Učebné pomôcky - Vlastiveda - Hrad a kaštieľ Modrý Kameň


HRAD a kaštieľ

Modrý Kameň

Múzeum bábkarských  kultúr a hračiek

 

10.4.2009

Národná kultúrna pamiatka

 

Prístup k hradu :

Hradný komplex sa nachádza v okrese Veľký Krtíš, 4 km severne od neho,  Banskobystrický kraj - v najmenšom  Slovenskom meste  Modrý Kameň. Autom sa dá prísť až k vstupnej bráne do kaštieľa
Hrad je súčasťou hradného komplexu,  ktorý sa skladá z hornej časti goticko-renesančnej hradnej zrúcaniny na bralnatom návrší a dolného barokového kaštieľa.

Obtiažnosť : žiadna

 

V čase mojej návštevy je prístupný iba kaštieľ, v ktorom je Múzeum bábkarských  kultúr a hračiek. Hrad je kvôli bezpečnosti  pre verejnosť uzavretý. Zábradlia v hradnej časti a pôvodné kamenné schody k hradu sú schátralé. Škoda, stačí iba tak málo - pár nových dosiek na zábradlie a spevniť schody......veď hrad je len vyvýšená rovná trávnatá plocha, z ktorej po obvode vytŕča niekoľko fragmentov z múrov.....

 

 

Dejiny hradu :

 

 

Pôvodne gotický hrad vznikol  pravdepodobne začiatkom 12 storočia. Prvým známym majiteľom hradu bol zvolenský župan, krajský prokurátor Ondrej II. Detrich  Balaša, z rodu slávneho rytiera Donča.   Takmer celý čas jeho existencie až do konca feudalizmu - do polovice 19. storočia.  jeho majiteľmi bola  uhorská šľachtická rodina Balašovcov. V 13. storočí za vlády kráľa Belu IV.,  sa hrad menil na významnú  protitatárskou  i protitureckou pevnosťou v systéme obranných hradov.

- V polovici 15. storočia sa spomína hrad ako tábor Jána Huňadyho.

- Podľa maďarských povestí  sa na hrade niekoľko dní zdržal kráľ Matej Korvín - syn Jána Huňadyho, na ceste do  svojho Zámku Vígľaš, kam chodil na poľovačky do lesov v okolí Zvolena.

- 1526 - po bitke pri Moháči do Uhorska vtrhli Turci a tak sa hrad  v roku 1530 začal opevňovať. Vtedy na hrade sídlil  zvolenský župan Ján Balaša.

V júli 1575  Turci dobyli hrad bez väčšieho odporu a boli v ňom 20 rokov , dokedy kedy nepodľahli silnému útoku Mikuláša Pálfyho a cisárskeho veliteľa Krištofa Tiefenbacha. Pri ústupe ho vyhodili do vzduchu a potom v cisárskych rukách 15 rokov chátral, kým ho Balašovci opravili .

- Koncom 17. storočia  /1694/ho vypálili Kuruci /turci/ a už nebol  obnovovaný. Odvtedy sú z neho ruiny.

- V roku  1730 na zrúcaninách dolného hradu postavili Gabriel Balaša barokový kaštieľ a v roku1759 Pavol Balaša kaplnku, ktorá je architektonicky najcennejšia z celého objektu. Zvláštnu pozornosť si v kaplnke zasluhuje kamenná krstiteľnica, o ktorej sa predpokladá, že pochádza z pôvodného gotického hradu.

Od tohto času sa podoba hradu a kaštieľa takmer vôbec nezmenila.  História rodu balašovcov sa v Modrom Kameni skončila v polovici 19. storočia.

V druhej polovici 19. storočia už boli majiteľmi hradu i kaštieľa  haličský gróf Forgáč a gróf Károly, ktorého dcéra a posledná majiteľka hradu -  Gabriela Almášiová ktorá v roku 1923 celý areál  predala štátu. Potom sa stal sídlom rôznych štátnych inštitúcií okresu - súd, väznica, archív , sklad liekov a pod. a potom  prešiel do správy Vlastivedného múzea.  

