Učebné pomôcky -  Vlastiveda  -  Rotunda sv. Juraja


 

Rotunda sv. Juraja

národná kultúrna pamiatka

           

                          9.11. 2008

 

Kraj      :  Nitra

Okres   :  Topoľčany

Obec    :  Nitrianska Blatnica

 

Cesta  autom z Piešťan : Smer Topoľčany cez Havran do obce Nitrianska Blatnica.

Parkovanie :

- v obci Nitrianska Blatnica pri kostole /odtiaľ hodina pešo/

-  na konci asfaltovej cesty  /odtiaľ pol hodina /

- možno ísť ďalej po  neudržiavanej ceste až k lúke k miestu bývalej horárne "Jurko" / 5 min. k rotunde/.

Cesta k rotunde od Nitrianskej Blatnice ide príjemným lesíkom po hrubom asfalte, v druhej časti po neudržiavanej ale príjemnej lesnej ceste.

 

 

rotunda  -  kostolík  -  JURKO ?????

Táto stavba bola  pôvodne rotunda, neskoršími prestavbami a prístavbami sa zmenila na kostolík a keďže je zasvätený sv. Jurajovi, volá sa aj familiárne "JURKO"...

 

Rotunda sv. Juraja sa nachádza  nad obcou Nitrianska Blatnica, v horách   na južnom svahu  vrchu Marhát v pohorí Považský Inovec, v nadmorskej výške 466 m.

foto z roku 1898

 

 

    Rotunda je z obdobia Veľkomoravskej ríše. Neskoršie úpravy ju zmenili do terajšej podoby. Prvým zásahom bolo zvýšenie múrov a nová podlaha, neskôr bola pristavená - veža, na ktorej je uvedený rok 1665 a pustovňa pri zadnej časti kostolíka. Omietka z prestavieb skryla kamenné múry rotundy. Má také isté rozmery ako základy staroslovanskej rotundy v Ducovom pri Piešťanoch.

    Po rozpade Veľkej Moravy začal kostolík sv. Juraja pustnúť a  chátral niekoľko storočí. Z písomných záznamov z roku 1185 vieme, že obec Blatnica a teda aj oblasť s rotundou bola majetkom Stojslava, ktorý neskôr daroval svoje majetky  zoborskému kláštoru. Rod asi vymrel a v roku 1437 kráľ Žigmund dal mestečko Nitrianska Blatnica s opevneným kaštieľom a ostatnými dedinami svojmu familiárovi a radcovi Michalovi, synovi Štefana de Zend.  V  písomnom doklade z roku 1530 sa uvádza, že grófka Mária Thurzová, majiteľka tamojších lesov, dala rotundu prebudovať v renesančnom slohu. Dala doplniť múry na terajšiu výšku a položiť novú podlahu, čo zachránilo rotundu pred zánikom v rozrastajúcej sa zeleni a taktiež zaviedla zvyk, aby sa začali každý rok v nedeľu po 24. apríli (Juraj) púte.

              

V roku 1655 pristavali k rotunde vežu a pustovňu. O kostolík sa starali pustovníci, ktorí žili v prístavbe, kde pôsobili až do prvej polovice 19. storočia. Zároveň viedli školu, ktorej budova  stála  na svahu nad kostolíkom.

Z významnejších žiakov tejto školy u pustovníkov bol Kardinál Scitovský, čo  uvádza aj vo svojich písomných pamätiach.  Z budovy školy sa stala horáreň, neskôr tu mali svoje bydlisko horári zemepanskej rodiny a v druhej polovici 20. storočia tu bývali lesníci štátnych lesov, ktorí v roku 1969 horáreň asanovali.

Pôvodnú cestu z 9. storočia z Ponitria na Považie a ďalej na Moravu, ktorá viedla okolo rotundy sv.Juraja a priľahlú osadu nahradila v 13. a 14. storočí výhodnejšia cesta cez Radošinu a Havran do Piešťan.

 Kostolík však doteraz zostal  ako pútnické miesto

 a veľmi často je navštevovaný turistami. 

Rotunda bola dominantou samoty, ktorá sa nazývala  lokalita Ďurko - "Loco Durco", ktorá dostala toto pomenovanie podľa kostolíka sv. Juraja.

