Ročné obdobia:  

  jar           jeseň

  leto          zima

 

 Ročné obdobia sa striedajú preto,  že zemská os nie je na svoju obežnú dráhu kolmá,  ale je odchýlená o 23,5°.
Na pologuli naklonenej  k Slnku je leto, kedy sú dlhšie a teplejšie dni.
Na odklonenej pologuli je vtedy práve zima, ktorá má  kratšie a chladnejšie dni.
V miernom a polárnom pásme, kde žijeme aj my,  sú preto štyri ročné obdobia podľa
teploty: jar, leto, jeseň a zima.
V tropickom a subtropickom pásme sú zmeny teplôt  výraznejšie najmä  zmeny množstva zrážok. Preto sa hovorí o období dažďov,
ktoré sa
nazýva - monzúnové obdobie a obdobie sucha.

- alebo inak povedané, ročné obdobia sú -  časový interval medzi rovnodennosťou a slnovratom alebo naopak.