január 2017

beckov

HRAD BECKOV

 

 

Národná kultúrna pamiatka.

Dnes romantická, rekonštruovaná zrúcanina, v minulosti kráľovský pohraničný strážny hrad.

Obec : Beckov

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Kraj: Trenčiansky

Nachádza sa na ľavom brehu rieky Váh v strednom Považí, obkolesený zo západu pohorím Bielych Karpát a z východu Považským Inovcom, na strmom, 70 metrov vysokom brale nad obcou Beckov.

Nepretržité osídlenie hradného brala je archeologicky doložené od čias mladšej doby kamennej (6000 - 3200 pred Kr.). Hrad sa spomína už Anonymovej kronike z 12. storočia. V 13. - 16. stor. prešiel mnohými prestavbami. Bol hradom kráľov, mocných veľmožov a rytierov, hradom, ktorý odolal Tatárom aj Turkom. Koncom 13. storočia sa stal majetkom Matúša Čáka. Na prelome 14. a 15. storočia ho dostala do zálohu a neskôr odkúpila rodina Stiborovcov. Po nich sa majiteľmi hradu stali Bánffyovci, ktorí gotický hrad prestavali na renesančné sídlo. Zlepšili a dobudovali aj jeho opevnenie. Turci v roku 1599 hrad neúspešne obliehali, takže hrad nedobyli. Po vymretí Bánffyovcov sa Beckovský hrad stal  majetkom viacerých šľachtických rodín, ktoré však bývali v obci. Po požiari v roku 1729 sa už nepoužíval a začal pustnúť.  

V roku 1996 boli ruiny hradu po rekonštrukcii spevnené a sprístupnené verejnosti. V podhradí, v kúrii Ambrovec je múzeum k dejinám Beckova.

V roku 2007 vzniklo záujmové združenie právnických osôb Hrad Beckov (Obec Beckov a spoločnosti skupiny NOREA), ktoré iniciovalo vypracovanie projektu „Obnova národnej kultúrnej pamiatky Hrad Beckov a jej využitie ako centra zachovania kultúrneho dedičstva“. "...V rokoch 2010 – 2011 opravili niektoré murivá a realizovalo sa zastrešenie kaplnky a sakristie. V súčasnosti pokračujú práce na obnove okien a dverí, ktoré čoskoro umožnia využitie kaplnky pre konanie sobášnych obradov i ako výstavnej siene umeleckých diel. V priebehu roku 2015 - 2016 sa realizovali práce, ktorých výsledkom je sprístupnenie významnej časti objektov horného hradu – východného krídla Severného paláca, ktoré návštevníkom otvára krásny výhľad na okolitú chránenú prírodnú oblasť s panorámou pohoria Inovec."  text zo stránky : http://www.hrad-beckov.sk/obnova-hradu/... no a na tejto stránke nájdete aj super virtruálne prehliadky hradu. Zaujali ma nové objekty pre turistov na dolnom nádvorí : pozri si to : tu

M.Bona

      

 Moje fotografie z roku 2008: