DÁŽĎ

a kvapka vody

 

Dážď je, keď kvapky vody padajú z mrakov z oblohy......Padajúce kvapky - teda dážď majú zvyčajne rôznu hustotu ...je ich veľa, sú drobné, alebo veľké, alebo padajú tak riedko, že môžeme medzi nimi chodiť..... Koľko vlastne naprší nám povie prístroj - dážďomer.

No a teraz niečo múdre : vieš čo je to hydrologický cyklus ?

slovo hydro znamená  voda a cyklus - opakovanie sa niečoho  ...Takže z toho vyplýva, že voda cykluje na našej krásnej modrej planéte takto :

Voda sa vyparí z oceánov  do mrakov, kde sa vyzráža - skvapalní / cudzie slovo: skondenzuje/ na kvapky, ktoré potom padajú sa na zemský povrch. Napršaná voda steká  cez potoky a rieky  a vráti sa naspäť do oceánov, aby sa celý cyklus znova zopakoval.

TOTO sa ti podobne deje i doma.....keď mama varí polievku. Voda sa varením rýchlo vyparuje, vyzráža sa na pokrievke na kvapky a tie kvapky znovu padajú naspäť do hrnca.... V hrnci s polievkou je teda malý upršaný svet.....Hovorí sa tomu i KOLOBEH  VODY  -  ak si klikneš na tieto slová, prečítaš si o tom na Wikipedii viac.

 

A teraz niečo o tom, ako vlastne vyzerá

kvapka vody  

...často sa kreslia ako slzičky...ale v skutočnosti tak vôbec nevyzerajú....Kvapka ako slzička vyzerá iba vtedy, keď sa formuje...ale keď už padá...vyzerá úplne inak....

Malé kvapky dažďa sú takmer guľaté a väčšie sa splošťujú ako žemle a veľmi veľké majú tvar ako padáky.

Kvapka  má väčšinou veľkosť 2-3 mm. No najväčšie sa zaznamenali v Brazílii a to až 10 mm ! Ty kokso!!!

Kvapky vody v oblakoch vplyvom tiaže neustále padajú nadol, pričom rýchlosť ich pádu závisí od ich veľkosti. Čím sú kvapky menšie, tým menšiu majú rýchlosť pádu – napríklad kvapky s priemerom 20 mm padajú rýchlosťou 0,01 m/s, kvapky veľkosti 2 mm dosahujú rýchlosť 6,5 m/s, a 5 mm kvapky padajú rýchlosťou 9 m/s. Rýchlosť ich pádu sa dá určiť porovnaním tiaže kvapky so silou odporu vzduchu, ktorá pôsobí proti pohybu kvapky pri jej páde. Treba si ešte uvedomiť, že to, či kvapky naozaj dopadnú na zem alebo nie, závisí aj od prúdenia vzduchu okolo nich.

Búrka - pod búrkou rozumieme súbor elektrických, optických a akustických javov vznikajúcich medzi oblakmi navzájom alebo medzi oblakmi a zemou. Často sa stretávame s neodborným prekladom slova storm z Angličtiny: Snow storm - nie snehová búrka ale fujavica, snehová víchrica, Wind storm - nie veterná búrka ale víchrica. Správne je: Thunderstorm - búrka. Môžeme si to zapamätať tak, že s búrkou sa vždy spájajú elektrické výboje - blesky (nemusí ju vždy sprevádzať silný vietor, dážď, krúpy a pod.)

 

TVORIVÁ DIELŇA : 
  - Dážď- vyrob si zvukový hudobný nástroj 
     - Pusti si pesničku - Dážď
 

 

 

ZDROJ :

http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1%C5%BE%C4%8F

http://povodna.rodinka.sk/user/view_page.php?page_id=388932