Učebné pomôcky - Vlastiveda - Hrad


 

kláštor s kostolom

"KATARÍNKA"

 

                  2.august 2009

 

 

Moja druhá návšteva po roku :

 

 

 

Naozaj vidno, že v objekte sa pracuje. Najlepšie je si prečítať stránku, kde sa najviac o všetkom dozviete:

http://www.katarinka.sk/cojeto.phpň

 

Pozrite si i stránku zakladateľa tejto organizácie P. Hercega :

 http://www.katarinka.sk/odborny-vyskum/prezentacia2003/Katarinka_skusenosti.htm#top

 

 

Spomeniem to najhlavnejšie :

- mladí nadšenci pracujú pod odborným vedením už 15 rokov

- oproti minulému roku vidno odkryté ďalšie miesto vedľa lode kostola a vynesenie množstva sutín

- najnovší geofyzikálny výskum potvrdil nález mnohých ďalších objektov - z toho napr. sú i ďalšie dve kaplnky

- prebieha konzervácia a oprava veže - možno sa podarí z nej spraviť dorobením podlaží

- vyhliadkovú vežu.

 

FOTODOKUMENT :