Učebné pomôcky - Vlastiveda - Tematín


Aktualizácia hradu

  TEMATÍN

z 26. októbra 2008

Začiatkom leta zrejme prešla cez lesnú prístupovú cestu  k hradu veterná smršť..... a chodník vyzerá každých 100 metrov asi takto :

- no  keď túto cestu zvládnete, máte hrad  pred poslednou cestičku údolím ako na dlani ...

  

Jesenná návšteva hradu mala svoje čaro a hlavne viac bolo vidno bez lístia na stromoch....

 

a nakoniec pozdrav z hradu :

..romantika cestou na hrad :