Budmerický kaštieľ

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, vyčlenilo finančné prostriedky na rekonštrukciu a obnovu kaštieľa s ktorou sa začalo v  roku 2014. Na jeseň 2015 bol kaštieľ v Budmericiach čiastočne sprevádzkovaný a pod svoju záštitu ho prevzalo SNM Múzeum Červený Kameň.

 

 kultúrna pamiatka

Slovenské národné múzeum-Múzeum Červený kameň pozýva širokú verejnosť na prehliadku časti prízemia znovuzariadeného interiéru kaštieľa v Budmericiach. 

aktuálne info: TU

 

 

  Kaštieľ sa nachádza v podhorí Malých Karpát za obcou Budmerice ktorá bola v minulosti poddanskou obcou hradu Červený Kameň. Je obklopený Ján Pálfikrásnym anglickým parkom.

Postavili ho Pálfiovci v roku 1889 v pseudogotickom slohu ako poľovnícky kaštieľ. Patrí k architektonickým  skvostom tak ako i ich Smolenický  a Bojnický zámok. Inšpiráciou pri stavbe boli pravdepodobne renesančné zámky na Loira.  

Pálfiovci sa z kaštieľa netešili dlho, Jánov syn, posledný budmerický gróf Pavol Pálfi emigroval pred príchodom sovietskej armády v roku 1945 a kaštieľ bol skonfiškovaný československou vládou.

 

Upravený bol v rokoch 1946 a 1986.

V roku 1954 dal štát tento komplex Literárnemu fondu do trvalého užívania ako tvorivo-rekreačné zariadenie s oficiálnym názvom Domov slovenských spisovateľov Budmerice.

 

 

PRECHÁDZKA KAŠTIEĽOM :

 

     Vežu kaštieľa  zazriete už z diaľky, privedie  vás k nej dlhá topoľová alej. Okolo kaštieľa je krásny, udržiavaný anglický park.

 Je to dvojpodlažná budova s mnohými vežičkami a vikiermi, s vchodom  riešeným na spôsob monumentálneho schodišťa, s bohato členeným priečelím, vysokými strechami a ústrednou vežou. Farebnosť striech a fasád dotvára impozantné dielo.  Nad portálom je dvojitý erb s letopočtom datujúcim stavbu.

  Táto časť južnej fasády kaštieľa je zvýraznená vežou s hodinovým strojom a vonkajšou vyhliadkovou galériou. Vstupná hala je vysoká cez obidve podlažia a je tam veľká knižnica. Miestnosti majú rovný strop. Sú tam salóny, veľkolepé schodisko a knižnica. Na poschodí sú  spálne a pracovne. Zariadenie je sčasti pôvodné, cenné sú napríklad rokokové pece, nábytok z 18. a 19. storočia, najmä empírový a biedermayerovský, doplnený perzskými kobercami a inventárom z iných kaštieľov. Na stenách sú kópie obrazov starých majstrov, najmä  holandského maliara Bruegela. Kaštieľ vo svojich 14 hosťovských izbách poskytuje komfortné podmienky pre tvorivú nerušenú prácu autorom kníh. 

Priestranná konferenčná sála umožňuje organizovanie rôznych kultúrnych, vzdelávacích a vedeckých podujatí.

 

POVESŤ :

   V povesti sa povráva, že gróf Pálffy sa pri návšteve Francúzska zamiloval do mladej šľachtičnej. Chcel ju požiadať o ruku, predsavzal si však, že musí najprv doma na Slovensku postaviť a upraviť svoje hrady tak, aby jej pripomínali francúzske zámky a sídla. Poriadne si ich poobzeral a doma sa pustil do prestavby a úpravy svojich majetkov. Vžil sa do toho natoľko, že si pritom neuvedomil, ako uteká čas. Keď bol so všetkým hotový podľa svojich predstáv, zostarnutý zistil, že dotyčná dáma sa už dávno vydala a stratila oňho záujem.

 

FOTOPRRECHÁDZKA :

 

Alej k vchodu do zámku :

 

Pri vchode sú iba takéto tabule :

 

Ale po pár metroch za kovovou nepeknou bránou sa naskytne takýto pohľad

- nádherný, upravovaný anglický park a zámok :

 

 

Detail erbu :

 

 

Rozsiahly anglický park :

 

 

Za parkom je les, kde sa kedysi preháňalo panstvo na koňoch :