Učebné pomôcky - Vlastiveda - Hrad Fiľakovo


HRAD

FIĽAKOVO

11.4.2009

kultúrna pamiatka

 

 

        Konzervačno-spevňovacie práce začal v 70-tich rokoch Ústav pamiatkovej starostlivosti . Mesto hrad sprístupnilo verejnosti v roku 1993. 8. septembra 1999 bol v spolupráci s Chránenou krajinnou oblasťou Cerová vrchovina otvorený na hrade, náučný chodník, ktorý okrem histórie hradu približuje aj zaujímavú geologickú minulosť hradného vrchu, tvoreného okrajovým valom sopečného krátera typu maar.

 

Hrad sa nachádza  na nízkom, strmom hradnom brale priamo  v meste Fiľakovo.

Obec: Fiľakovo

Okres: Lučenec

Kraj: Banskobystrický

 

nadmorská výška :

Obec Fiľakovo  : 193 m n.m.

Hrad  je súčasťou mesta

Obtiažnosť : žiadna

 

Video z hradu :

Prístup k hradu :

Hrad sa nachádza na juhu stredného Slovenska, v okrese Lučenec v povodí rieky Ipeľ, v centre Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina. Prístup na hrad je z Podhradskej ulice. Parkovanie v blízkosti je možné na parkovisku pred budovou Mestského úradu.

 

Dejiny hradu :

Už v 12. storočí stál pravdepodobne na mieste hradného vrchu kamenný hrádok, ktorý tvorila štvorboká veža, obvodový múr a val s palisádami. Dal ho postaviť pravdepodobne rod Kočišovcov ešte pred vpádom Tatárov /1241/.Prvý známy majiteľ bol lúpeživý rytier Furko, ktorý prišiel o hrad súbojom. Prvá písomná zmienka je z listu pápežovi z roku 1242, v ktorom je fiľakovský hrad spomínaný ako jeden z hradov, ktoré prežili tatárske nájazdy. Neskôr sa k hradu pristavali obytné budovy tvoriace horný hrad.

Hrad vlastnilo viacero majiteľov, medzi nimi aj v rokoch 1311-1321 Matúš Čák Trenčiansky. Potom patril kráľovi, ako všetky Čákove hrady po jeho smrti. Ďalší majitelia, či obyvatelia hradu boli - Perényiovci, Ján Jiskra- ten bol poverený zabezpečením hradu. Po dobytí hradu kráľom Matejom Korvínom bol správcom hradu kapitán Rakšaj, ktorého dcéra sa vydala za Františka Bebeka, hlavného župana Gemerskej stolice, v roku 1544  a hrad dostáva ako veno. Bebek dáva hrad z dôvodu protitureckého nebezpečenstva  prestavať na mohutnú renesančnú pevnosť. Hrad bol  rozšírený o  stredný hrad dvojicou mohutných pentagonálnych bášt (západná nesie dodnes meno Bebekova) a východná má bránu. V mohutnom 6m hrubom múre medzi nimi sú zriadené 3 delostrelecké pozície a 6 výklenkov pre hákovnice. Pristavaný bol aj parkanový múr sKohary Istvan dvojicou okrúhlych nárožných bášt, ktorý vymedzil prístupový koridor hradu a dolný hrad. Dolný hrad zabezpečovali tri polygonálne bašty a dve vežové brány s padacím mostom a 10m hlbokou priekopou. Súčasťou prestavby bolo aj vybudovanie mohutných mestských hradieb s bránami a rondelmi. Vybudovalo sa i mestské opevnenie, ktoré nadväzovalo na hradné. Slúžil tu však v tom čase zajatec Aethiops, ktorý si povšimol nestrážené okienko na hornom hrade, ktoré slúžilo na vyhadzovanie smetí, upozornil na to sečianskeho bega, ktorý toto okienko využil na dobytie hradu.  A tak po troch rokoch hrad prešiel do rúk Turkov na 39 rokov, pokiaľ ho nedobyli cisárske vojská v roku 1593,  bočkayovské vojská, bethlemovské vojská / vtedy ho vlastnili Tomáš a Judita Bošniakoví/a počas Rákociho povstania obsadí  opäť mesto i hrad  cisárske vojsko. V tom čase hrad i mesto prosperujú. Na hrade je umiestnená posádka a vybudovaná strážne veža.

V druhej polovici 17. storočia je kapitánom hradu Adam Vesselényi a po ňom  Koháryovci. Štefan Koháry II. dal opraviť hradné múry a tak hrad odolal útokom počas Thokolyho povstania. Ale vtedy ešte netušil, že ho čaká smrť pri obrane hradu proti 50 tisícovej armáde turecko - kuruckého vojska v roku 1682.

