Záujmové činnosti - Prírodovedná


                       Z hmyzu sú chrobáky asi najpočetnejším druhom.

Jedným z najkrajších a užitočných chrobákov je

     Lienka sedembodková

Lienky sú užitočné,  preto ich treba chrániť.

     Lienka sa vyskytuje  všade tam, kde sú vošky, ktoré sú jej potravou – za deň ich dokáže skonzumovať až 150! Nachádzajú sa najmä na listoch zeleniny.

     Dospelá lienka meria 5-8 mm.  Na jar kladú samičky až 400 vajíčok na spodnú stranu listov, alebo do rôzných štrbín. Medzi kolónie vošiek nakladie kôpky žltých lesklých vajíčok, z ktorých sa po čase vyliahnu  larvy, ktoré sa  po vyliahnutí tiež hneď živia voškami, ale tiež vajíčkami lienok. Asi týždeň po nakladení vajíček sa z nich liahnú pestré, veľmi pohyblivé larvy.  Často sa stáva, že najskôr vyliahnuté larvy zožerú ostatné vajíčka zo znášky.

Prechádzajú štyrmi rastovými obdobiami. Celý vývin trvá 30 - 60 dní a v priebehu roka sa vyvíjajú dve generácie. Lienka dokáže veľmi rýchlo zvýšiť svoju početnosť - pri premnožení vošiek dochádza často po krátkej dobe aj k premnoženiu lienok.

Pri vyrušení lienka spadne na zem a robí sa mŕtvou. Ak sa cíti ohrozená, vylučuje odpudzujúcu tekutinu, ktorá odrádza nepriateľov.

    Lienky, ktoré zimujú v budovách môžu byť užitočné na izbových kvetinách aj počas zimy.

 V Európe žije takmer 100 druhov lienok.

U nás poznáme ešte :

Lienka štrnásťbodková s tmavým telom a žltými škvrnami,

Lienka dvojbodková,

Lienka škvrnitá

Lienka veľká

 

Lienka sa stala symbolom pre nadáciu : LIENKA POMOCI

Čo robí lienka

 

Lienka ako drobné, krehké stvorenie evokuje detstvo podobne ako starí ľudia,

ktorí svojou bezbrannosťou tiež pripomínajú deti.

A jedného dňa nás opustia, tak ako lienka odletí z nášho prsta...

Lienka pomoci pomáha seniorom, aby mohli čo najdlhšie žiť v prostredí, ktoré majú najradšej - doma.

Zbierkou Lienka pomoci podporíme vznik, rozvoj a skvalitnenie sociálnych služieb pre seniorov.
Organizátorom zbierky je Nadácia SOCIA.

http://www.lienkapomoci.sk/?Čo-robí-lienka,1

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Lienka_sedembodkov%C3%A1

http://www.guitarworld.szm.com/lienky/lienky.html

http://shson.wordpress.com/2011/04/20/nase-chrobaky/