DÁŽĎ
    a kvapka vody
Dážď je, keď kvapky vody padajú z mrakov z oblohy. majú rôznu hustotu a veľkosť.
Koľko vlastne naprší nám povie
 -dážďomer.


Čo je to hydrologický cyklus ?

Slovo hydro znamená voda a cyklus opakovanie sa niečoho.
Takže z toho vyplýva,že voda cykluje na našej planéte takto:

Voda sa vyparí z oceánov do mrakov, kde sa skvapalní na kvapky a prší. Cez potoky a rieky sa vráti do oceánov a celý cyklus sa opakuje. Hovoríme tomu aj
KOLOBEH  VODY.

 

Ako vyzerá kvapka vody?

Často sa kreslia ako slzičky...ale v skutočnosti tak vôbec nevyzerajú....
Kvapka ako slzička vyzerá iba vtedy, keď sa formuje...ale keď už padá...vyzerá úplne inak....

Malé kvapky dažďa sú takmer guľaté a väčšie sa splošťujú ako žemle a veľmi veľké majú tvar
ako padáky.

Kvapka  má väčšinou veľkosť 2-3 mm. No najväčšie sa zaznamenali v Brazílii a to až 10 mm ! Ty kokso!!!

Čím sú kvapky menšie, tým menšiu majú rýchlosť pádu
.Búrka

-
pod búrkou rozumieme súbor elektrických, optických a akustických javov vznikajúcich medzi oblakmi navzájom alebo medzi oblakmi a zemou. Často sa stretávame s neodborným prekladom slova storm z Angličtiny: Snow storm - nie snehová búrka ale fujavica, snehová víchrica, Wind storm - nie veterná búrka ale víchrica. Správne je: Thunderstorm - búrka. Môžeme si to zapamätať tak, že s búrkou sa vždy spájajú elektrické výboje - blesky (nemusí ju vždy sprevádzať silný vietor, dážď, krúpy a pod.)

 

 

 

 

 

TVORIVÁ DIELŇA : 
  - Dážď- vyrob si zvukový hudobný nástroj 
     - Pusti si pesničku - Dážď
 

 

 

ZDROJ :

http://sk.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1%C5%BE%C4%8F

http://povodna.rodinka.sk/user/view_page.php?page_id=388932