Učebné pomôcky - Vlastiveda - Hrad Šomoška


HRAD ŠOMOŠKA

10.4.2009

Video 1. :  

 kultúrna pamiatka

 

 

Hrad sa nachádza

Šiatorská Bukovinka, Okres: Lučenec, Kraj: Banskobystrický, Stolica: novohradská

nadmorská výška :

Obec :    Šiatorská Bukovinka  :   275 m n.m.

Hrad :     Šomoška :  490 m n.m.

Čas : 30 min z parkoviska priamo na hrad

 

Prevýšenie : 215 m

Obtiažnosť : mierna

 

Hrad jedinečným prírodným výtvorom na Slovensku, na hraniciach s Maďarskom  a je skutočnou raritou. Je postavený z netradičných bazaltových /čadičových/ šesťhranných stĺpov a jeho malebnosť ho radí medzi naše najkrajšie hrady ... Asi 3 km od neho sa dvíha štít s hradom Šalgó,  lávový prúd Mačacia z blízkej sopky Medves. Na severe rozoznať Fiľakovo s hradom, severozápadu kraľuje masív Šiatra. Raritou je  kamenné more a kamenný vodopád tesne pred hradom.

 

Hrad je v chotári obce Šiatorská Bukovinka  a je v bezprostrednej blízkosti Slovensko-Maďarskej štátnej hranice, tesne nad maďarskou obcou Somoskő. Náučný chodník k hradu je súčasťou Národnej prírodnej  rezervácie Šomoška.

 

 

Prístup k hradu :

Video 2. :  

Peši sa na hrad sa dostaneme z dediny Šiatorská Bukovinka. Za 30 - 40 minút prídeme k vstupu na začiatok náučného chodníka. Na konci dediny odbočíme hore doľava a po    sa štrkovitou cestou dostaneme k vstupu do Národnej prírodnej rezervácie Šomoška, kde je veľké strážené parkovisko s terasou a miestom na opekanie a oddych.

Pokračujeme ďalej po 1,6 km dlhom  náučnom chodníku so 7. zastávkami a  ktorý nás dovedie až na hrad. Cestou   môžeme vidieť zaniknutú obec Mačacia  aj s colnicou z čias kameňolomu,  zastaviť sa na vyhliadkovej veži, osviežiť prameňom pri jazierkach, obdivovať kamenné more a kamenný vodopád.   Z hradu musíme zostúpiť tým istým chodníkom, alebo prejsť okolo hradu do Maďarska.

 

Kamenné more :

Nachádza sa na ploche 40 x 100m  na severnom svahu hradného vrchu. Skladá sa z úlomkov zo stĺpov bazaltu.Táto kamenná stráň vznikla zvetraním skalných výstupov bazaltu na hradnom vrchu a má prirodzený pôvod. Vzniklo počas chladných periód v pleistocéne- staršie štvrťohory. Rozpad stĺpov zapríčinila často zamŕzajúca voda, ktorá natiekla do medzier medzi stĺpy a  jednotlivé  kusy sa rozpadávali a hromadili v podobe sutiny na  miernom svahu.

 

Kamenný vodopád :
Stĺpy kamenného vodopádu vznikli pred 4 miliónmi rokov, vtedy, keď cez zlom v pieskovci prerazila bazaltová láva. Časť sa vyliala po povrchu, v trhline však zostala mohutná žila, ktorá tuhla pomalšie, ako láva na povrchu. Toto pomalé chladnutie spôsobilo vznik stĺpcovitej odlučnosti. V takejto ohnutej forme sa 9 metrový vodopád radí medzi európske unikáty. Po výzdvihu územia a erózii mäkších pieskovcov sa časť žily odkryla. Stĺpy majú nie náhodou 5 - 6 boký tvar. Najracionálnešie využitie priestoru predstavuje práve takáto forma (napríklad aj včelí plást je podobne usporiadaný). Absolútnou raritou Šomošky sú však veľmi malé rozmery (15 cm) a neuveriteľná pravidelnosť stĺpov. Celý hradný vrch je nimi vlastne tvorený, vidieť to pod západnou baštou, aj v studni a cisterne na hrade.

 

Osada Mačacia :

Vznikla z dôvodu rozsiahlej ťažby bazaltu najmä v 20-tych rokoch a 30-tych rokoch 20. storočia. Bolo tu vybudovaných 48 bytových jednotiek, s budovou školy, 3 nocľahárňami, kanceláriou, obchodom a dvomi budovami finančnej stráže. S útlmom ťažby kameňa zanikla aj osada. Dnes po budovách zostali len múry a základy.

