jeden predstavuje mačku a druhý vtáčika. Mačka sa pohybuje najprv po vonkajšej strane kruhu a vtáčik vo vnútri. Mačka sa snaží vtáčika chytiť. Hráči tvoriaci reťaz prepúšťajú vtáčika podľa potreby, niekedy pustia aj mačku. Hra končí, keď mačka vtáčika chytí.

Kocúiky a vrabec

Vyberieme jedného vrabca a dvoch kocúrikov. Vrabcovi zaviažeme oči šatkou, bude sa riadiť iba sluchom. Určení kocúriky sa správajú ako naozajstní kocúriky – opatrne sa približujú ku koristi, ktorú chytia skokom alebo rýchlym behom. K vrabcovi sa však musia dostať čo najtichšie. Koho vrabec začuje, ukáže naňho prstom. Ak ukázal správne, kocúr opustí hraciu plochu. Ak sa kocúrovi podarí dotknúť sa vrabca rukou, vyhral a stáva sa jeho korisťou.

Na vranu

Jeden hráč predstavuje vranu, ktorá stráži hniezdo s piatimi vajcami. Vranie hniezdo naznačíme metrovým kruhom. Vajcia budú loptičky alebo handrové gule. Ostatní hráči podnikajú na hniezdo z rôznych strán výpady a snažia sa vrane zobrať jedno vajce. Vrana pobieha okolo hniezda a ak niekoho ťapne, vymení si s nim rolu. Tak to pokračuje, až je všetkých 5 vajec ukoristených. Potom sa začína druha časť hry.
Vrane zaviažeme na chvíľu oči a vajcia schováme na jednu kopu niekde v 20 – metrovom okruhu okolo hniezda. Vo chvíle, keď vrana vajcia nájde, sa všetci rozutekajú. Vrana pozbiera handrové gule a začne utekajúcich hráčov triafať. Každou guľou smie hodiť len raz – keď netrafí, nechá ju ležať na zemi. Ak niekoho zasiahne, predá mu svoju rolu. Ak nie, ostáva vranou aj v ďalšom kole hry.

Vtáčiky na stromoch

Deti rozdelíme na vtáčikov a stromy. Pustíme hudbu a vtáčiky začnú poletovať po lese. Pokiaľ hrá hudba, znamená to, že je pekné počasie a vtáčiky môžu lietať. Ak sa hudba zastaví, začne búrka a vtáčiky si musia nájsť prístrešie niekde pod konármi stromov.
V prvom kole tvorí vtáčiky štvrtina detí. V každom ďalšom kole sa jeden strom stane vtáčikom, až napokon ostane iba jeden strom, pod ktorý sa musia natlačiť všetci. Celkom na záver sú vtáčikmi všetci a stromom je len vedúci. S deťmi sa môžete porozprávať o význame stromov pre vtáctvo.

Mačka a vták

Deti sa postavia do tesnejšieho kruhu. Máme tri lopty, z ktorých jedna je odlišná a predstavuje vtáčika. Vtáčik chce letieť, ale je veľmi unavený a bude teda letieť veľmi pomaly, budeme si ho podávať dookola.
Keď ukončí tento let, bude si chcieť zalietať rýchlejšie. Vedúci povie: „Zastav sa a leť“, prestaneme s podávaním a začneme ho gúľať naprieč kruhom. Viackrát prevedieme obmenu letu a podávania, až vedúci povie: „Ach jaj, mačka je tu“. Do kruhu pustíme druhú loptu, ktorá tiež bude behať dookola. Mačka však môže iba behať, váčik aj lietať, takže keď ho mačka dostihne, vtáčik vzlietne (odgúľame ho). Ak zvládneme tieto pohyby, vpustíme do kruhu ďalšiu mačku.