Učebné pomôcky  -  Vlastiveda - Hrady


                                                                             

 

 

MARKUŠOVCE

 

 

Expozícia v letohrádku Dardanely - hudobné nástroje

je prístupná verejnosti v sezóne (od 15. mája do 30. sept.) denne okrem pondelka od 8. do 16.45 h,

- mimo sezóny denne okrem pondelka od 8. do 16.45 h a v sobotu a nedeľu od 8. do 12. h.
 

Okres: Spišská nová Ves – 5 km od mesta je

Obec Markušovce je známa mnohými kultúrnymi pamiatkami, napr. :

 

1.      1.  HRAD

2.      2.  KAŠTIEĽ

3.      3. LETOHRÁDOK 

   

Obec Markušovce je veľmi stará , vie sa o osídlení už v zač. 12. stor. V listinách sa uvádza meno Gola – zakladateľa rodu Maryássovcov . Markus, syn Golu, obnovil obec, vyplienenú 1241-42 Tatármi a zmenil aj jej meno zo Svätého Michala na Zem Markovu - z čoho sa vyvinul jej názov Markušovce.  Má zásluhu na budovaní obce – ako napr.  hrad, kostol,  niekoľko kúri  a kaštieľov atd.

 

1. MARKUŠOVSKÝ HRAD :                           foto : www.zamky.sk

 

 foto

Zrúcanina Markušovského hradu sa nachádza priamo v obci Markušovce . Hrad bol vybudovaný v roku 1284. Pôvodný stav hradu bol zmenený renesančnou prestavbou, ktorá sa zachovala a reprezentuje opevnenú štvorkrídlovú nepravidelnú stavbu s obdĺžnikovým pôdorysom, nárožnými okrúhlymi baštami a úzkym nádvorím

Hrad postavil v roku 1284 syn Marka, Mikuláš Mariássy

Najstaršie jadro hradu je hranatá mohutná obytno-strážna veža  v samostatnom opevnení. Hrad takto pretrval až do 15. storočia.  Začiatkom 16. storočia dal Štefan Mariássy hrad prestavať a rozšíriť.

Neustále rozbroje s Levočanmi a zástupcami 13 spišských miest a obava pred vybudovaním mocného hradu vyústili 1527 do zničenia Markušovského hradu a k zmene pôvodných majiteľov.  Hrad v roku 1527 Levočania zrúcali. Až po roku 1538 dostali Mariássyovci svoje majetky späť a začali s renesančnou úpravou hradu.  Po renesančnej prestavbe sa zachovala opevnená štvorkrídlová nepravidelná stavba s obdĺžnikovým pôdorysom, kruhovými nárožnými baštami a úzkym nádvorím, do ktorého sa vstupuje na západnej a východnej strane polkruhovými bránami. Fasáda na južnej strane má renesančné združené okná s kamennými nadokennými rímsami.

Hrad v roku 1773 vyhorel  a v roku 1789 ho renovovali, o čom svedčí aj nápis na paláci. rod sa presťahoval do viacerých kaštieľov a kúrií v obci, ktoré sa dodnes nachádzajú v charakteristickej reťazovej zástavbe obce.

 V súčasnosti sa o hrad už nikto nestará. Po zabývaní Rómami  sú vchody zamurované a hrad je prístupný iba na požiadanie.

 Otváracie hodiny :

 http://kastielmarkusovce.webnode.sk/informacie/otvaracie-hodiny/

 

 

2. KAŠTIEĽ :                                                              foto: www.muzeum.sk

 

  foto

 

Je vysunutou expozíciou Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.

 Kaštieľ je najreprezentačnejší objekt  v strede obce, obklopený francúzkym parkom - vznikol v období renesancie.

Postavil ho r. 1643 František Mariássy ako renesančnú blokovú pevnosť s kruhovými vežami na nárožiach. Dodnes sa zachovala pôvodná dispozícia kaštieľa s ústredným schodišťom a s bohatými štukovými klenbami. Využíval sa  ako humanistická škola, ktorú založil v roku 1567 Pavol Mariássy.

Kaštieľ slúžil svojím majiteľom ako opevnené sídlo sto rokov. V roku 1745 dokončili nové objekty v areáli kaštieľa a upravili aj dve priestranné rozľahlé hospodárske budovy, situované po stranách kaštieľa. V roku 1773 sa začala  obnova kaštieľa so snahou zmeniť jeho výzor na módne rokokové sídlo.

Po pamiatkovej obnove objektov (1984-1994) je v kaštieli sprístupnená expozícia historického nábytku doplnená zbierkami aj z ďalších objektov východného Slovenska. Jej ťažiskom je nábytkový fond múzea, pochádzajúci z kaštieľa v Hodkovciach /patril rodine Csáky/ a markušovského kaštieľa. Expozícia historického nábytku. Jej ťažiskom je nábytkový fond múzea, pochádzajúci z kaštieľa v Hodkovciach /patril rodine Csáky/ a markušovského kaštieľa. Cieľom expozície je poukázať na vývoj a typové zastúpenie nábytkového umenia a interiérových doplnkov, chronologicky usporiadaných od 17. storočia až po začiatok 20. storočia. Staršie obdobie, ktoré predstavujú sólo kusy z obdobia klasicizmu, empíru a biedermeieru, je vyinštalované na poschodí.

http://kastielmarkusovce.webnode.sk/kastiel/

 

 

 

3. Letohrádok DARDANELY                          foto : www.muzeum.sk

 

  foto

 

- Stojí na poslednej terase francúzskeho parku. S jeho stavbou sa začalo v r. 1778.  Vybudovali ústredný rizalit so slávnostnou sálou, ktorej steny pokryli freskami čerpajúcimi z antických a mytologických motívov. Dôvodom tejto stavby bola predovšetkým očakávaná návšteva cisára Jozefa II., ktorá sa však neuskutočnila, preto aj stavebné práce prerušili. Bočné krídla sa dostavali až počas pamiatkovej obnovy v 70-tych rokoch 20 stor.

Zachovalo sa pôvodné renesančné členenie s ústredným schodišťom vo dvorane a v miestnostiach lunetové klenby s bohatým štukovým dekorom. Z čias romantických úprav pochádza interiér zasadacej miestnosti od Csákyovcov.

V súčasnosti je v ňom umiestnená expozícia klávesových hudobných nástrojov, patriaca Vlastivednému múzeu Spiš. Nová Ves (zal. 1951). Poriadajú sa tu i príležitostné slávnostné koncerty.

Kaštieľ a park je po rekonštrukcii.

 

 

Zdroj :

http://www.markusovce.sk/

 

HRAD :    zničený Rómami a s následne zamurovanými vchodmi do hradu, čím sa zamedzilo jeho ničeniu

 

Kaštieľ - múzeum nábytku - v čase mojej návštevy bol zatvorený

 

LETOHRÁDOK Dardanely : - nachádza sa v parku kaštieľa: