PRESTUPNÝ ROK

 

        

 

Prestupným rokom sa vyrovnáva rozdiel, ktorý vzniká medzi skutočnou dĺžkou roka.

Zem obehne okolo Slnka za približne 365 a 1/4 dňa. Preto sa  stanovilo, že rok bude mať 365 dní s tým, že  každý štvrtý rok bude mať o jeden deň navyše, teda 366 dní. Tak sa nepresnosť dorovná. Tento rok sa nazval prestupným rokom.

Ak sa niekto narodil v prestupnom roku 29.februára, tak má smolu - narodeniny 3 roky nemá!!!! Lebo tri roky po sebe má február iba 28 dní.

 

Trochu dejín :

Systém počítania rokov má korene v Rímskej ríši. Prvý systém údajne zaviedol v roku 750 pred Kristom zakladateľ Ríma Romulus. Rok mal 304 dní rozdelených na desať mesiacov, naviazaných na cyklus Mesiaca. Vzhľadom na rozdiely medzi občianskym a astronomickým rokom veľmi rýchlo prestal vyhovovať. 

Zásadnú reformu kalendára urobil Gaius Julius Caesar v roku 45 pred Kr. Dĺžka roka bola stanovená na 365,25 dňa, pričom tri roky mali 365 dní a štvrtý priestupný 366 dní. Tento systém, zvaný Juliánsky kalendár, prežil bez zmien až do 16. storočia.

 Vzhľadom na nepresne určenú dĺžku roka, ktorý je v skutočnosti o 11 minút kratší ako 365,25 dňa, narástol rozdiel medzi občianskym a astronomickým rokom v tomto období na desať dní.
 Súčasný kalendár navrhol
Aloisius Lilius z Neapola a bol prijatý pápežom Gregorom XIII. v súlade z inštrukciami Tridentského koncilu (1545-1563) na opravu chýb Juliánskeho kalendára.

Gregoriánsky kalendár bol vyhlásený pápežskou bulou vo februári 1582. Rok v gregoriánskom kalendári je stanovený oveľa presnejšie - má približne 365,2425 dňa.  Rozdiel medzi skutočnou a kalendárovou dĺžkou roka je približne pol minúty.

Podľa pápežskej buly chybu Juliánskeho kalendára vyrovnali tak, že po 4. októbri 1582 nasledoval 15. október.

Gregoriánska reforma sa snažila zosúladiť počet dní v roku s dĺžkou (astronomického) solárneho roku.

 

ZDROJE :

http://www.breviar.sk/msg/prestupn.htm

http://magazin.atlas.sk/technologie/vieme-to/157187/ako-vznikol-prestupny-rok-