Učebné pomôcky - Vlastiveda - Kláštor Hronský Beňadik


 

 

Kláštor

HRONSKÝ  BEŇADIK

Národná kultúrna pamiatka

 

video 

 

  Tento benediktínsky kláštor sa nachádza v obci Hronský Beňadik, v okrese Žarnovica v Banskobystrickom kraji.

Kláštor samotný nie je prístupný pre verejnosť. Kostol turistom na požiadanie otvoria./ 045/689 3193/

 

Obtiažnosť : žiadna

 

Prístup  :

 Kláštor je priamo v obci Hronský Beňadik. Autom sa dá zaparkovať takmer pri vstupnej bráne do kláštora.

 

Ústrednú časť kláštorného komplexu tvorí trojloďový gotický chrám s dvomi vežami. a  tzv. rajský dvor obkolesený krížovou chodbou s arkádami. Okolo dvora stoja kláštorné budovy a priestor dotvára dominantný chrámový kostol. Inventár kostola je  skromný, ale napriek tomu sa tam nachádzajú štyri vzácne pamiatky. Veľa vzácnych artefaktov sa nachádza v múzeách v Maďarsku.

V súčasnosti -  po odchode rehole saleziánov, ktorí tu pôsobili od roku 1927  do roku 1999, v kláštore pôsobí rehoľa pallotínov. Využíva sa ako charitný domov a aj ako miesto krátkodobého pobytu.

 

 

 

Dejiny kláštora :

 

Na mieste dnešného kostola stála románska bazilika sv. Benedikta. Vznikla  aj s opátstvom koncom 11. storočia čomu nasvedčujú základy objavené v 19. stor. Zakladateľ   najstaršieho románskeho kláštora  bol uhorský kráľ Gejza I.  v roku1075. Kláštor vtedy vlastnil rozsiahle majetky -  vlastnili majetky okrem Tekovskej stolice aj  - Nitrianskej, Ostrihomskej, Novohradskej, Biharskej, Čongrádskej, Hevešskej, Solnockej, Békéšskej, Tordianskej a Peštianskej stolici, rôzne výnosy z mýt a desiatky..../ tento stav  trval až do roku 1565, kedy kedy sa definitívnym majiteľom hronskobeňadického panstva stáva ostrihomská kapitula.

  Až v 14. storočí sa začalo so stavbou  dnešnej monumentálnej podoby chrámu. Dnešný komplex budov vznikol  za vlády kráľa Ľudovíta I. Veľkého z Anjou v rokoch 1345 - 1350.  Z pôvodného komplexu sa zachovalo veľmi málo - iba krstiteľnica a veľký drevený kríž. V strede kláštora - vnútorné nádvorie nazývané aj rajský dvor, sa nachádzala kláštorná záhrada, ktorá slúžila i ako cintorín.

Koncom 15. stor. kostol a kláštor opravili, 1489 postavili kaplnku. Poslednou gotickou stavbou bolo tzv. opátske krídlo z 1508.
 

Začiatkom 16. storočia v čase tureckého nebezpečenstva  prebehli stavebné úpravy  - prebudovanie kláštora i kostola na renesančnú pevnosť. Majiteľom objektu bola vtedy už ostrihomská kapitula. Počas tureckých nájazdov bolo značne poškodené jedno krídlo, ktoré bolo nahradené veľkou sýpkou,  do ktorej zvážala ostrihomská kapitula úrodu zo svojich majetkov na strednom Slovensku. Je dlhá vyše 60 m a široká asi 10 m, členená na 4 podlažia.

- 21. júl 1881 -  boli budovy kláštora zachvátené veľkým požiarom. Nastala ostrihomskou kapitulou prestavba v štýle neogotiky, odstránila sa  vstupná brána s padacím mostom, prestavali sa horné kostolné veže a znížil múr. Vzácne gotické pamiatky dali preniesť do arcibiskupského múzea v Ostrihome. V chráme ponechali niekoľko sôch a vzácnych organ z roku 1714.

-Vnútri  kláštorného  kostola je vstup do  Kaplnky Božej krvi, kde je uložená vzácna relikvia, ktorú dal pápež Pavol II. kráľovi Matejovi Korvínovi, a ten za dôstojné uloženie relikvie považoval práve tento kláštor. Je to kúsok z Veronikinej šatky s kvapkami Kristovej krvi.

- Zachovali sa pamiatky - relikvia Božej krvi,  neskorobaroková krstiteľnica z pôvodného románskeho kostola z konca 18. storočia s kamennou polychrómiou, krypta rodiny Koháryovcov a románsky kríž.

Ďalšími pozoruhodnými pamiatkami v kláštore sú:
- Epitaf Štefana Koháryho neskororenesančný z poslednej tretiny 17. storočia, mramor, alabaster. Bohato ornamentálne dekorovaný s nápisovou doskou, obrazom smrti Š. Koháryho, fragment gotickej nástennej maľby zo 14. stor., predstavujúci legendu o sv.Jurajovi.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  -  Kláštorný kostol

2  -  Kaplnka Božej krvi

3  -  Krížová chodba

4  -  Južné kláštorné krídlo

5  -  Východné kláštorné krídlo

6  -  Opátske kláštorné krídlo

7  -  Sýpka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDROJE :

http://www.hronsky-benadik.sk/pamatihodnosti/

- brožúrky zakúpené v kláštore

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=muzeum&ix=sarm_e

www.palotini.sk

Web (oficiálny): http://www.kl-hron-benadik.host.sk/default.htm

Kláštor Hronský Beňadik - Rehoľa Pallotínov
Hronský Beňadik 126
966 53 Hronský Beňadik
Tel.:  +421..., +421...
E-mail:
pallotti@gmx.net

 

 

FOTODOKUMENTÁCIA :

Prichádzame k vstupnej - "čiernej bráne", ktorá vedie do kláštorného komplexu

 

 

 

 

...kto vie prečo práve čierna???????

 

Za bránou je alej, ktorá vedie k chrámu  a vstupu do kláštorného Rajského dvora...

 

Chrám - kláštorný kostol a Opátske kláštorné krídlo :

 

Priečelie kostola

 

 

 

 

 

Vstupná brána v opátskom krídle

 

Pod bránou :

 

 

Krížová chodba -  šem i tam

 

Na stenách vidno - pieskovcový náhrobok notára v Hr. Beňadiku... brata arcibiskupa ... a mramorová tabuľa, ktorá oznamuje dôležité údaje  k vytvoreniu korunovačného vŕšku pre korunováciu Karola IV., Rakúskeho cisára v roku 1916 :

 

Vnútorné nádvorie - Rajský dvor - pohľad z Krížovej chodby :

 

Pohľad na kostol s Krížovou chodbou - vpravo je kaplnka a vľavo sýpka :

 

Vnútorné nádvorie -  Rajský dvor, budova sýpky

a autá, ktoré svedčia, že kláštor je obývaný a chrám sa používa na bohoslužby......

 

Interiér kostola

 

Krížové rebrové klenby :

 

Freska sv. Juraja :

 

 

Hrobka baróna Štefana Koháryho - veliteľa jazdectva v boji proti Turkom  pri Leviciach a kazateľnica.

 

Vchod z vnútra hrámu do Kaplnky  Božej Krvi na druhé podlažie,  kde je uložená Relikvia Božej krvi :

 

 

Pohľad na kostol z nádvoria                      -          A odchádzame dole briežkom alejou  cez čiernu bránu k autu...

 

Záver výletu  :  tradičné občerstvenie :

 

KONIEC