Učebné pomôcky  -  Vlastiveda - Zvolenský zámok

Použité zdroje: www.hrady.sk     www.slovenskehrady.sk    www.slovensko-privat.sk     www. mesto.sk

 

ZVOLENSKÝ  zámok

Národná kultúrna pamiatka

Zachovaný renovovaný hrad v centre mesta - rovno oproti historickému námestiu, pri hlavnej križovatke v meste Zvolen. Jeden z najreprezentatívnejších hradov svojho typu. Nachádza sa v juhozápadnej časti Zvolenskej kotliny, na vyvýšenine priamo v meste Zvolen (292 m n.m.).

Autom je možný prístup až na parkovisko pod zámkom. Z námestia treba odbočiť na križovatke pred zámkom vľavo (od stanice ŽSR rovno popri zámku ; z mosta vpravo popri zámku) a hneď prvá odbočka vpravo je odbočka k parkovisku.

V súčasnosti sú v zámku prevažne výstavné siene Slovenskej národnej galérie. V interiéroch sú obrovské miestnosti, v ktorých sa nachádza množstvo obrazov a umeleckých diel. Dobové zariadenie  sa tam nenachádza.

 Na prvý pohľad zaujme nezvyčajne riešenie - bloková stavba s charakteristickou vysokou atikou a na nárožiach s kruhovými arkiermi. Na priečelí sa zachovala gotická úprava z tretej štvrtiny 14. storočia - červeno-biele kvádrovanie a lemovanie trojdielnych okien. Renesančná nadstavba - so zmenenou kompozíciou kvádrovania fasády - si zachovala výrazné prvky protitureckej obrany, najmä rôznorodé strieľne. Okolo zámku stojí opevnenie. Vzhľad nádvoria pochádza taktiež zo 14. storočia, z čias vzniku zámku. Okolo nádvoria obieha na úrovni prvého poschodia pavlač stojaca na bohato profilovaných kamenných konzolách. Na východnej strane nádvoria je kaplnka, ktorej význam podčiarkuje architektonicky bohato riešený vstupný portál so stĺpovou predsieňou.

 

História zámku :

Na mieste zámku stál v prvej tretine 13. storočia kráľovský dvorec s kostolom. Zámok dal postaviť v druhej polovici 14. stor. uhorský kráľ Ľudovít I. z Anjou ako príležitostné  gotické lovecké sídlo. Vtedy mal dve podlažia na obdĺžnikovom pôdoryse  V roku 1424 dáva hrad kráľ Žigmund -- zať Ľudovíta I, svojej druhej manželke Barbore Celjskej. Ich dcéra povolala do zámku Jána Jiskru z Brandýsa, aby tu chránil,práva jej neplnoletého syna Ladislava Pohrobka. S tak vol Zvolenský zámok do roku1462 jedným z jeho sídiel .  Po jeho odchode patril hrad znovu kráľovi - Matejovi Korvínovi. Vtedy zámok zažil veľký rozkvet.V roku 1490 ho spolu s banskými mestami a Zvolenskou župou dostala kráľovná Beatrix, vdova po Matejovi Korvínovi.

Na začiatku 16. stor. sa stal majetkom Vladislava II. Jágelovského a jeho manželka ho dala do zálohy Jánovi Thurzovi.  Nový majiteľ, jeden z najbohatších banských podnikateľov v strednej Európe, pristúpil k obnove a modernizácii hradu s bohato riešenými architektonickými detailmi a nástennými maľbami. Začal však stavať aj vonkajšie kamenné opevnenie so štyrmi okrúhlymi baštami a vstupnou bránou, do ktorého včlenili aj staršiu stavbu kapitánskeho domu. Po majiteľoch Jágelovcoch prešiel do rúk Habsburgovcom - Ferdinadovi I.. V tom čase,v dôsledku protitureckej obrany, nadstavili jedno poschodie so strieľňami a oblúčikovou atikou a pristavili nárožné arkierové vežičky. Fasáda dostala omietku s renesančným sgrafitom. Okolo roku 1590 pristavili mohutný západný delostrelecký bastion.

 

Úpravy, ktoré sa uskutočnili na hrade v priebehu 17., 18. a 19. stor., sa v zásade nedotkli hmoty hradu, sústredili sa len na modernizáciu častí budovy. Keď ho štát v roku 1805 odkúpil, slúžil na rôzne účely (boli tu kasárne, úrady a školy). V rokoch 1894-1906 hrad opravili pod vedením uhorskej pamiatkovej komisie.V rokoch 1956 až 1970 prešiel veľkou pamiatkovou úpravou.

 

 

 

FOTOGALÉRIA :