Učebné pomôcky - Vlastiveda - Hrad


HRAD

DIVÍN

 11.4.2009

 

kultúrna pamiatka

 

Kraj: Banská Bystrica 

Okres: Lučenec

Obec: Divín

Hrad sa nachádza nad obcou Divín, na juhu stredného Slovenska, 16 km SZ od okresného mesta Lučenec. V blízkosti sa nachádza vodná nádrž Ružiná.

 

nadmorská výška :

Obec Divín  : 265 m n.m.

Hrad Divín   : 300 m n.m.

Obtiažnosť : žiadna - stúpanie do mierneho kopčeka za obcou asi12 minút.

 

 

Ruiny hradu sú v dosť zlom stave, počas mojej návštevy bol veľmi zarastený náletovou zeleňou a priam pred očami sa rozpadával.....

- Okrem hradu však  stojí za pozornosť mimoriadne pamiatková  obec s renesančným kaštieľom, opevneným kostolom a predhradie s malým cintorínom s kaplnkou z 18. stor.

Prístup k hradu :

Zaparkujete v obci  pri renesančnom opevnenom kaštieli a po červenej značke idete pešo dedinou okolo zaujímavého opevneného dvojvežového kostola. Potom zabočíte doľava  a mierne stúpate do kopčeka pomedzi záhrady do lesíka, kde sa o chvíľu vynorí malý drevený  kostolík z 18. storočia s malým cintorínom .  Vľavo uvidíte ruinu hradu Divín.

 

 

Dejiny hradu :

Rozsiahle majetky okolo Lučenca ešte pred Tatárskym vpádom vlastnil krajinský hodnostár Dionýz z rodu Tomajovcov. Jeho synovia koncom 13.storočia vybudovali hrad Divín. Jeho vnuk Tomáš začal používať meno Lošonci, ktorého rodu bol tak zakladateľom. Dvaja členovia rodu - Ladislav a Žigmund boli v  sprisahaní  proti kráľovi Matejovi Korvínovi a tak im kráľ za zradu hrad i panstvo zhabal. Do užívania ho potom dostali 1469 - Michal Orsága  a krátko po ňom  Ján Nádašdy Ongor. Po bitke pri Moháči sa hradu násilne zmocnil  v roku 1535 Žigmund Balaša.  Keď v roku 1554 Turci dobyli  Fiľakovo, na Divíne balašovci dostavbami zlepšovali jeho obranyschopnosť proti Turkom. Keď Turci dobyli v roku 1575 hrad Modrý Kameň, zaútočili i na Divín a po niekoľkých dňoch ho taktiež dobyli. Hrad bol od Turkov oslobodený až cisárskymi vojskami na čele s Mikulášom Pálfim -  v roku 1593. V rámci Bočkayových, či Bethlemových povstaní prišli  Balašovci o hrad, no rýchlo ho získali naspäť. Hrad sústavne opravovali, začali ho znovu  lepšie opevňovať.

V polovici 17. stor. zdedil hrad  násilník Imrich Balaša, ktorý prepadával a znepokojoval celé okolie a dokonca bol dvakrát i vo väzení. Cisár Leopold si s ním už nevedel rady, a preto na hrad umiestnil nemeckých žoldnierov. Imrichovi dovolil  pod hradom postaviť v roku 1670  renesančný opevnený kaštieľ. V opevnenom kaštieli si Imriško sústredil svojich  kamoškov bojovníkov a poriadal nespočetné "pitky". Na jednu z nich pozval i veliteľa hradnej posádky s dôstojníkmi, ktorých potom v spánku povraždil. Od roku 1674 sa 5 rokov snažilo cisárske vojsko hrad Divín aj s Imriškom dobyť. Podarilo sa im to až v roku 1679 za pomoci žoldnierskych zborov, ktorí po týždňovom delostreleckom útoku  hrad vyhodili do povetria. Divínske panstvo aj s renesančným opevneným kaštieľom prechádza od roku 1686 do rúk  Zichyovcov  až do roku 1945. Počas II. svetovej vojny v kaštieli sídlil partizánsky štáb a poľná nemocnica. V súčasnosti je opustený a chátra.

 

- V 18. storočí vznikla pod zrúcaninou hradu ďalšia zaujímavá stavba - jednopriestorová kaplnka s drevenou vežičkou na streche. Má pôvodný rokokový oltár a na vnútornej klenbe pôvodnú fresku - ako Sv. Štefan obetuje uhorskú kráľovskú korunu Panne Márii. V roku 1990 bol ku kaplnke pristavaný prístrešok. Okolo kaplnky je cintorín, v ktorom sú pochovaní niektorí farári a príslušníci rodu Zichyovcov.

