Hrad Sklabiňa

Čiastočne konzervovaná ruina

....je to čiastočne obnovená zrúcanina a je ďalší z Dončových hradov na Slovensku, o ktorú sa staralo občianske združenie DONJON do roku 2007.

video z YouTube z roku 2014
 

POLOHA HRADU :

Zrúcanina hradu sa nachádza v podhorí Veľkej Fatry, na nevysokom návrší 626m nad m.,  tesne nad obcou Sklabinský Podzámok, 9 km východne  od Martina.

 

PRÍSTUP K HRADU :

Autom  pôjdete zo Sklabine smerom  do Sklabinského Podzámku. Z obce Sklabinský Podzámok po značenej turistickej trase.  Na najvyššom bode cesty odbočíte doľava na poľnú štrkovú cestu označenú šípkou  "na hrad" a prídeme rovno až pred hrad k prvej hospodárskej budove, kde vzniká múzeum a privítajú vás kozy.

- Autom sa dá dostať až k hradu po horšie udržiavanej poľnej ceste, pešo z obce Sklabinský Podzámok je to asi 15 min.

 

HISTÓRIA :
Vznikol v prvej polovici 13. st.  Spočiatku to bola len drevená stavba. Bol kráľovským hradom.

Ževraj  jeho historicky najstarší majiteľ bol akýsi Václav Sylburg.

V roku 1242 kráľ Belo IV. daroval hrad, ktorý bol v tom čase kráľovským majetkom, istému Mikulášovi Druškovi zo Sklabine.
V roku 1315 kráľ Karol Robert daroval sklabinské panstvo rytierovi magistrovi  Dončovi, ktorý bol v tom čase županom zvolenskej, liptovskej a turčianskej oblasti. Bebkovcom bol hrad Sklabiňa a ich majetky skonfiškované v roku 1403 za postavenie sa proti kráľovne Márii a jej manželovi Žigmundovi. Kráľ Žigmund dal hrad opevniť až dvojmetrovým múrom, ktorého pozostatky sú znateľné aj dnes.

- Hrad spravovali kráľovskí kasteláni.

- V roku 1410 (do r. 1470 )dostal hrad do zálohy od kráľa Žigmunda Ondrej Balický. Za panovania Mateja Korvína, ktorý hrad niekoľkokrát navštívil, bola Sklabiňa opäť kráľovským majetkom.

(1436 )- hrad vypálili husiti, následne bol opravovaný a vtedy sa  pristavili dve bašty  s parkanovým múrom a neskorogotickú kaplnku zo zvyškov východnej veže.

-keď bol majetkom kráľovny Márie, dcéry kráľa Ľudovíta I.. , darovala ho Jurajovi Bebkovi, ktorý ňou bol súčasne vymenovaný za župana turčianskej a liptovskej oblasti.

V r. 1468 na mieste, kde stála kedysi východná veža, postavili kaplnku. Následne hrad vlastnil Ján Ernest a v osemdesiatych rokoch 15. storočia sa stal spolu s panstvom súčasťou kniežatstva, ktoré vytvoril kráľ Matej pre svojho syna Jána Korvína, ktorý sa stal najbohatším šľachticom v Uhorsku.

- 1499 - prevzal Sklabiňu Ján Zápoľský a značne ju opevnil.  

- 1505 - patril  palatínovi Štefanovi  Zápoľskému, kedy bol  hrad  znovu poškodený požiarom.

- 1521-1527 - vlastnil hrad Mikuláš Thuróci zo Svätého Michala - jediný župan za celý stredovek z domácej (turčianskej) šľachty, súčasne osobný tajomník kráľa Ľudovíta II..

-(1527) získal hrad Sklabiňu František I. Révay, jeho rod ho vlastil až do II. svetovej vojny.   V čase tureckého nebezpečenstva ho dal opevniť a prestavať. Vtedy sa vykonali pravdepodobne posledné úpravy na najstaršej časti - hornom hrade.

- 1610-1612 - postavili Révayovci v treťom podhradí kaštieľ, ktorý sa stal sídlom Turčianskej župy až do polovice 18. storočia. Kaštieľ bol obývaný až do 1944...

Už v roku 1800 sa jadro hradu začalo meniť na zrúcaninu. Renesančný kaštieľ využívali Révayovci ako letné sídlo a zároveň aj ako rodové múzeum až do roku 1944, kedy počas druhej svetovej vojny kaštieľ údajne vypálili fašistické vojská.

No sami majitelia postupne hrad nechali zničiť. Michal Révay popredal židom zvony z hradnej veže a kanóny umiestnené na hrade. Od polovice 18. storočia  horný hrad slúžil ako sklad zbraní.
V roku 1970 sa vykonali opravné práce na vstupnom areáli, keď sa o hrad staralo občianske združenie Donjon.

- V máji 2006 zriadilo občianske združenie v jednej miernosti dolnej hospodárskej budovy neoficiálne hradné múzeum,
- 2007 - ukončenie nájomnej zmluvy na hrad s obcou Sklabinský podzámok

 

 

 1-Južná strážna veža   

2- Väznica, bašta pri 2.bráne  

3 - Palác   

4 - Kaplnka    

5 - Horný hrad    

6a- Veža starej brány   

6b- delostrelecké opevnenie - parkany 

7- Renesančný kaštieľ

8- Severná strážna veža 

9- Dolná hospodárska budova  

10 - Horná hospodárska budova  

H- lavička

-l-l-l-l schody 

 

 

 

PRECHÁDZKA HRADOM :
Pôdorys hradu je veľmi dobre čitateľný. Najstaršia časť hradu -  horný hrad mala lichobežníkový pôdorys s nádvorím uprostred a asi až so 4 až 5 podlažiami. Stále vidno múry s omietkami, klenby v miestnostiach a  veľa  gotických  prvkov. Na kaplnke sa zachovali aj ostenia gotických, pôvodne lomených okien a  na zrúcanine kaštieľa viaceré renesančné architektonické detaily (okná, portál, nábehy rebier).

 Použité zdroje:        www.muzeum.sk         www.hrady.sk        www.zachranmehrady.sk       www.obnova.sk                            http://www.obnova.sk/modules.php?name=news

   

 

prečítajte si viac zo stránky : www.zachranmehrady.sk

http://www.zachranmehrady.sk/view.php?cisloclanku=2002120502

http://www.obnova.sk/clanok-576.html&mode=thread&order=0&thold=0 

(http://hrady.sk/sklabina.php?image=list&image=504)


FOTOGALÉRIA :

Dolná hospodárska budov sa mení na budovu múza

interiér múzea - zatiaľ pracovný - s brigádnikmi

kaštieľ

kaštieš a oporný stlp

Už fungujúce informačné zariadenie Múzea

exponáty v interiéri múzea

Uvítací výbor na hrade

obraz v Múzeu - ako hrad kedysi vyzeral

Hradná studňa - stále sa používa brigádnikmi a pracovníkmi Múzea

Južn strána veža

Južná strážna veža

Renesančný kaštieľ

Palác

Interiár paláca

chodby

Kaštieľ

Palác

Palác so zachovalými komínmi

Dolná hospodárska budova -budova Múzea

Kaplnka

Väznica, bašta pri 2.bráne

gotické okná kaplnky

Väznica

interiér

Kaštieľ

ruiny hradu