Koniec HRADU: V roku 1682 turecký sultán poslal budínskeho pašu Ibrahima  k Fiľakovu so svojimi spojencami - sedmohradským kniežaťom a vodcom kuruckých vojsk Thokolym, ktorý za pomoci 50 tisíc tureckých vojakov hrad po ročnom obliehaní dobyje a hrad aj mesto vyhorí spolu i so župným archívom. Odvtedy je hrad v ruinách.

Od roku 1972 sa uskutočňuje konzervácia hradných ruín. Po rekonštrukcii Bebekovej veže v nej bola zriadená  historická expozícia hradu.

 

 

Súčasnosť :

Jadro pôvodnej veže z 12. storočia je veľmi pekne odkryté a zvonku obostavané neskorším až dvojitým zosilnením muriva veže. Zrúcaniny budov horného hradu s palácom a baštou vnútorného opevnenia sú dnes v zúfalom stave. Polygonálne delové bašty zo 16. storočia si zachovali celý rad pôvodných, architektonických článkov a delových strieľní. Bebekova bašta je opravená a jej interiér slúži ako expozícia sprístupnená verejnosti. Pod oblou baštou stredného hradu je zastrešená druhá budova slúžiaca správe hradu.

ZDROJE :

"Hrady najkrajšie zrúcaniny" D. Kolár, L. nešpor

- leták : Hradné múzeum Fiľakovo

http://www.muzeum.sk/default.php?obj=hrad&ix=hf

http://www.zamky.sk/?q=node/3&mon=606440

http://www.filakovo.sk/

 

Pôdorys :

 

 

A - Nádvorie dolného hradu B - Nádvorie stred. hradu C - Nádvorie hor. hradu
1 - Brána dolného hradu 8  - Delostrelecké pozície 12 - Strážna veža
2 - Bebekova bašta 9  - Cisterna 13 - Vstup do horného hradu
3 - Delová bašta 10 - Studňa 14 - Palác
4 - Kazematy 11 - Kaplnka 15 - Polkruhová tzv. Hodinová bašta
5 - Prístupový koridor (Zwinger)   16 - Šachta obilnice 
6 - Kruhová bašta    
7 - Perényiho (husárska) bašta    

 

 

Historické fotografie :

 

 

Foto - prechádzka hradom :

 

Vstup do hradu je z Podhradskej uličky v meste :

 

Zo stránky http://www.filakovo.sk/ je foto bašty mestského opevnenie, ktorú vidno pred vstupom do areálu hradu :

 

 

Tak takto vyzerá Fiľakovský hrad, keď vojdete do jeho areálu - zaplatíte vstupné a môžete ísť dnu...

tá pričapená budova  pri Bebekovej vyhliadkovej veži bola  kedysi brána dolného hradu - teraz a už nepoužíva......

 

Prejdete okolo nej,

 

...obzriete si ju z druhej strany a pokocháte sa vystaveným delom

 

..prejdeme cez naozajstnú  bránu okolo Bebekovej veže.....

 

...a pôjdeme si do nej prezrieť expozíciu z histórie hradu a mesta.

 

 

 

 

 

Z drevenej ochodze, ktorú vybudovali nedávno si môžeme prezrieť hrad z výšky......oproti

vidno bránu cez Peréniho husársku baštu a......

 

...nádvorie  stredného hradu, kde je cisterna na vodu i studňa, v pozadí polkruhová Hodinová veža.

 

Z Bebekovej veže vychádzame druhým východom po kovových schodíkoch a stúpame po drevnými doskami prikrytom mieste, kde kedysi bola kaplnka...na starej fotografii vidno ešte nezakrytú dieru......

 

 

...a ideme pôvodnými kamennými schodmi do horného hradu popri ktorých vidno dômyselne vybudovaný systém hlbokých rýh v skale, ktorými zachytávali dažďovú vodu.....

 

 

 

 

...a sme na hornom hrade ..... a vidíme zvyšky múrov paláca. s hodinovou baštou....

 

 

 

..toto by mali byť "Delostrelecké pozície"........

 

Hodinová bašta a zvyšky paláca:

 

Hodinová bašta z vnútra.....

 

Úplne na vrchu je veľa takýchto delostreleckých okienok ....

 

Cesta z hradu - ideme cez Peréniho baštu po mostíku:   von z hradu ....

 

...na záver si ešte prezrieme nádvorie dolného hradu :

 

...ešte ilustračné foto, že som tam skutočne bola...-videla, počula, fotila a tak......

KONIEC