V lokalite uvádzanej ako Ďurko sa začiatkom 9. storočia  začali roztrúsené slovanské kmene zjednocovať za panovania nitrianskeho kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa. Na lúke Púšť sa nachádzalo sídlisko dvorcového typu obohnané palisádou.  Neskôr vznikla neopevnená osada s príbytkami rozptýlenými na rôznych častiach dnešnej lúky.

Hlavnou činnosťou obyvateľov bola  ťažba a spracovanie železnej rudy. Jej obyvatelia sa postupne presunuli do nižších polôh, tvorili súčasť osídlenia Nitrianskej Blatnice v stredoveku. Osada  Ďurko zanikla v prvej polovici 13. storočia pravdepodobne vyčerpaním náleziska rudy.

Nad kostolíkom sa zachovala baroková kalvária.

V šesťdesiatych rokoch 20. storočia pri osádzaní uzemnenia bleskozvodu kopáči narazili na ľudské kosti. Začal sa archeologický výskum, pri ktorom archeológov zaujal  „osmičkový“ pôdorys kostolíka, ktorý mohol byť včasnostredovekou rotundou.

Dr. Alexander Rutkay DrCSc. začal v roku 1974 s výskumom a viedol ho až do roku 1980. Odkrylo sa pohrebisko pri kostolíku, kde bolo odokrytých asi 150 hrobov s nálezmi z 11. až 13. storočia. Zvláštnosťou je, že tam boli pochovaní zväčša muži. Odkrylo sa viacero objektov - napríklad na lúke Púšť bol odkrytý staroslovanský dvorec a severne od rotundy  štvorcové obydlie s krbom. V kostolíku sa objavilo niekoľko vrstiev omietok, pod ktorými sú fragmenty fresiek pôvodnej maľby. Pôvodný oltárny obraz sv. Juraja bol ukradnutý. Terajší obraz je približná napodobenina originálu, ktorý namaľoval Blatnický rodák Štefan Šiška.

 

Zaujímavosťou pre turistov, ktorí idú na "Jurka" by mohli byť i dva zaujímavé objekty v obci Nitrinska Blatnica. Renesančný kaštieľ dal  postaviť Ladislav Zelner. Bol dokončený  v roku 1578, pôvodne ako pevnosť s baštami, neskôr však prestavaný. Obývali ho okrem iných i  rody Huňadyovcov, Esterháziovcov, či Pálfyovcov.

Druhým objektom je mohutný kostol. Ten dal postaviť gróf Pavol Zerdaheli,  kráľovský komorník a administrátor Ostrihomskej stolice. Model  kostola údajne odpozoroval v Paríži, kde istý čas pôsobil v kráľovských službách. Zomrel tri roky po vysviacke a je pochovaný v kaplnkovitom výseku na pravej strane kostola.

 

O kostolík sa v súčasnosti stará

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Rotunda - Jurko

čo všetko dobré pre kostolík spravili, sa dočítate na ich stránke

http://www.rotundajurko.sk/

 

ZDROJE  :  http://www.rotundajurko.sk/

http://sk.wikipedia.org/wiki/Nitrianska_Blatnica

FOTODOKUMENT :

Cesta  na "Jurka" je príjemná...

No a tu si vyberte tú pravú.....

 

...ďalšia možnosť parkovania na konci asfaltky....

...asi v polovičke cesty prejdete okolo horárne...

Lúka zvaná "Púšť"  -  tam bola kedysi osada "Ďurko"

Palisádový vstup k rotunde

A rotunda sv. Juraja v plnej kráse :

Pred rotundou sú pripravené lavice pre pútnikov, vzadu vidno kalváriu...

Prezrite si kostolík - rotundu :

...toto je prístavba "pustovňa" kde bývali pustovníci....

...ukážka zrubového domu...

...kalvária...

...za rotundou je studnička s pitnou vodou...

...záverečné foto a ideme domov....

Kostol v obci Nitrianska Blatnica :

...a miesto v stene kostola, kde je pochovaný gróf Zelner...

  

Ruina kaštieľa v Nitrianskej Blatnici :

..tradične záverečné posilnenie v blatnickej krčme :