Učebné pomôcky  -  Vlastiveda  -  Hrad Hrušov


 

 

     Hrad 

 HRUŠOV

                  30.8.2008

Skýcov      - 423 m.n.m     Hrad Hrušov -  488 m.n.m

 

 

Obec: Skýcov, Okres: Zlaté Moravce, Kraj: Nitriansky, neďaleko Topoľčianok

Prístup k hradu:

- Cesta na hrad trvá asi 50 minút, je  príjemná iba s malým prevýšením. Štartujeme z obce Skýcov.

Zrúcanina pôvodne strážneho hradu sa nachádza na tiahlom kremencovom hrebeni, na vrchu Skalka v pohorí Tribeč, nad cestou, ktorá vedie z Topoľčianok do Skýcova. Hrad patrí do katastrálneho územia obce Hostie.

 

 

 

História  hradu :

Hrad vznikol v 13. storočí ako strážny hrad na dôležitej ceste medzi Ponitrím a Požitavím.  Mal vizuálny kontakt s hradom Gýmeš a s Čiernym hradom. Historici predpokladajú Za zakladateľa a staviteľa hradu  Matúša Čáka Trenčianskeho.  Po smrti Matúša Čáka v roku 1321 hrad spravujú kráľovskí kasteláni. V roku 1369 hrad nadobudol palatín Ladislav z Opole. Jeho strategický význam narastá obnovením ryžovania zlata v potokoch na hradnom území.  Nástupom Žigmunda Luxemburského na trón v roku 1387, nastalo pre hrad pohnuté obdobie sprevádzané častým striedaním vlastníkov. Hrad dával do rúk svojim prívržencom - asi 50 rokov.  v roku 1393 sa hrad dostáva do rúk druhého najmocnejšieho muža v krajine -  Leustacha z Jelšavy.  Potom Jánovi z Kaniže, Koloman z Topoľčianok. Dosť dlho ho mali v rukách páni zo Záblatia. 1504 - 1550. Dlhé snahy pánov z Topoľčianok o získanie hradu sa naplnili v roku  1554, kedy ho konečne získali Juraj a Tatomáš z Topoľčianok. Vlastnili ho až do vymretia rodu na zač. 17. stor. Tomášov syn Ján sa pričinil o obnovu hradu, najme renesančnou prestavbou hradného jadra... bola však narušená statika obrannej veže, tak bola prestavaná a prepojená s palácovými časťami. V tom čase Hrušov  i opevnili. V rukách Topoľčianskovcov bol hrad od polovice 16. storočia. Neskôr hrad patril  mnohým majiteľom  - Pete, Rákoši,  Peréniovcom, Erdédyovcom. Patril však aj  ostrihomskému arcibiskupovi, Bebekovcom a Zápoľskovcom Od 14. storočia patrila k hradu vartovka - Živánska veža, ktorá sa dodnes nachádza pri obci Jedľové Kostoľany.
Posledným majiteľom bol František II. Rákoci, ktorý viedol povstanie proti uhorskému cisárovi. Cisárske vojsko ho r. 1708 porazilo  pri Trenčíne a hrad zničilo.
Hrad postupne chátral až do roku 1928. Vtedy sa začala na návrh prezidenta T.G. Masaryka, ktorý toto miesto veľmi rád navštevoval počas svojich pobytov v Topoľčiankach, úprava hradného areálu. Hrušov sa v rokoch 1928 až 1930 ako jeden z mála hradov dočkal kvalitnej konzervácie pod odborným vedením Štátneho pamiatkového úradu v Prahe. V polovici 16. storočia bol darovaný topoľčianskemu panstvu, kam patrí dodnes.


CESTA  HRADOM :

Najstaršiu časť bezvežového hradu tvoril dva metre hrubý obalový múr, vymedzujúci oválne jadro. Hlavný vstup bol situovaný do zaobleného výbežku na severozápade, pričom pôvodná prístupová komunikácia pravotočivo prekonávala hradný svah. Vnútorná zástavba pozostávala z palácového dvojkrídlového objektu, zvnútra napojeného na obalový múr, čím sa v strede vytvorilo malé nádvorie. Strieľňa je orientovaná oproti vstupu do hradu. Bašty a veže sú pomerne dobre zachované.


