Učebná pomôcka  -  Vlastiveda  -  Oponický hrad


    Hrad Oponice

                   23.8.2008                                             ZIMA -14.2.2009

 

Zrúcaniny hradu stoja na lesnatom návrší na východnej časti výbežku pohoria Tribeč,   v CHKO Ponitrie,  nad obcou Oponice 333 m n.m. Oponice ležia medzi Topoľčanmi a Nitrou.

...perla Uhorska, patrí medzi „Matúšove hrady“...

 

obec   : Oponice       okres  : Topoľčany            kraj      : Nitra.

 

Prístup k hradu :

Z Oponíc od autobusovej zástavky pri kostole /smer Solčany -Nitra /,  je to asi hodina  neudržiavanou, nie náročnou a  príjemnou cestou.

Cesta autom : Príchod do obce Oponice - od Topoľčian cez obec Solčany. V Oponiciach ideme stále po hlavnej, okolo kostola  a asi po 500 m  prídeme  k mostu cez potok pod vozovkou  a tam odbočíme z hlavnej cesty doľava okolo múru veľkého Apponyovského kaštieľa /toho času v rekonštrukcii/. Auto zaparkujeme hocikde - pri kaštieli.  Pokračujeme pešo po zelenej turistickej značke popri Oponickom potoku , ktorý máme stále po ľavej strane asi - hodinu  až k hradu. Celá cesta k hradu je pekne značená, nedá sa zablúdiť. Zo začiatku je pozvoľná pri stromoch popri potoku a od polovice trochu väčšie stúpanie lesíkom.

Kľudne si zoberte špekáčiky, na nádvorí pred hradom sú ohniská, aj so sedením - uvidíte na obrázkoch ďalej....

 

 

 

Poznámka :

V Oponiciach sú dva kaštiele - malý - kúsok za kostolom a veľký.  V menšom kaštieli je inštalované múzeum, ale cez víkend je zatvorené..... Veľký kaštieľ Apponyiovcov  má  rozsiahly park, ktorý obkolesuje obnovovaný vysoký múr a okolo tohto kaštieľa  pôjdeme k hradu. 

...požičaná fotografia od pána Javurka, z jeho blogu, ktorý nájdete na internete. Doporučujem - je super.

 

História  a OBYVATELIA HRADU :

Návršie, na ktorom dnes stoja ruiny hradu, bolo osídlené už od praveku.

Pôvodne gotický hrad zrejme postavili koncom 13. storočia, Čákovci  na ochranu svojich majetkov. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho obsadilo hrad kráľovské vojsko Karola Róberta z Anjou. V čase kráľa Žigmunda Luxemburského , ktorý si budoval v r.1421-34 opevnené sídlo, chodieval na lov zveri do lesov Oponického panstva.  Neskôr ho dal do zálohy Deziderovi Kapolskému, ktorý bol jeho majiteľom do roku 1392 a hneď  v tomto roku získali hrad tri dcéry Mikuláša z Čeklísa výmenou za svoje panstvo v Čeklísi. Pri neskoršom delení majetku získali hrad deti a vnuci  dcéry Angely a jej manžela   magistra Petra zo Stráží. Začali sa nazývať šľachticmi z Oponíc čiže Apponyiovcami. Hrad sa nepodarilo dobyť husitským ani tureckým lúpeživým výpravám, hoci vypálili obce v podhradí. Vnuk magistra Petra – tiež Peter,  bol pre nedostatok peňazí lúpeživým rytierom. Touto rodinou sa tiahne história s majetkovými konfliktami, hádkami, čo viedlo k rozdeleniu majetku hradu a jeho  opusteniu.  Hrad poškodil požiar 1645 zapríčinený bleskom.  Napriek tomu ešte poslúžil posledným obyvateľom a to bolo boli vojská Františka II. Rákocziho počas protihabsburského povstania začiatkom 18.storočia. Po jeho potlačení cisárski vojaci hrad zrúcali aby sa už nikdy nemohol stať vojenskou hrozbou.

Apponyiovci si budovali v Oponiciach kaštiele. Jeden z nich bol honosný, tak ako mali ku konci honosne vybudovaný hrad. Pochovaní sú v rodinnej hrobke v kostole v Oponiciach.

V súčasnosti  Občianske združenie Apponiana z Oponíc sa stará o obnovu hradu. Hrad je vo vlastníctve Štátnych lesov.

BUDOVANIE HRADU :

V období Tureckých vpádov – Benedikt Apponyiprestaval hrad z gotického na renesančný, zdokonalil opevnenie a  vybudoval trištvrtekruhovú delovú baštu. Za dlhé obdobie obývania hradu Apponyiovacami sa uskutočnilo niekoľko stavebných úprav – nadstavba delovej bašty o obytné podlažia, pristavili k nej ďalší obytný trakt, ktorý spojili s novým štvorpodlažným palácom. Z dôvodov protitureckej obrany vystavali nové hradby so strieľňami, prístupnými z podkrovia, obytné priestory pre obyvateľov hradu,  hospodárskej budovy, z ktorej sa dodnes zachoval murovaný stĺp, podopierajúci kedysi strop a niekoľko ďalších úprav horného hradu, ktoré spĺňali nároky pre reprezentáciu rodiny s vysokým spoločenským postavením.

