Učebné pomôcky  -  Vlastiveda

                                                

Hrad

DOBRÁ VODA

1.9.2008                                            Zima 2.2.09

Dobrá Voda je zrúcanina gotického hradu ležiaca v strednej časti pohoria Malé Karpaty nad obcou Dobrá Voda, neďaleko mesta Chtelnica, v okrese Trnava, v Trnavskom kraji. Leží vo výške 320 m n.m.

cesta  na hrad : 30min.                                          

 

 

Prístup k hradu :

Autom zaparkujete na námestí  v obci Dobrá Voda pri kostole pred reštauráciou, alebo môžete ísť ďalej autom až na parkovisko pred   cintorínom.

Cesta z obce vedie popri fare s pamätnou tabuľou a izbou Jána Hollého.

Kráčate po ceste k cintorínu a potom pokračujete cez celý cintorín, okolo  hrobu Jána Hollého. Potom už pokračujete príjemnou cestičkou až k hradu. Celá cesta trvá  pohodovým tempom 30 minút

Príjemným chodníčkom po červenej turistickej značke, ktorý zvládnu všetky vekové kategórie, prídeme za pol hodinu k hradu. Asi po desiatich minútach šľapania uvidíte po ľavej strane niekoľko opustených hrobov – zvyšok židovského cintorína

Obec Dobrá Voda  : 248 mn.m.                     Hrad : 320 m n.m. až  358 m n.m.

 

História hradu :

 Pôvodne hrad niesol meno Dobrý Kameň. Neskôr prevzal názov po dedine v podhradí pomenovanej po výdatnom prameni vody.

Vznikol pravdepodobne v 13. storočí na mieste starého hradiska, po ktorom zostala iba časť zemného opevnenia na JZ od dnešných ruín. Hrad bol kráľovským majetkom a strážil dnes už zaniknutú cestu cez hrebeň Malých Karpát. Jeho zakladateľom bol prívrženec Matúša Čáka magister Aba Veľký.

Roku 1316 hrad obliehal, získal a do roku 1320 vlastnil Matúš Čák Trenčiansky.  Obranná funkcia hradu bola posilnená v 14.storočí, počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho. V prípade nebezpečia zapaľovali pozorovatelia fakľu, ktorú bolo vidieť až v Čachticiach. Odtiaľ podobným spôsobom na hroziace nebezpečenstvo upozorňovali i hrady Beckov a Trenčín.

Po smrti Matúša Čáka bol až do konca 14.storočia kráľovským majetkom, keď ho kráľ Žigmund daroval Ctiborovi z Ctiboríc. Ich rodu  patril hrad až do roku 1434, keď rod vymrel v mužskej línii Ctiborom II. Dva roky neskôr ho Žigmund daroval inému svojmu obľúbencovi Michalovi Orságovi. Orságovcom patril asi 130 rokov. V roku 1567 zomrel Krištof Orság, posledný mužský potomok rodu a hrad sa opäť dostal do majetku koruny. Panstvo bolo predané v roku 1583 chorvátskemu bánovi Krištofovi Ungnádovi zo Sonnecku. V 16.storočí prostredníctvom jeho dcéry Anny Márie sa hrad dostal do rúk významného rodu Erdődyovcov, no za ich čias začal hrad pomaličky chátrať a pustnúť. V r.1762 po údere blesku vyhorel. Neskôr došlo k čiastočnej oprave, ale to nepomohlo zastaviť jeho úpadok  a odvtedy chátra

 

Prechádzka hradom :

Zrúcanina hradu je prevažne schovaná medzi stromami v príjemnom chládku v letnom období. No návštevník bude prekvapený, koľko zostalo z hradu zachovaného. Prebiehajú na ňom archeologické a rekonštrukčné práce. Hrad je postupne zbavovaný náletovej zelene, čo je aj dobre vidno. Je vhodný na poznávaciu turistiku pre všetky vekové kategórie. V hrade je niekoľko príjemných miest na opekanie a táborenie.

Najstaršou časťou hradu bola štvorhranná veža, ku ktorej bol neskôr pristavaný pozdĺžny jednoduchý poschodový palác ukončený druhou menšou vežou. Obranu tvorila polygonálna bašta na východe.

Obdobie renesancie v 16. storočí sa sústredilo najmä na prebudovanie predhradia s rozšíreným opevnením, takže vstup na horný hrad chránila cesta s tromi serpentínami, a cez štyri brány, z ktorých každá mala svoj vlastný obranný múr. Hrad mal dobré hospodárske zázemie, listinné správy spomínajú aj vlastný mlyn.

Počas vlastníctva Ctibora bol hrad rozšírený o nové opevnenie s pretiahlym nádvorím na JV zakončené kaplnkou s obdĺžnikovou vstupnou budovou. Orságovci zlepšili ochranu predhradia postavením delovej bašty a postavením barbakanu. Tento rod pravdepodobne pristavil počas tureckého nebezpečenstva dolný hrad s troma baštami a hospodárskymi budovami.

V 17. storočí ho spravovali zväčša iba panskí úradníci, ktorí sa starali najmä o svoj vlastný zisk. Časté majetkové spory a neudržiavanie hradu zapríčinili jeho postupný zánik. Za povstania Františka II. Rákócziho (r. 1703) bol veľmi poškodený, po následnej oprave v roku 1762 vyhorel a zostalo na ňom len väzenie pre poddaných, ktoré spomína pri svojej návšteve aj A.Mednyanský.

Začiatkom 19. storočia sa, podobne ako iné hrady, začal meniť na zrúcaninu. Z hradu sa do súčasnosti zachovali zbytky obidvoch veží, obvodové múry i delová bašta. Z paláca ostalo len obvodové murivo na severnej strane zvonku podopierané tromi operákmi. Z troch bášt dolného hradu dve ešte existujú a zachovali sa základy hospodárskych budov v blízkosti vstupnej brány. Najzachovalejšia z neho je západná bašta pri vstupe do hradu.

 

POVESŤ :

Podľa povesti za temných nocí sa na hradbách objavuje tajomné zjavenie bludného rytiera, ktorý celému okoliu hrozí plamenným mečom. Je to duch bývalého hradného pána, ktorý napáchal množstvo zločinov. Za tie ho dal kráľ uvrhnúť do temnice vlastného hradu, kde i zomrel. A ako vidno, kľud na duši nenašiel ani po svojej smrti.
K hradu sa viaže aj zaujímavý príbeh z obdobia husitských vojen a mnoho ďalších legiend.

FOTOPRECHÁDZKA  :

Zaparkujeme auto pred reštauráciou pri kostole v obci Dobrá voda :

Kúsok od smerovej tabule je pamätná izba Jána Hollého :

...a môžeme ísť ....  "Hor sa, na hrad!"

...prípadne môžeme s autom zájsť až k cintorínu, cez ktorý musíme prejsť, lebo tadiaľ vedie červená turistická značka k hradu.

...prejdeme okolo hrobu J.Hollého....

...a potom už kráčame po príjemnom chodníčku lesíkom ....

...a sme pri hrade.....

..zastavíme sa pri informačnej tabuli.....hneď za západnou baštou , ktorá je veľmi dobre zachovalá :

prechádzame popod baštu :

...prechádzame II. bránou...

...okolo strážnice :

....a pokračujeme cez druhé nádvorie, kde sa dá opekať k hornému hradu

 

...pozrieme si prvú vežu, prejdeme okolo múrov priečneho paláca k druhej veži :

...a druhá veža, cez ktorú prejdeme na nádvorie s cisternou a kuchyni :

...zastavíme sa pri cisterne a nazrieme do .....

...kuchyne s odpadovým otvorom a kamennou pracovnou doskou....

....rebríkom dolu vojdeme na posledné malé , horné  III. nádvorie :

za pozornosť stojí vľavo hranolová malá bašta :

....a na konci posledného nádvoria na hornom hrade sú na konci pozostatky z kaplnky :

...a výhľad na okolie z výšky :

....týmto otvorom môžeme výjsť z horného hradu na dolné nádvorie a pozrieť si múry z druhej strany :

...obzrieme si ešte raz pri odchode z hradu zachovalosť vstupnej bašty a ideme domov ....

...V reštaurácii v obci Dobrá Voda si dám tradičné občerstvenie :

...a n a záver : ukážka z nálezu hradných čriepkov :

KONIEC