Učebné pomôcky - Vlastiveda - Hrad


Kaštieľ

Sv. Anton

 

Národná kultúrna pamiatka

 

Neskorobarokovo-klasicistický kaštieľ s rozsiahlym parkom  sa nachádza v obci Svätý Anton, 5  km  južne od Banskej Štiavnice. Toto územie spolu s okolím je zapísané na Listine svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. V súčasnosti slúži ako múzeum.

 

 

Prístup ku kaštieľu  : Kaštieľ stojí pri hlavnej ceste  v obci Svätý Anton, kde je hneď pri ceste veľké parkovisko zriadené pre návštevníkov kaštieľa.

 

 

Dejiny kaštieľa :

Dejiny kaštieľa sa začínajú niekde v 16. storočí. Dovtedy, v 15. storočí, keď obec vlastnili bratia Kazovci,  bola  ešte súčasťou hradu a panstva Čabraď, ktoré sa  rozdelilo. Obec Svätý Anton pripadol panstvu Sitno, ktoré vtedy vlastnili Pálffyovci. Hrad Sitno násilne obsadil Melichar Balassa a od roku 1580 panstvo už pripadlo  zase Illésházyovcom. Roku 1629 obec  aj s panstvom získal za zásluhy v bojoch s Turkami od kráľa Ferdinanda II. Peter Koháry.

- V roku 1744 po dostavbe reprezentačného feudálneho sídla  - jednoposchodového barokového kaštieľa na mieste bývalého stredovekého opevneného hrádku z 15. storočia,  sa  kaštieľ stal sídlom správy koháryovských majetkov.

- Toto feudálne sídlo vzniklo počas veľkej stavebnej činnosti uhorskej vojenskej aristokracie, oddanej Habsburgovcom. Na jeho stavbe sa vystriedalo veľa významných európskych architektov a umelcov. Kaštieľ vznikal ako dvojkrídlový, s otvorenými arkádami a bol postavený v barokovom slohu. V polovici 18. storočia  gróf Andrej Koháry ukončil prestavby a dostavby -na konečné honosné štvorkrídlové jednoposchodové barokovo- klasicistické šľachtické sídlo. Koháryovci vlastnili Svätý Anton až do roku 1826, keď ich rod vymiera po meči.

- Budova kaštieľa v sebe skrývala prvky kalendárnej symboliky - kaštieľ mal 4 vchody (ročné obdobia),  7 arkád (dni v týždni), 12 komínov (mesiace v roku), 52 izieb (týždne v roku)  a 365 okien (dni v roku). Dnes túto symboliku už nemožno pozorovať, lebo bola narušená v 19. storočí ďalšími stavebnými úpravami.

Koháryovci sa zaslúžili o hospodársky i duchovný rozvoj obce.

 

- 1826 patrila obec - sitnianske panstvo Coburgovcom. Posledný majiteľ bol bulharský cár Ferdinand Juraj August Coburg, manžel jedinej dedičky koháryovských majetkov Márie Antónie Gabriely. Doplnil  vybavenie kaštieľa nezvyčajným nábytkom.

- Posledný Coburg navštevoval obec ešte v roku 1944.

 

Vyhrotená politická situácia po dvoch balkánskych a prvej svetovej vojne donútila Ferdinanda abdikovať. Odišiel do exilu, kde sa už potom mohol naplno venovať svojím celoživotným záľubám, ktorými boli botanika, entomológia, ornitológia, cestovanie a poľovačky. Veľmi rád chodil na Slovensko, kde sa zdržiaval v kaštieli na Prednej Hore a vo Svätom Antone. Svoju reumu si liečil niekoľkokrát v Piešťanoch, navštevoval aj kúpele Sliač a Korytnica. S obľubou chodil na Sitno, Čabraď a Muráň. Vlastnil terénne auto značky Mercedes, ktoré obdivovali hlavne deti, keď prechádzal svojimi obľúbenými miestami. Slovensko opustil definitívne v roku 1944, kedy odcestoval do Coburgu, kde v roku 1948 umiera. Zostalo po ňom mnoho vedeckých prác a prírodovedných zbierok v múzeách v Coburgu a Sofii, ktoré založil on sám.
K láske k prírode viedol aj svoje deti, s ktorými veľmi rád chodieval na prechádzky
.
 

- Od r.1954 sídlo Lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea, špecializovaného celoslovenského múzea s pozoruhodnými zbierkami prírodovednými, historickými i umeleckými.

- Od roku 1962 slúži ako múzeum, keď boli do Sv. Antona premiestnené zbierky lesníckeho a drevárskeho múzea zo Zvolena.