Zaujímavosť :

Koncom 16. storočia je hrad súčasťou majetkov rodiny Rákociovej. Tento starý uhorský šľachtický rod povzniesol Topoľčianky a Hrušovský hrad aj do historickej spisby. Príchodom Alžbety Rákociovej na Hrušovský hrad nastali pre okolie nové časy. Jej manžel Ladislav sa na hrade zdržiaval málo, čo grófke vyhovovalo z niekoľkých dôvodov...

Na Hrušovskom hrade sa usporadúvalo chýrne nočné bály na úkor poddaných, ktorých šľachta drancovala a bezohľadne vykorisťovala. Grófka pozývala na hrad mladých šľachticov a zemanov, ktorí o polnoci vkladali do prekrásnej truhlice vzácne šperky a iné cennosti. Rákociová ešte pred smrťou ukryla v hradnom areáli niekoľko truhlíc so spomínanými cennosťami. Nie div, že krátko po jej smrti začali pi týchto truhliciach pátrať. Potom i neskôr...


- O hrad sa v súčasnosti stará združenie Leustach, ktoré sa zasadzuje za záchranu stredovekého architektonického dedičstva Nitrianskeho kraja.

Učiteľ Jozef Blaho, ktorý je zároveň predsedom občianskeho združenia Leustach, učí na Základnej škole Fatranskej v Nitre.
Združenie rekonštruuje hrad už od jesene 2004, prednedávnom ho získalo do prenájmu. Záchrana prišla v hodine dvanástej. Niektorým častiam hradu totiž hrozilo zrútenie. "Nebyť nás, dnes by už nestáli a boli by to miliónové škody,“ uviedol Blaho. Ako ďalej dodal, aj keď urobili kus roboty, sú vlastne stále len na začiatku a práce je tu ešte na niekoľko desaťročí. Združenie Leustach si peniaze zháňa od rôznych sponzorov, na záchranu hradu.


POVESŤ :

Podľa povesti keď cisárske vojská dobyli Topoľčianky, rozchýrilo sa medzi nimi, že Alžbeta Rákocziová ukryla na Hrušovskom hrade rodinné poklady. A tak sa vojsko ponáhľalo na hrad. Násilím do neho vnikli a úporne hľadali zamurovaný poklad. Pritom hrad tak dôkladne prekutávali, že zbúrali skoro všetky jeho múry. Samozrejme zbytočne.
 

FOTOCESTA :

Začiatok je v obci Skýcov

Auto môžeme zaparkovať hneď na začiatku obce - odbočíme pred tabuľou obce doprava....

prejdeme cez kovovú bránu a ideme po zelenej značke

...pozor  !!!! na tomto mieste ak pôjdete vľavo, prídete k rázcestníku, ale keď pôjdete vpravo, je to kratšia cesta rovno pod les, kadiaľ pokračuje zelená značka.

....prejdeme okolo Hostianskeho žrebčinca, kde majú svoj domov čistokrvné kone Arabi, ale aj známe Lipicany.

pripojí sa červená značka a pokračujeme ďalej

...

o chvíľu prídeme k novému sedeniu, ktoré vybudovalo združenie  na záchranu hradu-Leustach, tesne pod hradom :

...a sme na hrade!

...Na hrade sa veselo reštaurovalo.... a ja som si pokecala i s hradnou pani ...

manželka šéfa združenia Mgr. Stanislava Blahová - mi vysvetľuje o stavebných úpravách hradu a i o histórii staviteľstva z Hrušova.

...vyhliadka z hradu bola pekná, videli sme v diaľke i hrad Gýmeš.

 

...v strede  stojí sám pán hradu.... majú totiž hrad prenajatý na 20 rokov.....

A HRADNÁ PANI  -  celkom moderná, čo? Akurát - služobníctvo okolo maká ako kedysi...

/kecám/

Ja -  straším na hrade.....

opustili sme hrad a hneď na lúke pod hradom stojí pamätník MASARYKOVI

...a ide sa domov ....

...tu ešte raz uvidíte vpravo oblúk dlhšej cesty po lúkach, ale my sme malí, ale šikovní a ideme po pohodlnej a kratšej....

KONIEC

ZDROJE :

http://leustach.webconsult.sk/index.php?page=14&cat=Fotodokumenty+-+Hrad+Hru%

B9ovhttp://www.sme.sk/c/4003649/leustach-zachranuje-300-rokov-spustoseny-hrad-

hrusov.html

http://leustach.webconsult.sk/index.php?page=211