Lednica letecky

HRAD   LEDNICA

19.júl 2008

    Zrúcaniny hradu Lednica stoja na okraji ostrého vápencového brala v Bielych Karpatoch nad obcou Lednica, neďaleko Púchova.

Prístup :  Z obce Lednice neďaleko kostola, za prameňom „Katarínka“ odbočíme doľava a pokračujeme po cestičke asi 10 minút až k hradu.

Patrí medzi najneprístupnejšie hrady. Hrad sa skladal z troch od seba odstupňovaných častí a bol takmer neprístupný. Jeho stavitelia ho odvážne postavili do skál mohutného vápencového bradla. Využili prírodné danosti na posilnenie jeho obrany. Preto pôsobí ako orlie hniezdo.

  Hrad je zrúcaninou od kuruckých vojen, vypálili ho v roku 1710. Hrad má predhradie, z ktorého sa tunelom vytesaným do skaly vstupuje ho hradného areálu. Po rebríku možno vystúpiť do horného hradupo 70. schodoch vytesaných do skaly vyjsť na prírodnú pozorovateľňu na najvyššom bode hradného brala.

 

HISTÓRIA  HRADU : 

Postavili ho v polovici 13. storočia ako obranný a pohraničný hrad. Bol to kráľovský hrad. Zo začiatku  ho mal v držbe Marek, župan z Lednice.  Začiatkom 14. storočia sa hradu zmocnil Matúš Čák a koncom 14. storočia ho vlastnila rodina Pakšiovcov. Tí ho dali do záložnej držby Henkovi, šľachticovi českého pôvodu. Začiatkom 15. stor. hrad vlastnili Bielikovci zo Sliezska, ktorý povýšil Lednicu na mestečko. Ďalej  hrad vlastnilo mnoho majiteľov, napr. bratia Podmanickovci, rod Štefana Telekešiho, syn Štefan Telekeši, alebo Michal Telekeši, ktorý v desiatich rokoch osirel a vyrastal medzi drsnými chlapmi, oddával sa radovánkam, pitkám a násiliu. Ukradol i dary posielané cisárovi Rudolfovi do Prahy a tak bol prenasledovaný vojskom pod Thurzovým vedením. Odsúdili ho a verejne popravili. Z tohto obdobia pochádza i veľký kríž pod hradnou skalou, kde podľa povesti ukončila svoj život mladá dievčina skokom z hradného okna, keď nechcela byť po vôli Michalovi pri práve prvej noci....

V ďalšom období v čase tureckých vpádov bol hrad neporušený.  V roku 1616 hrad vyženil Juraj I.Rákoci, ktorého rod sa o hrad nestaral a ten postupne chátral. V roku 1648 obsadili hrad cisárske vojská. Počas habsburského povstania obsadili hrad kuruci Františka Rákócziho II..Cisárske vojská hrad obliehali v roku 1710 ho vypálili. Hrad vtedy získal rod Maťašovských, ktorí ho v roku 1746 dali opraviť. Tento rod vymrel po meči v roku 1754 a hrad získala kráľovská komora, ktorá ho nechala spustnúť a neskôr  lednický majetok predali Jozefovi Schreiberovi, továrnikovi a sklárskemu podnikateľovi.

Novodobé dejiny hradu sa začali písať v roku 1962, keď sa na hrade začali rekonštrukčné práce. Zo začiatku tieto práce neboli odborne vykonané a vzniklo dosť škôd. Od  júna 2004  si hrad prenajíma občianske združenie

Historicko–astronomická spoločnosť z Ilavy a vykonáva na ňom vyčisťovacie práce a archeologické výskumy. Stará sa o hrad a pokúša sa o jeho záchranu.

 

Prechádzka hradom  pri návšteve v rku 2008 : :

- Má malé, nižšie položené predhradie, kde boli obranné bašty, väznica, miestnosť pre drábov, maštaľ pre kone, voziareň a kováčska dielňa. Pred vstupnou bránou je ešte badateľná priekopa a valy, aj obvodový pôdorys najnižšieho hradu. Vedľa kováčskej dielne boli schody k druhému padaciemu mostu, ktorý umožňoval vstup do skalného tunela.