- V roku 1985 vďaka uceleným a autentickým zbierkam bol kaštieľ i s celým areálom vyhlásený za

Národnú kultúrnu pamiatku.

 

Historické foto a obrázky zo stránky :

http://www.msa.sk/expozicie/interiery.html

Ferdinand CoburgFerdinand Coburg Ferdinand CoburgFilip CoburgStefan KoharyMária Antónia GabrielaFrantišek Jozef KoháryFerdinand a manželka Mária LujzaLudovít August Coburg

Kaplnka

Súčasný stav :

Kaštieľ aj areál parku sú prístupné verejnosti.

Prevažná časť miestností, sál a chodieb si zachovala pôvodný interiér z obdobia baroka, rokoka a empíru.

- Na 1.poschodí si návštevník môže prezrieť  pôvodné miestnosti od obdobia baroka až po druhú polovicu 19. storočia. Z chodieb osvetlených oknami do nádvoria sú prístupné jednotlivé navzájom poprepájané miestnosti.  Vzácnosťami  z miestností je Zlatý salón (salón Márie Antoinetty - nábytok bol súčasťou svadobného daru M. Terézie svojej dcére), Čínsky salón s krásnymi kusmi čínskeho porcelánu a Audienčná sála zariadená v štýle Ľudovíta XIV.

- prízemie - expozície loveckých zbraní, vyše 2000 kusov trofejí preparovaných zvierat a tiež zaujímavú zbierku abnormalít.

- Poľovnícka expozícia zo 70.-tych rokov bola v roku 1998 kompletne prebudovaná a skoncipovaná podľa požiadaviek moderného múzejníctva. V súčasnosti zahŕňa nielen sokoliarstvo - históriu a súčasnosť ale i rybárstvo, kynológiu, osobitne zbrane, lov a zver vo výtvarnom umení, trofeje .

- Okolie kaštieľa tvorí historický park s jazierkami, kaskádami a umelou jaskyňou nesúci prvky francúzskej záhradnej architektúry a anglického prírodného parku. Jeho súčasťou je i vzácna drevina - sekvoja obrovská, ktorú dal Filip Coburg vysadiť v roku 1878 pri príležitosti narodenia svojho syna Leopolda.

Zaujímavosti :

 

-  Latinský nápis pri slnečných hodinách v tympanone kaštieľa nám pripomína pominuteľnosť času:

„ Hodiny idú a pôjdu hoci nemajú nohy ani krok. Jedna raz však príde a  povie Ti odíď. “ 

 

 

 -  Pri reštaurovaní kaplnky v rokoch 2002-2005 bola použitá aj jedna zo starých technológií - čistenie omietky striedkou bieleho chleba. Pri reštaurátorských prácach bol pri vchode do sakristie objavený unikátny nález. V kamennom otvore bola ukrytá nádoba s mumifikovaným srdcom neznámeho pôvodu.

balzamovane srdce v stene kostola

 

 

Dočítajte sa viac o Coburgovcoch tu  : http://www.msa.sk/expozicie/umenie-a-historia/coburgovci.html

                             Koháryovcoch tu : http://www.msa.sk/expozicie/umenie-a-historia/koharyovci.html

                         
 

 

FOTODOKUMENTÁCIA :

 

Zaparkujeme neďaleko kaštieľa v obci Svätý Anton :

 

Kaštieľ stojí na miernom kopčeku :

 

 

Priestor pred vstupnou bránou je akýsi neutešený :

 

 

 

podbránie :

 

Za bránou a nám naskytne pohľad na nádvorie - oproti je veža kostola v kaštieli :

 

 

 

 

Tympanon  nad vstupnou bránou so slnečnými hodinami  :

 

 

V otvorenom okne vidno v chodbe zavesené množstvo parohov :

 

Obrázok z vnútra - ale nesmie sa tam fotiť !

Na prízemí je množstvo rôznych zvierat - akoby to bolo zoologické múzeum zo živočíšnej ríše okolitých lesov :

Po vyše hodinovej prehliadke so sprievodkyňou vychádzame von s plnou hlavou informáicí...

 

ZDROJE :

http://www.msa.sk/muzeum/historia.htmlň

http://dromedar.zoznam.sk/cl/100195/173507/VYLET-Kastiel-a-muzeum-vo-Svatom-Antone

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=msa

http://www.zamky.sk/?mon=6021209&q=node/3

http://www.msa.sk/expozicie/umenie-a-historia/skvosty/kaplnka.html