Učebné pomôcky - Vlastiveda 


 

 

Hrad Likava

 

 

 

Hrad je čiastočne konzervovaný a nateraz pre verejnosť neprístupný, ale dá sa navštíviť - na vlastné nebezpečenstvo

 

Zrúcaniny Likavského hradu stoja na jednom zo skalnatých štítov Chočských vrchov na pravom brehu Váhu.

 

 

Hrad postavili v čase medzi 1335-1341. Mal strážiť priechod cez Váh pri Ružomberku a významnú cestu z Považia na Oravu a do Poľska.

Osada Likava ležala pri dôležitej krajinskej obchodnej ceste, vedúcej zo Zvolena cez Revúcku dolinu popri Ružomberku a smerovala cez Oravu ďalej do Poľska. Nad touto cestou dal liptovský a zvolenský župan Donč vybudovať v druhej polovici 30. rokov 14. storočia hrad, ktorý dostal názov podľa pôvodnej osady - Likava..  Spočiatku bol kráľovským majetkom, ale už roku 1406 ho dal kráľ Žigmund do zálohu Mikulášovi Garovi, uhorskému palatínovi a liptovském županovi.

V rokoch 1431-1434 bol v rukách husitov, od 1435 ho vlastnili Hunyadyovci. V tom čase sa do hradu vstupovalo severnou štvorbokou vežou, ktorá má to isté datovanie. Hrad bol pomerne skromným sídlom, jediným prepychom boli sklené okná, ktoré vyrobili sklárne v Ľubochnianskej doline, v stredoveku patriace k hradu. Pôvodný horný hrad v druhej polovici 15. storočia prestavali a do severozápadnej časti plošiny postavili štvorposchodový palác. V roku 1474, po zbúraní Liptovského hradu, pôvodne župného hradu, sa stal hrad Likava strediskom rozsiahlych kráľovských majetkov v západnej časti Liptova. Od roku 1478 patril Jánovi, nemanželskému synovi kráľa Mateja Korvína, na prelome 15. a 16. storočia Zápoľskovcom. V 16. storočí boli majiteľmi Krušičovci, Pekryovci a v druhej polovici 16. storočia Illésházyovci. Renesančné úpravy, najmä v juhozápadnej časti hradu, sa týkali fortifikačných systémov, v roku 1642 vznikol nový vchod vo východnej bráne. Najmladším stavebným zásahom bolo vybudovanie opevnenia na južnej a západnej strane (1678 a okolo 1700). Od roku 1651 časť majetkov patrila Thökölyovcom a po potlačení Thökölyho povstania 1670 pripadli aj s hradom eráru. Vtedy tu bolo ubytované vojsko a slúžil ako župná väznica. Hrad bol začiatkom 18. storočia dejiskom bojov stavovských povstaní medzi rákócziovskými a cisárskymi vojskami, ktoré ho 1707 dobyli a zničili. Odvtedy je v ruinách. Od 1980 sa uskutočňuje na hrade archeologický výskum a začali sa konzervačné práce. V súčasnosti práce stoja.

 

 

 

Gotický horný hrad sa rozkladá na najvyššom mieste vyvýšeniny; prešiel renesančnou úpravou. Má malé nádvorie v strede medzi zrúcaninami palácov. Zachovalo sa mnoho gotických a renesančných kamenných architektonických článkov, najmä obruby okien, portály, konzoly, krby, strieľne a smolné nosy na obranu prístupovej cesty na hrad. Najvýraznejším prvkom architektúry horného hradu je renesančná atika. Dolný hrad má mohutné opevnenie so vstupom a baštami, chrániacimi uzavreté preddvoria

 

Úpravy spevnili horný hrad, kde sú tiahlami spojené obvodové múry a vybetónované podlažia. Vyplnené sú aj niektoré kaverny a časť hradu nad vstupnou bránou je zrekonštruovaná podobne ako hrad Strečno - čiže staticky zabezpečené, ale vyzerajúce hrozne. Ďalej sa "rekonštrukcia" zamerala na dolný hrad, kde boli vo veži pri tretej bráne použité pórobetónové trvárnice a sanitárna keramika. Ak chcete hrad vidieť vo svojej pôvodnej podobe, aj keď je to len ruina, radšej sa poponáhľajte.

 

http://www.zamky.sk/?mon=508316&q=node/3

 

 

Pri mojej veľkonočnej návšteve bol hrad zatvorený!

Tak prikladám fotografie len z okolohradia:

 

Prichádzame autom do obce

za ktorou je malý kopec s hradom.

/na fotografii akoby sedel na stožiari...:)))

 

Jediná smerovka k hradu - biedna, ale je. Ak je hrad zatvorený, dozviete sa to až pri bráne po 20 minútovom výstupe....

 

Značenie nie je žiadne - asi odstránili červenú turistickú značku s vykopávkami, ktoré sa robia na lúke pod hradom. Treba ísť lesíkom vľavo, a nie po vyšliapanej cestičke lúkou vpravo.....je to dosť brutálny stupak. Títo ľudia na fotke idú za nami...a ani netušia, že ideme všetci zle....

 

Prudko stúpajúcou "skratkou" prídeme pod hradné múry a treba obísť popri múroch takmer celý hrad....

 

Prídeme spachtení k bráne a prečítame si celí vytešení, že hrad je zatvorený....

A smutných turistov pred bránou je plná mrťa.....

 

A tak prestrčím foťák cez mreže a urobím aspoň takýto záber .

 

Odspodu nafotíme okná v múre, kde bol kedysi severný palác.

 

 

Na tabuli pred bránou si pozrieme, ako hrad vyzerá vnútri a ideme domov.

 

Tento krát sa vyberieme tou správnou a veľmi príjemnou cestičkou :