 

Budovanie hradu :

     Divín je typ bezvežového hradu s  2m hrubým plášťovým múrom.

Horný hrad má tvar zalomeného oblúka, lebo využíva prirodzený skalnatý vrchol hradného kopca K jeho múrom je pripojený značne poškodený štvorpriestorový palác. Až v 15. storočí bol okolo horného hradu vybudovaný parkanový múr, hranolová veža s podbráním do horného hradu a v predhradí sa budovali obydlia pre služobníctvo a armádu.

Nedávne zabezpečujúce práce neboli vykonané kvalitne , predčasne sa ukončili a kríky a burina rýchlo zakrývajú a zároveň rozrušujú všetky zvyšky hradu. Je načase, aby pamiatkový ústav začal niečo podnikať......

 

 

pôdorys: Fiala, popis: Nešpor

1. palác        3. hranolová veža              5. štvorboký bastión     7. nárožná bašta
2. dvor         4. brána horného hradu     6. predhradie                8. hospodárske budovy

 

POVESTI :

Podľa Pamätnej knihy obce Divín sa v pamäti tunajšieho ľudu zachovali dve povesti o vzniku divínskeho hradu.

Podľa prvej chcel obec Divín aj s hradom založiť jeden slaviansky vodca, keďže však nechcel priniesť obeť lesnému duchovi, bol stále hatený vo svojej práci a čo robotníci cez deň postavili, to lesný duch v noci zničil. Konečne jeden starec navrhol, že tento duch sa len vtedy dá odstrániť, keď najbližšie ráno zamurujú do základov jedno dieťa. To sa i stalo a v stavaní mohli nerušene pokračovať. Pre tento divoký čin tu zdržujúci sa ľud nazval toto miesto Divín-om.

Podľa tej druhej, ktorá sa zachovala, založil divínsky hrad jeden zo siedmich neznámych vodcov a  keďže pri vybudovaní  tohto hradu mu pomáhali diabolskí duchovia, z  vďačnosti tento hrad pomenoval Divín-om.

 

 

FOTOPRECHÁDZKA hradom :

 

Hrad vidno hneď, ako prídete do obce Divín :

 

Zaparkujeme pri  opevnenom renesančnom kaštieli ...hore medzi stromami  vykúkajú ruiny hradu.

 

Renesančný kaštieľ chátra, nikto sa oňho nestará zrejme od II. svetovej vojny.

 

Na hrad musíme prejsť okolo zaujímavosti dediny Divín - opevnený pôvodne gotický, neskôr renesančne upravený Kostol Všetkých svätých.

 

Ideme po červenej turistickej značke a zahneme doľava medzi  ploty a mierne stúpame do kopčeka okolo lesíka pod hradom:

 

Uvidíme na lúke ďalšiu zaujímavosť  - malý cintorín s historickou pamiatkou - kostolíkom z 18. storočia :

 

A hneď po ľavej strane je vstup do hradného areálu - nič moc, samá burina, ale ideme.....

 

Hradná brána :   /vlastne iba jej náznaky...../

 

...žeby tam spala Šípková Ruženka?????

 

Pred nami sa čnie horný hrad -palác a  zvyšky  hranolovej veže....

 

Renesančná bašta :

 

Hranolová veža postavená pred vstup do horného hradu - má jediná zrekonštruované okná

 

Interiér hospodárskych budov pod hranolovou vežou:

Najskôr preskúmame prízemné priestory pod východnými  hospodárskymi budovami - sú asi jediné zachované:

 

 

 

 

A ideme do priestorov horného hradu - vľavo vidno štvorboký bastión postavený neskôr :

 

Opravený obvodový múr bastiónu :

 

Koruna SZ opevnenia  a vpravo jama - vľavo jama :

 

Ruiny hradu na mňa pôsobia tak, ako keby mali na mňa každú chvíľu spadnúť ......

 

.......svedči tomu i kopa kamenia po zrútenej stene - zrejme nedávno :

 

Palác :

Neohrýzali palác a celý horný hrad dinosaury??????

 

Východná nárožná bašta :

 

Hradná veža  :

 

...No hrôza a des :

 

.....interiéry paláca  :

 

Zhora aspoň dobre vidno nádrž Ružiná ....a  dolu, keďže stromy ešte  nemajú listy.....

 

...vidno pod hradom obrysy Balašovho kaštieľa:

 

Pred kaštieľom je možnosť malého občerstvenia a prehliadke je :

KONIEC

HRADY najkrajšie zrúcaniny - D. Kollár a J.Nešpor

http://www.divin.sk/divin_historia_hrad_divin_charakteristika.htm

http://www.hrady.sk/divin.php?image=list&image=1296