Učebné pomôcky  -  Vlastiveda

 

 

Hrad  ĽUPČA

                                                         22.júl 2011

 

 

 

Obec: Slovenská Ľupča,

Okres: Banká Bystrica,

Prístup :

K Ľupčianskemu hradu sa dostanete z obce Slovenská Ľupča, kde je pri hlavnej ceste smerovník na hrad. K hradu na parkovisko stúpa dosť prudká a úzka cesta. Pred hradom sa dá parkovať. Hlavná brána hradu sa otvárala  každú hodinu. Hrad je sprístupnený  verejnosti i počas obnovy jeho ďalších častí. Na hrade sa platí vstupné.

 

 

Hrad sa nachádza v obci Slovenská Ľupča v okrese Banská Bystrica. Je najvyššie položenou hradnou stavbou na Pohroní.

Stojí na skalnej ostrohe okolo 400 m n.m. na jednom z výbežkov Nízkych Tatier.

Vznikol v polovici 13 storočia ako strážny hrad. Mal veľmi bohatú históriu, vlastnilo ho veľa panovníkov, ktorými bol často navštevovaný. V správe, či zálohe ho malo veľa šľachticov. Nikdy nebol celkom zničený, vždy sa ubránil, najmä v protitureckých bojoch. Bol obývaný takmer až do súčasnosti.

Teraz je majetkom Železiarní Podbrezová a.s., ktoré sa venujú jeho obnove a je prístupný širokej verejnosti s výkladom sprievodcov pri prehliadke hradu.

 

 

Budovnie HRADU:

    Hrad má  ešte stále dobre zachované všetky  nádvoria i stavby. Vstupuje sa doňho pôvodnou zrekonštruovanou hradnou bránou.

- Najstaršia časť bola postavená na osamelom hradnom brale a má oválny pôdorys, čím rešpektuje tvar skalného masívu.  Tvorí ho opevnenie a štvorcová veža, so zachovaným suterénom, a dvoma podlažiami . Vzhľadom na rozdielnosť výšky terénu, sa obytné miestnosti stavali len v druhom a treťom podlaží. V suteréne boli komory a prístupové chodby do paláca a horného nádvoria. Zo SV paláca sa zachovali iba miestnosti prvého suterénu,  - tri izby s valenou klenbou s lunetami a hradné opevnenie.

- K prvej rozsiahlej prestavbe došlo za panovania Mateja Huňadyho v 15. storočí, kedy bol budovaný obranný systém i luxusnejšie bývanie.

- V roku 1531 Krištof Thurn zlepšilm opevnenie proti strelným zbraniam - vysunutá mohutná bašta vo východnej časti, kde boli umiestnené delá a bol vybudovaný barbakan pred vstupom.

- Koncom 16.st.  hrad prestaval Pavol Rubigal ktorý dal na JZ hradného múru pristaviť mohutnú štvorcovú svežu, do ktorej je vstup  z horného nádvoria.

- V 17. stor. Gašpar Tribel zasekaním do kamenného podložia svahu hradného kopca, vytvoril dolné nádvorie, ktoré dal upevniť obvodovou hradbou a troma nárožnými baštami.

- V období, kedy boli na hrade František Vesselényi s Máriou Széchyovou,  došlo k úpravám interiéru hradnej budovy a bol vybudovaný nový vstupný areálna JV dolného nádvoria.

- Po požiari v polovici 19.storočia prebehli posledné stavebné úpravy, kedy vznikla neogotická prístavba na dolnom nádvorí, v ktorom bol umiestnený štátny sirotinec a škola - Gizelin dom.

 

 

 

 Dejiny hradu :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJ :

Brožúrka : "Hrad Ľupča"  - Mgr. Peter Mosný

Fotografie z hradu : odfotená brožúra - fotografie Anna Nociarová a Iveta Kurdhordová.

 

http://www.hradlupca.sk/hradlupca/hradslupca.nsf/page/Fotogaleria_nbsp_nbsp