Učebné pomôcky  - Vlastiveda  -  Hrad Hričov 


 

 

Hrad

  HRIČOV

14.3.2009

 

 

Stojí na najsevernejšom výbežku Súľovských vrchov, 1,5 km na juh od obce Hričovské Podhradie - 13 km na západ od Žiliny.

STREDNÉ SLOVENSKO - KRAJ ŽILINSKÝ (okres BYTČA)

 

Prevýšenie :

Obec Hričovské Podhradie  :  320 m n.m.

Hrad Hričov  :  567 m n.m.

 

  Prístup:  Na hrad sa dostanete z obce Hričovské Podhradie po . Od turistického smerovníka kráčame po asfaltovej ceste a asi po 100 m z nej prudko odbočíme doľava na poľnú cestu, ktorá sa prejde cez lúku do lesa. Výstup po bývalej hradnej ceste na strmý hrebeň trvá 3/4 h.

 

                        

 

 

 

  História :

 Najstarší údaj o Hričove pochádza už z roku 1208. Bol postavený na mieste staršieho hradiska. Panstvo kúpili koncom 13. storočia Balašovci. Ich úhlavný nepriateľ Matúš Čák Trenčiansky počas svojho ťaženia Považím dobyl a obsadil Balašovcom nielen Hričov, ale aj Lietavu, Budatín a Starhrad. Svoje majetky získali Balašovci naspäť až po Matúšovej smrti v roku 1321. Od polovice 14. storočia bol hrad v kráľovských rukách.

 Ďalšiu kapitolu dejín v histórii hradu písal vplyvný rod Podmanických. Na hrad si robili nárok viacerí šľachtici. Neprehľadnú situáciu okolo vlastníctva "vyriešil" panovník Ferdinand I. tým, že hrad udelil Michalovi Imrefimu. Podmanický však odmietol hrad vydať, tak ho kráľ odsúdil na stratu hlavy a majetkov. Súčasne nariadil, aby uviedli na panstvo nového majiteľa. No Rafael Podmanický tento rozsudok vôbec nebral na vedomie a hrad vytrvalo bránil. Nakoniec sa mu podarilo dokázať listinou z roku 1468, ktorú jeho právnik vypátral v archíve, že Hričov skutočne patrí Podmanickým. Na hrade mal zriadenú falšovateľskú dielňu  na mince. Rok na to Rafael zomrel bezdetný. Neskôr panstvo odkúpil predseda kráľovskej komory František Thurzo s úmyslom zveľadiť ho. Ibaže prestavba Lietavského hradu a Bytčianskeho zámku ho natoľko finančne vyčerpala, že na údržbu Hričova mu nezostali žiadne prostriedky. Ťažko prístupný a málo pohodlný hrad už nevyhovoval nárokom na bývanie, ani moderným vojenským požiadavkám, tak začal pustnúť. Počas bočkajovského povstania v roku 1605 nedbalo strážený hrad vyrabovali a zdemolovali. Nasledujúci majitelia hrad už nikdy neobnovovali a rýchlo sa menil na ruinu.

 

Prehliadka hradu :

 

Kedysi, na vysokom brale, na malom priestore stál hrad, ktorý sprístupňovala brána vysekaná do skalného podložia. Vidno ju ešte i dnes. Vstup chránila hranolová veža. V súčasnosti v západom smere stoja obvodové múry gotického paláca, v ktorom sa čiastočne zachovali kamenné orámovanie okien a dverí a konzoly. Pôdorys hradu je v teréne čiastočne čitateľný.

 

 Z hradu je vynikajúci výhľad najmä na západ a sever, do údolia Váhu.

 

 

Povesť :

Ak chceš, prečítaj si povesť z tejto stránky :

 http://www.slovenskehrady.sk/?show=objectlegend&which=Hricov&id=1

 

 

FOTOPRECHÁDZKA  :

 

Tak a sme  v obci Hričovské Podhradie, zaparkovali sme a vyrážame cestou vpravo - v pozadí sa čnie hrad...

 

..Asi po 100 m odbočíte vľavo...aha tuto, poza toto auto.... :

 

Prejdete cez lúčku k lesu.....hore vidno siluetu hradu už lepšie.....

 

A lesíkom zdolávame prevýšenie k hradu 247 metrov do výšky za 45  minút....

 

 

Keď prídete k týmto smerovým tabulkám, už ste skoro hore.....

 

No a konečne už vidno pomedzi holé stromy hrad....Zimné vychádzky na hrad majú v tomto výhodu.....

 

Nás pri vstupe do hradu privítala zničená informačná tabuľa a kopa smetí....

 

Ajhľa, hrad na vysokom brale  - vidíme vlastne predný palác :

 

Zvyšky druhej  brány  :

 

Prichádzame od  zvyškov vstupnej veže /vpravo/ a vojdeme vľavo otvorom do predného paláca ...

 

A takto to vyzerá, keď vchádzame do predného paláca... obr. vpravo je palác  z vnútra

 

Zábery z interiéru predného paláca  :

 

Zadný palác   :  

 

Detail steny zadného paláca :

 

Interiér zadného paláca :

 

Pohľad z horného hradu naspäť do vnútra  predného paláca :

 

Zvyšky horného hradu....na tom  oblúku som stála a fotila vyhliadkové fotočky .....

 

TOTO :  -  na záver pohľady z vrchu horného hradu:

 

...a ideme lesíkom z hradu domov.....

 

 

Tradičné občerstvenie na záver výletu :  /....moju kávu nemali..../

 

KONIEC

 

 

ZDROJE :

 

http://www.travel-to-zilina.biz/ss/hricov/hrad_hricov.htm

http://www.zamky.sk/?mon=5111343&q=node/3

http://www.zamky.sk/?q=node/3&mon=5111343&det=4&sec=1

http://www.trekker.sk/turistika/sr/turistika_sulovske_vrchy_hrad_hricov.htm