Záujmové činnosti  -  Prírodoveda  -  Ročné obdobia


Ročné obdobia:   jar           jeseň

                    leto          zima

 

 Ročné obdobia sa striedajú preto,  že zemská os nie je na svoju obežnú dráhu kolmá,  ale je odchýlená o 23,5°. Na pologuli naklonenej  k Slnku je leto, kedy sú dlhšie a teplejšie dni. Na odklonenej pologuli je vtedy práve zima, ktorá má  kratšie a chladnejšie dni. V miernom a polárnom pásme, kde žijeme aj my,  sú preto štyri ročné obdobia podľa teploty: jar, leto, jeseň a zima. V tropickom a subtropickom pásme sú zmeny teplôt  výraznejšie najmä  zmeny množstva zrážok, preto sa hovorí o období dažďov, ktoré sa nazýva - monzúnové obdobie a období sucha.

- alebo inak povedané, ročné obdobia sú -  časový interval medzi rovnodennosťou a slnovratom alebo naopak.