 

Prechádzka hradom :

Prichádzate lesíkom k ruinám stredovekého hradu, kde kedysi boli nízke hradby   predhradia, ktoré už dávno zanikli. Prvé čo uvidíte, keď prídete pod hrad je východný hradný múr  II. nádvoria a priekopu - teraz peknú trávnatú plochu. Idete ďalej vpravo, prechádzate okolo zachovalej steny severovýchodného paláca a žasnete nad jeho zachovalou omietkou. Pôvodný vstup do hradu, kde bol padací most je schovaný v najvyššej burine hneď za palácom. Teraz sa dovnútra ruín vchádza poza  veľkú kruhovú delovú baštu cez bránu v západnom obytnom trakte. Celý horný hrad je nečitateľný, ale vidno krásne zachovalé múry stien s oknami a omietkami obytných budov. Z výšky stredného hradu je krásny výhľad na okolie. Zaujímavosťou je stĺp, ktorý podopieral strop hospodárskej budovy.  

Hradné ruiny vymedzujú holé obvodové múry okolo nádvoria hradu. Najzachovalejšia je západná časť opevnenia s mohutnou nárožnou baštou. Z ruín sa dá rozoznať  pozostatok paláca Apponyiovcov postavený v 16.storočí,  veľká veža opevnenia a časti konštrukcií hradných palácov a hospodárskych budov.

Na kresbe M.Bóna sú zreteľné aj plošiny okolo hradu, ktoré využívali pri obrane hradu.


Z blogu od pána Javurka vyberám  :

"Z Oponického hradu je možné pokračovať ďalej po zelenej značke na Gýmeš, či do Jelenca, alebo odbočkou za Veľkou skalou po modrej k liečebnému ústavu v Horných Lefantovciach, alebo sa vrátiť späť do Oponíc na prehliadku múzea."


FOTOPRECHÁDZKA :

Zaparkujeme v Oponiciach pri kostole a môžeme sa ísť pozrieť na kryptu Apponyiovcov....
My sme mali to šťastie, že nám miestny pán farár ochotne ukázal a vnútro krypty.

Potom môžeme ísť vychádzkou, alebo i autom cestou okolo kostola a prídeme k malému kaštieľu Apponyiovcov, v ktorom je múzeum:

Pokračujeme od kostola po hlavnej ceste smerom na Nitru a po 500 metroch prejdeme cez malý most  nad Oponickým  potokom a zabočíme doľava okolo objektu veľkého Apponyiovského kaštieľa, ktorý je práve v rekonštrukcii. Tam môžeme hocikde zaparkovať.

Pokračujeme po ceste okolo kaštieľa,  ktorý sa práve rekonštruuje :

...kráčame ďalej okolo bývalého podniku miestneho poľnohospodárskeho družstva....po ľavej strane bude vedľa nás  v kríkoch   ešte dlho oponický potok..... Pozor tam na konci je odbočka doľava okolo múru kaštieľa.... tam nechoď!

...choď pekne doprava a smelo kráčaj, máš čas aspoň hodinku, kým  prídeš k hradu....neboj, trafíš, každú chvíľu uvidíš zelenú turistickú značku.

...v diaľke za poľom  vidno na kopci zrúcaniny hradu... ja ich vidím ale na fotke to nevidno....

..daj pozor, tu bude odbočka doľava a dosť kamenistá a strmšia cesta....

...potom však pokračuje príjemným lesíkom ....

A SME TU!!!!!!

...uvdíme prvé múry - hospodárskych budov a hradného múra, pred ktorým je vykosená priekopa

...Potom kráčame okolo úchvatnej steny severovýchodného paláca so zachovalou omietkou a oknami.

Potom sa nám odkrývajú ruiny horného hradu :

...to miesto, kde je najviac buriny, bol kedysi padací most a vstup do hradu.....

Delová bašta - ďalšia zachovalá časť hradu :

Na nádvorí nájdeme veľa ohnísk a miest, kde si môžeme vybaliť desiatu....

...a potom horsa medzi ruiny na prehliadku.....

...stena severovýchodného paláca z druhej strany.....

...a tradičný záver v oponickej reštaurácii....

KONIEC - aj by stačilo obrázkov .... ak vám nestačí, choďte sa tam pozrieť......

 

Použité zdroje :

http://www.hrady.sk/oponicky-hrad.php?image=list&image=386

http://www.zamky.sk/hrady-a-zamky/oponicky-hrad?q=node/3&mon=406216&det=2 :

http://www.slovaktourservice.sk/?q=node/3&mon=406216

 http://www.ubytujsa.sk/sk/hrady-a-zamky/oponice/hrady-a-zamky-oponicky-hrad-27248

http://www.zachranmehrady.sk/view.php?cisloclanku=2002111301