- Vstup do tunela opevnili podkovovitým predbráním - flankovacia bašta so strieľňou. , pred ktorým je útržkovito zachovalé predhradie. Plocha nádvoria je spevnená betónom, pretože sa tu v minulosti konali obecné slávnosti a bol tu aj provizórny amfiteáter. Vstupná bašta – (podkovovité predbránie) bola v 60-tych rokoch minulého storočia opravovaná, čo vidno na jej nevhodnej omietke a veľkých kavernách v interiéri bašty.

Do hradu sme vošli len na vlastné nebezpečenstvo cez otvorené kovové dvere, lebo robotníci práve niečo robili v hrade. Vystúpali sme po provizórnych kovových schodoch, namiesto ktorých tam boli kedysi drevené -  k 9,5 m dlhému  tunelu  vytesanému do skaly a cez tunel do areálu stredného hradu. Spojovací tunel bol jediný prístup na nádvorie stredného hradu.

- Vyjdeme na malom nádvorí kde je  stredný hrad, ktorý tvorili hlavné palácové stavby, obytné budovy pre služobníctvo, hospodárske miestnosti, sklady a byt kastelána. Po ľavej strane - najstaršia palácová stavba, po pravej strane fragment veže  a za ňou konzervované zvyšky – najstaršie palácové stavby.

- V najvyšších miestnostiach stredného hradu boli schody do veže, z ktorej sa dalo prejsť na plošinu. Teraz je pri veži pripevnený do zvislej skaly kovový rebrík, ktorý vedie do horného hradu , o ktorú sa opierala aj veža. Na jej vrchole pokračujú do vysokého, veľmi úzkeho skalnatého skalnatého chrbta vytesaných 80 schodov na najvyššie položenú prírodnú pozorovateľňu – tzv. „Straku“ .

Poznámka z r. 2017: V roku 1999 sa časť severného múru zrútila.Túto čast rekonštruujú. V roku 2011 sa z prednej palácovej časti zrúcaniny odtrhla asi 300-kilogramová kamenná masa. Hrad je stále v rekonštrukcii.

 

FOTOPRECHÁDZKA :(2008)

.. bránka bola otvorená - mali sme šťastie! - a mohli sme vystúpať po schodíkoch do tunela v brale, ktorým sme sa dostali na nádvorie :


         

             

 

         

Výstup  schodmi v hrade je silný zážitok. Doporučujem však tým, čo nemajú  radi výšky, aby tam radšej nechodili.

          

...v priestoroch hradu sa  pracovalo.                                                                                                  ......dobrovoľný príspevok na obnovu hradu.....

 ...studňa Katarínka  je pod  hradom a toto je povesť :

Katarínka , alebo Lednická Biela pani– povesť

Katarínka bola krásne dievča z Lednice, ako sa hovorí - krv a mlieko. A keď sa  zahľadela do miestneho švárneho mládenca, onedlho sa chystala svadba.  Keďže však bola poddanou, ....hradný pán si uplatnil právo prvej noci a odvliekol ju násilím na hrad a dal jej obliecť biele šaty..  Katarína mu však utiekla a radšej vyskočila z hradného okna. Na mieste jej skonu v skalách pod hradom dedinčania umiestnili drevený kríž. Jej duch už nasledujúcu noc strašil hradného pána a od tej doby aj viacerých návštevníkov hradu, ktorým sa v podvečer letných mesiacov objavil v jasných snehobielych šatách.

 

FOTOGALÉRIA  :

bralo nad hradom z vysekanými schodami v hrebeni

pohľad z okna....

torzo veže, za ktorou sú schody na "Straku"

ruiny hradu, pohľad z nádvoria

archeologické práce na hrade

pohľad zo "Straky"

pohľad z dediny Lednica na hrad

...obytné priestory

okienko v dolnej časti hradu

pamätník Komenskému pri studničke Katarínka

...pohľad zo "Straky"

...po schodoch zo "Straky" dole

Prameň Katarínka

miestnosť v hrade

výstup po schodoch na "Straku"