- V roku 1991 sa stal kaštieľ sídlom Múzea bábkarských kultúr a hračiek SNM, jediné svojho druhu na Slovensku.

 

 

Súčasnosť  :

Návštevníci si môžu prezrieť dlhodobú výstavu "Zo života škriatkov", tradičné marionety slovenských kočovných bábkarov, rodinné bábkové divadlá s originálnymi dekoráciami, bábky z prvej polovice 20. storočia, artefakty z tvorby slovenských profesionálnych bábkových divadiel po roku 1950, vývoj detskej hračky z konca 19. storočia až po súčasnosť.  Stredoeurópskou raritou je stála historická expozícia zubnej techniky Slovenskej komory zubných technikov.  Obľube sa tešia „Nočné prechádzky na hrade Modrý Kameň“ spojené s divadelnými predstaveniami, bohatým kultúrnym programom a živou prezentáciou expozícií múzea. Slávnostná sieň v barokovom kaštieli sa využíva aj na účely konferencií, seminárov, svadobných obradov a slávnostných zasadnutí.  Okrem výstav sa na hrade usporadúvajú aj viaceré zaujímavé podujatia a festivaly.

- ďalšou kultúrnou pamiatkou  komplexu  je Kalvária na náprotivnom vŕšku, ktorá sa spolu s hradom a kaštieľom tvorí zaujímavý komplex

 Kalvária  spolu  prírodnou rezerváciou Modrokamenská lesostep a Gaštanica,  tvorí zaujímavý historicko-kultúrny celok poskytujúci návštevníkom príjemný zážitok i oddych.

 

Text na tabuli na štíte barokového kaštieľa pri vstupe na ruiny. :

"Roku Pána 1237 hrad Modrý Kameň, bol rodom Balaša založený a neustále osídlený. Roku 1576 som sa dostal do moci Turkov. Roku 1593 bol som tureckým prachom zničený. Za správcov Rudolfa II., slávneho rímskeho vládcu a uhorského kráľa som sa dostal do posledných ruín. Roku 1609 vznešený uhorský kráľ Matej II. Margitin majer vrátil mojim pánom. Usilovný pán Žigmund Balassa múry, hradby a strielne rozšíril, obydlie vyzdobil a zmenil na pôvodný stav."
 

 http://www.muzeum.sk/default.php?obj=hrad&ix=hmk

http://www.skonline.sk/hrad.php?id=1708

 

 

 

FOTODOKUMENTÁCIA :

 

Hrad dobre vidno už pri príchode do mestečka Modrý kameň :

 

Ku kaštieľu vedie most cez priekopu a v popredí vidíme pôvodnú srudňu :

 

Pod bránou je vystavený hasičský vozík:

 

Za bránou je hneď malé nádvorie pred ktorým sa týčia múry horného hradu so zábradlím . Budova v rohu je kaplnka.

 

Kaplnka sv.Anny je veľmi nenápadná -/vľavo/ :

V bráne stojí ujo "lístkar" predáva vstupné lístky aj na tú malú vyhliadku za múrmi horného hradu...

 

Tabule píšu, že to tu patrilo najdlhšie obdobie existencie hradu a kaštieľa rodu Balašovcov :

 

Pôjdeme vľavo ku schodom, ktoré nás vyvedú na trávnatú plošinku - vyhliadku spod múrov horného hradu :

 

Tak tadiaľto sa kedysi chodievalo prezerať ruiny horného hradu - dnes je tam zákaz vstupu....ale......

 

ja som si však od uja "lístkara" vstup vyprosila pre vás, aby ste videli, ako to tam vyzerá - tak pozerajte :

...v celku nič zvláštne...že?

 

Zaujímavá je však návšteva kaštieľa a jeho výstavné exponáty hračiek a kadečoho :

/škoda že v čase mojej návštevy - cez Veľkú noc - nebol bol kaštieľ s výstavami otvorený.../

 

Hneď oproti kaštieľu je vstup na Kalváriový vršok na Kalváriu :

 

 

 

 

 

 

 

Zazvonil zvonec a prehliadky je  KONIEC