Učebné pomôcky - Vlastiveda - Čachtické kaštiele


 

Čachtické kaštiele

9. máj 09

 

1. Draškovičovský kaštieľ

MÚZEUM

 

Národná kultúrna pamiatka

 

Múzeum  je vysunutou expozíciou Trenčianskeho múzea.  Venuje sa dejinám Čachtíc, zachytáva dejinné udalosti a približuje návštevníkovi ich bohaté kultúrne tradície.

 

Prístup :

Múzeum sa nachádza v neskororenesančnom Draškovičovom kaštieli - priamo v obci Čachtice pri kostole.

Otváracie hodiny : http://www.cachtice.sk/php_fusion/viewpage.php?page_id=7

 

 

Dejiny  :

Draškovičovský kaštieľ dal postaviť v roku 1668 chorvátsky bán Mikuláš Draškovič ako jednokrídlovú a jednoposchodovú budovu. Na začiatku 18. storočia budovu získali Forgáčovci (Forgách), ktorý budovu rozšíril o dve krídla. V západnej časti pôvodnej budovy zriadil v roku 1708 biskup gróf Pavel Forgáč kaplnku.

Poslednými majiteľmi bola rodina Čenkayová, ktorá kaštieľ kúpila v roku 1851 od Mikuláša Forgáča. Už schátralú budovu prenajímal chudobným, čo jej stav ešte zhoršovalo. Zomrel bez potomkov a kaštieľ prepadol v prospech štátu. V roku 1945-1958 bola budova z prostriedkov štátu opravená. Dve krídla postavené Forgáčovcami boli odstránené, oltárny kameň, ktorý bol pohodený v bývalej kaplnke, je osadený v stene pod bránou vľavo. Po roku 1989 sa budova dostala do vlastníctva Trenčianskeho múzea. Od roku 1960 je v časti budovy na poschodí umiestnené múzeum histórie Čachtíc a Tatrína.


 

Múzeum :

 

V múzeu môžeme uvidieť historické zbrane, odevy, šperky,, keramické nádoby, obrazy portrétov príslušníkov rodov, ktorí v Čachticiach žili - i v dobe Alžbety Bátoriovej,  dôležité písomné dokumenty z obdobia ich života,   ako i vykopané archeologické nálezy. Od augusta 2008 pribudla v kaštieli nová expozícia Alžbeta Báthoryová - Krutosť ukrytá v čipkách, ktorej dominantou je rekonštrukcia odevu Alžbety Bátoriovej podľa dobových zobrazení.

 

Z najnovšej histórie sa tam  nachádza  písomný a obrazový materiál o literárnom spolku Tatrín, ktorý mal v r.1847 v Čachticiach zhromaždenie, na ktorom sa jeho účastníci prihlásili k novému spisovnému jazyku.

 

 

 

 

2. DRUGETOVA kúria :

 

Renesančná budova, kedysi vidiecke šľachtické sídlo, postavená na začiatku 17. storočia. Je to prízemná dvojkrídlová budova s bočnou a fsádou, s arkádovou chodbou vo dvore. Postavil ju gróf Juraj Druget z Humenného - manžel Kataríny Nádašdyovej - dcéry Alžbety Bátoriovej. Neskôr budovu vlastnila rodina Jesenských. Záhradu vedľa kúrie premenil na fantastickú expozíciu cudzokrajných rastlín a stromov. Drugetovskú kúriu v Čachticiach starší ľudia nenazvú inak ako konzulovec, podľa jej posledného majiteľa, šľachtica Jesenského. Bol to veľmi vzdelaný človek, ovládal diplomaciu a niekoľko jazykov. Mal povesť humanistu a ešte aj šarvancov z ulice učil láske k prírode.  Ešte asi pred 50-timi rokmi tu chodili školy na exkurzie. Dnes je záhrada zničená. Kúriu sa pokúšali opraviť mládežníci zo Stromu života, výsledky ich práce sú bohužiaľ nebadateľné.

V súčasnosti (máj 2009) je objekt dosť zanedbaný, obývaný dvoma alebo troma rodinami.....

 

 

 

Čachtická pani  :                        Čachtický hrad : 

 

 

 

 

ZDROJE :

http://www.cachtice.sk/php_fusion/news.php

http://www.slovenskehrady.sk/?show=object&which=Cachtice

 

KONIEC