 

 

Dejiny hradu :

 

Hrad založili Kačicovci na prelome 13. a 14 storočia po tatárskom vpáde. Na jeho stavbu použili miestny materiál - bazaltové stĺpy. Jeho podoba z toho obdobia nie je známa, zrejeme bol bezvežový a s trojuholníkovým pôdorysom. Až v stredoveku mu pribudli  gotický palác a východná vstupná veža.

Počas jeho existencie, ako na všetkých hradoch, aj tu sa vystriedali rôzni majitelia, však tento - nikdy nebol kráľovským hradom.

V roku 1310 - sa stal majetkom Matúša Čáka.

1323 - po smrti Matúša Čáka  -  Kráľ Róbert daroval hrad za vernosť  Tomášovi Szécsényimu. Vtedy boli pre hrad zlaté časy, kde sa často hýrilo, až musel hrad Ladislav Szécséniy dať do zálohy

v roku 1455 svojmu zaťovi Albertovi LošoncimuMichalovi Orsághovi.

1461 - po vymretí rodu Sečényových prešiel kráľovskou donáciou na Orsághovcov a Losonczyovcov a neskôr sa stal majetkom Losonczyovcov. V tomto období - v 16. storočí -  bol hrad rozšírený o dve delové bašty, barbakan a dve budovy na severnej a južnej strane.

V rokoch 1576 -1593 ho obsadili Turci.

V roku 1596 - dobyli hrad Pálfy   a Tiefenbach a získal ho Žigmund Forgáč po svadbe s Annou Lošonciovou.

1618 - hrad opevnili. Vtedy bol vybudovaný vysunutý polygonálny bastión, zvačšili sa obytné priestory.

1619 - 1626 - po stavovskom povstaní - prešiel hrad do rúk Bethlenovi

- vypuklo Thokoliho povstanie a hrad sa dostáva  do rúk povstalcom

1703   - stavovské Rákociho povstanie - Forgáč sa k nemu pridá a po potlačení povstania Forgáč o hrad príde a cisárske vojská  ho čiastočne zbúrali. Pomohol ho z časti zachrániť vtedajší kancelár Pavol Ráday, ktorý ho vlastnil v zálohu. No poškodený hrad začal chátrať.

1826 - zhorela posledná veža zasiahnutá bleskom. Majiteľ zvyšné priestory dal rozboriť, aby neposkytovali útulok nežiaducim živlom.

1972 - sa začala čiastočná rekonštrukcia,   ktorá hrad  zachránila . Rekonštrukčné práce postupne prebiehajú až do súčasnosti.

 

 

Cesta hradom vo FOTOGRAFII :

Zo Šiatorskej Bukovinky prídeme autom až na toto vstupné parkovisku k náučnému chodníčku, ktorý končí na hrade.

 

Kúpime si vstupenku, zaplatíme i parkovné, a ide sa....

 

Vstup na náučný chodníček

 

 

Náučný chodník i hrad je na hraniciach s Maďarskom - na každom kroku vidíme stĺpik vyznačujúci hranice :

 

Zaujímavá zastávka je :

 

Oproti nej je vyhliadková  drevená vežička - vidno hra Šomošku a za ním maďarský hrad Šalgó

 

Zaujímavá je i stanička s pôvodným vozňom, v ktorom prevážali z kameňolomu kamene :

 

Ďalšia zaujímavosť na náučnom chodníku :

 

 

 

 

 

A toto je slávne KAMENNÉ  MORE :

 

 

 

...toto je zase slávny kamenný  VODOPÁD :

 

 

 

..a sme na hrade - z čadičových stĺpov vidno už len časť barbakanu vstupnej bašty

 

Kúpime si vstupenky a po schodoch s úplne novučkým zábradlím vychádzame k vstupnej bráne :

 

Vežová brána - vstup do areálu hradu :

 

Tu býval gotický hradný palác ...vľavo vidno iba vonkajšiu stenu s oknami, ktorú na ďalšom obrázku uvidíme celú:

 

Tu stáli budovy horného hradu  - a vľavo dole je severná obranná chodba:

 

Severná obranná chodba ...

 

Pohľad z nádvoria horného hradu s cisternami na západnú delovú baštu.

 

 

 

Interiér západnej delovej bašty - prízemie 

Video 2. :  
Video 2. :  

 

..prvé podlažie :

 

Vchod do južnej obrannej chodby.

 

Interiér južnej obrannej chodby  -  na konci ktorej je         →          mohutná južná delová bašta :

 

Vychádzame z hradu cez zaniknutý barbakan vstupnej brány.

 

Cesta domov -občerstvenie v studničke, alebo čaj vo vstupnom areáli?????

 

 

KONIEC

Zdroje :

http://www.hrady.sk/somoska.php