Učebné pomôcky  -  Vlastiveda


 

 

       PODOLÍNEC

 

    PODOLÍNEC  je mestečko ležiace v údolí rieky Poprad

 na rozhraní Spišskej Magury, Podtatranskej kotliny

a Levočských vrchov.

Nachádza sa medzi Popradom a St. Ľubovňou.

 

Je to malé mestečko s malebným historickým námestím

obkoleseným renesančnými domami, kostolmi a

zachovanými mestskými hradbami z 13. storočia,

ktoré sú jedinečnou historickou pamiatkou.

 

 

 

   Prvá písomná zmienka o Podolínci je z roku 1235. Na území, kde sa rozprestiera, sa odpradávna stretala poľská a uhorská zvrchovanosť. Osudy mesta sú preto späté s osudmi obidvoch krajín. V roku 1412 kráľ Žigmund  Luxemburský povýšil Podolínec na slobodné kráľovské mesto, čím sa dostal na úroveň Levoče a Kežmarku a mohol organizovať týždenné trhy a výročné jarmoky.

 Podolínec dostal na tristo rokov do zálohu poľskému kráľovi Vladislavovi  II. Z obáv pred husitami umiestnil v roku 1422 kráľ Žigmund na Spiši vojenské útvary, z ktorých jeden bol aj v Podolínci. Preto sa na rozdiel od iných miest, ktoré stagnovali v dôsledku bojov, Podolíncu darilo. Mesto bolo obohnané hradbami a v mestskej zástavbe existoval, dnes už zaniknutý, gotický hrad.
Neskôr, v roku 1772 po znovupripojení k Rakúsko-Uhorsku, Podolínec začal upadať na vidiecku úroveň.
 

 

 

 

      Predstavím vám monumenty, ktoré vytvárajú neodmysliteľnú súčasť podmanivej siluety mesta :

 

1. - Najstaršou budovou v meste je románska Kaplnka sv. Anny na cintoríne z prelomu 13. a 14. stor. Viaže sa k nej legenda.

2. - Kostol v centre mesta je novší, z roku 1295. Sú v ňom vzácne historické umelecké sakrálne pamiatky.

3. -  V roku 1659 postavili vedľa kostola renesančnú zvonicu so vzácnymi zvonmi z roku 1392.

4. - V polovici 17. storočia za hradbami vyrástol rannobarokový piaristický kláštordvojvežovým kostolom.

5. - Mestský hrad a jeho hlavná budova je na mieste dnešného mestského domu – Ratúša. Prestavba (obnova) tohto objektu sa uskutočnila v roku 1903. Hrad podľa popisu z roku1765v  pozostával zo štyroch podlaží. Prvé predstavovali pivnice, druhé pozostávalo z obytnej a vedľajšej izby pre správcu, z jednej klenutej komory a klenutej sýpky. Tretie podlažie tvorilo päť panských izieb s celými oknami a dverami. Štvrté podlažie malo tri izby a veľkú sálu,

 

 Tieto zachované pamiatky a uličky mesta s romantickým nádychom sú na Slovensku unikátom. A preto bol Podolínec v roku 1990 vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

 

 

 

ZDROJ :

http://www.podolinec.eu/pamiatky/

http://www.pieniny.sk/obce/podolinec/podolinec.html